– Ja, måkeproblemer er ikke noe ukjent fenoment, sier Arne Nese, teknisk sjef i skadedyrkontrollfirmaet Rentokil.

I over 30 år har han jobbet med skadedyrkontroll, og på de årene har han sett et økende problem med at måker søker seg inn mot bygg og boliger. Og som dermed blir til stor sjenanse for menneskene som holder til i dem.

– Vi får mange henvendelser fra folk som er dypt fortvilet. Ikke bare fordi fuglene kan være bråkete, men også fordi de kan bli veldig aggressive når de forsvarer ungene sine. Dessuten inneholder ekskrementene deres er en sterk syre som ødelegger fasader på boliger, sier han og understreker at problemene kan bli så alorlige at de går ut over folks livskvalitet.

Fjern matkilder

Og det er spesielt på denne tiden av året at måkeproblemene øker, siden det er nå de er i gang med å stifte bo. Fuglene sitter gjerne på hustakene og gjør seg attraktive for hverandre.

– Da får man den veldige hylingen og skrikingen som kan holde folk våkne om natten. Det kan være skikkelig plagsomt, sier han.

Les også: Dette er insektene som spiser opp norske hus

Ifølge Nese er det flere ting man kan gjøre for å bli kvitt måkeproblemene før de tar overhånd.

– Det første man bør gjøre, er å fjerne matkildene deres. Måkene lærer raskt hvor det er attraktiv å være, fordi man enkelt finner mat der. Tar man vekk matkilden, blir området mindre attraktivt.

Mating av måker er derfor veldig dumt. Man bør også være påpasselig med å aldri la mat ligge fritt tilgjengelig ute. Søppelkassene bør være lukkede søppelkasser, slik at måkene ikke kan hakke gjennom søppelsekkene med sine skarpe nebb.

– Men det hjelper lite dersom bare en husstand er påpasselig. Gå sammen med naboene i området om å fjerne matkilden, sier han.

Fjern gamle reir

Når måker skal bygge reir og hekke, foretrekker de høye bygninger og flate tak. Balkonger, hyller i fasaden, skorstein og takrenner er andre favorittsteder. De velger seg ut steder der de vet de får være i fred, og hvor de er mest mulig i le for vinden. Reirene bygges så av gress og kvister, og kan ofte se ut som en flat skål.

– Siden måker er fredede dyr, har du ikke lov til å fjerne reder under hekkingen. Gift og luftgevær er også strengt forbudt å bruke mot måkene. Det du derimot kan gjøre, er å forebygge at fuglene slår seg til på eiendommen din, påpeker Nese.

Les også: Fjern vepsebolet nå!

Fjern gamle kråkereir i trærne eller andre steder på tomta, for måker har en tendens til å flytte inn i gamle reir, råder Vi i Villa.

Dessuten kan du sette opp fugleavvisende utstyr på steder du tror de fort kan finne på å oppholde seg eller bygge reir på.

– Det finnes for eksempel pigger som kan limes på stedene måkene liker å lande – og som dermed tvinger dem til å fly videre, sier skadedyrbekjemperen.

Men man kan også bruke elektronisk avvisning, som blant annet et solcellebasert utstyr som pulserer ut støt med strøm. Det finnes også løsninger som sender ut lys- og lydfrastøtende signaler som fuglene misliker.

– Det er også mulig å plassere ut høye teleskopstenger med flygende drager. Noen steder fungerer det veldig bra, men på steder der det blåser veldig mye, kan de fort bli ødelagt, forteller Nese.

Kontakt kommunen

Skulle du ha så store problemer med måker at vanlige tiltak ikke hjelper – og at måkene ødelegger livskvaliteten din, kan du henvende seg til kommunen.

Les også: Når åpnet du sist sokkelen under kjøkkenbenken?

– Kontakt kommunens avdeling for miljørettet helsevern. Der finnes det personer som steller med skadedyrproblematikk – og de kan kanskje hjelpe med å løse problemene, avslutter Nese.

FAKTA:

Det er tre måkearter som regnes som skadedyr. Det er lys gråmåke, liten sildemåke og stor sildemåke.

Måker er fredede dyr og omfattet av viltloven.

Dette kan du gjøre for å forebygge måkeproblemer:

Fjern muligheten deres til å hekke rundt boligen, for eksempel ved å sette en barriere over avsatser eller monter opp fugleavstøtende utstyr.

Fjern gamle reir fra trær og hustak.

Holde eventuelle matkilder godt skjult.

Bruk lukkede søppelkasser – måker har skarpe nebb som lett hakker gjennom søppelsekker.