Nordmenns gjeld vokser tross økonomisk usikkerhet

Husholdningenes gjeld og boligprisene er nå på historisk høye nivåer. Til tross for økt økonomisk usikkerhet på grunn av oljeprisfallet, fortsetter gjelden å stige, påpeker Finanstilsynet.

NY REKORD: Risikoen for bobler i boligmarkedet og historisk høy gjeldsbelastning utgjør en fare for den finansielle stabiliteten på sikt og uroer tilsynsmyndigheter internasjonalt, ifølge rapporten.

Lave lånerenter og forventninger om langvarig lav rente pekes på som en viktig årsak til utviklingen. Realrenten på boliglån etter skatt er nå omtrent null, skriver Finanstilsynet i en ny rapport.

— Utsiktene til svært lave renter i lang tid øker bekymringen for at den høye gjeldsbelastningen som har bygget seg opp gjennom mange år, vil kunne fortsette å stige, heter det i rapporten «Finansielle utsikter 2015» som tilsynet la frem tirsdag, der utsiktene for Norges økonomi drøftes.

Risikoen for bobler i boligmarkedet og historisk høy gjeldsbelastning utgjør en fare for den finansielle stabiliteten på sikt og uroer tilsynsmyndigheter internasjonalt, ifølge rapporten.

Les også

Flere forsikrer boliglånet

Oljepris

I rapporten trekkes også fallet i oljeprisen fram, og det slås fast at det preger norsk økonomi.

Lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten har ført til betydelig lavere aktivitet og lønnsomhet i næringene som leverer til denne virksomheten. Ringvirkningene til resten av norsk økonomi har imidlertid vært begrenset så langt, ifølge tilsynet.

— Veksten i fastlandsøkonomien har falt, og arbeidsledigheten har økt noe, men i mange næringer utenom oljerelaterte næringer er det fortsatt høy aktivitet, heter det i rapporten.

Økt bruk av oljepenger og lavere rente bidrar til å stimulere etterspørselen, som blant husholdningene fortsatt er høy. I tillegg har den svekkede kronekursen stimulert konkurranseutsatt næringsliv.

Eie eller leie?

Les også

Fem grunner til at du bør leie bolig

Usikkerhet

Ved utgangen av oktober viste tall fra Nav at arbeidsledigheten har økt med 7900 personer det siste året. Økningen i oktober, som var på 2100 flere ledige, var den største så langt i år.

Både Finansdepartementet, Norges Bank, Statistisk sentralbyrå (SSB) og andre prognosemakere venter at arbeidsledigheten i Norge vil fortsette å øke, men moderat, og at fastlandsøkonomien relativt raskt tar seg opp, opplyser Finanstilsynet.

— Samtidig understrekes usikkerheten knyttet til utviklingen i internasjonal økonomi og oljeprisen, og til ringvirkningene til fastlandsøkonomien som følger av lavere etterspørsel fra petroleumsvirksomheten. Norsk økonomi kan bli langt hardere rammet enn lagt til grunn i de økonomiske prognosene, heter det i rapporten. (©NTB)

Mer om boligmarkedet: