Fem grunner til at du bør leie bolig

Du risikerer å gå i minus hvis du eier for kort.

GRUNN TIL Å LEIE: Hvis du bor et sted under ett år bør du ikke kjøpe. Det er mye kostnader knyttet til flytting og salg av bolig.

77 prosent av alle nordmenn eier sin egen bolig, ifølge tall fra Prognosesenteret. I Sverige og Danmark er det ikke like vanlig å eie egen bolig, 61,7 prosent av svenskene eier og 50,1 prosent av danskene.

Men finnes det noen gode argumenter og årsaker til at man bør velge å leie fremfor å eie bolig?

Her er argumentene for å eie:

1. Du skal snart flytte igjen

Om du skal bo et sted i en kortere periode er det lurt å leie. For eksempel i forbindelse med skilsmisse eller i en overgang mellom to jobber.

DYRT Å FLYTTE OFTE: Regnestykket viser hva det kan koste å bytte bolig. Utgangspunktet er en bolig kjøpt til tre millioner kroner som man selger for 3.150.000 kroner etter to år. Da har boligen steget fem prosent i verdi. Kilde: Kristina Picard, forbrukerøkonom Storebrand.

— Det koster å kjøpe og selge. Du bør bo et par år før du selger for å unngå tap, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB.Flytter du mellom leide leiligheter slipper du blant annet dokumentavgift (2,5 prosent av kjøpssum på selveier) og meglerhonorar. Hvis du eier under ett år må du skatte av overskuddet.

Har aldri hatt behov for å eie:

2. Det er enklere å flytte, du er mer mobil

Du ønsker frihet til å flytte hvor du vil, eller reise hvor du vil.

Gina Halvorsen har leid i 13 år. Hun leier for friheten, og har bodd i Drammen, Fredrikstad, Oslo og i en by utenfor Washington DC.

3. Du er ikke eksponert for fallende boligpriser

Det er revnende likegyldig for deg som leier om renten går opp eller ned. Du er i mange tilfeller mindre økonomisk sårbar hvis du mister jobben eller hvis renten stiger kraftig satt opp mot dem som eier bolig, og har lån på den.

Det er heller ikke viktig for deg som leier om boligprisene stiger eller synker.

— Man har forutsigbar boligøkonomi når man leier. Det betyr nok mest for studenter og unge. Det er en økende andel som sliter med å få fast ansettelse, sier Lars Aasen i Leieboerforeningen.

Du vet hvor mye du skal betale i leie hver måned, det går ikke opp og ned så ofte.

Leien kan justeres opp eller ned etter ett år. Utleier kan kreve at husleien øker i takt med konsumprisindeksen. Leietager kan dessuten kreve at leien justeres ned hvis konsumprisindeksen har gått ned.

Er du lei overfylte skap og skuffer?

4. Leieprisene «står stille»

Fra 2012 til 2014 har leieprisene i Oslo steget med kun fire prosent, viser tall Opinion har laget for Oslo Boligbygg. Det generelle prisnivået har steget like mye. Det betyr i realiteten at leieprisene har stått helt stille.

Synes leietagerne at det er rimelig å leie?

— Nei, det gjør de stort sett ikke, sier Aasen i Leieboerforeningen.

EIE ELLER LEIE? - Fordeler ved å leie er at man har større fleksibilitet, og ikke ansvar for boligen man bor i, sier Silje Sandmæl.

Samtidig har han inntrykk av at det er enklere å være leietager nå. Det er ikke hektisk stemning og køer på visning.Aasen har hørt om flere som har forhandlet om prisen på boligen, eller forhandlet om attributter. «Jeg tar den hvis dere bytter gulvet».

Det er leietagers marked nå, mener Nikolaos Farmakis i Husleie.no. Og det har det vært i flere år.

— Vi ser at det begynte å bli stadig flere utleieboliger i 2014, og sånn har det også vært gjennom hele 2015. I den tiden vi står i nå skulle alle nye studenter fylt opp boligene, og det skulle vært mye klaging om boligmangel, men det er det ikke, sier Farmakis.

Samtidig varsler Utleiemegleren at antallet utleieboliger i Oslo stuper, og at det øker sannsynligheten for prispress fremover.

5. Du har lite vedlikeholdansvar for boligen du bor i

Du har ikke ansvar for å bytte taket hvis det går lekk. Du trenger ikke regne med store uforutsette utgifter knyttet til vedlikehold.

Du må ikke male huset eller renovere badet, leietager har ansvar for småting.

Som leietager er du kun forpliktet til å vedlikeholde dørlåser, kraner, vannklosetter, elektriske kontakter og brytere, røykvarslere og brannslukkingsutstyr, varmtvannsbeholdere og inventar og utstyr i husrommet som ikke er en del av den faste eiendommen.

Utleier har ansvar for alt annet.

Kilder: Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DNB, Kristina Picard, forbrukerøkonom Storebrand, Leieboerforeningen, Ingeborg Flønes i Forbrukerrådet, Husleie.no

Fått med deg disse?