Slik blir du kvitt hybelboeren

Å leie ut deler av egen bolig kan være gull verdt. Men å kaste ut hybelboeren, kan være vanskeligere enn du tror.

  • Kari Byklum

Selv om du eier ditt eget hus, har du ikke full råderett over det. Faktisk sitter hybelboeren så pass trygt beskyttet av Husleieloven at det skal mye til for at du kan kaste ham ut.

-Muligheten for å si opp leietakeren din, avhenger av hva slags kontrakt dere har. I en tidsbestemt husleiekontrakt skal det gå klart fram av kontrakten hvilken dato leieforholdet skal opphøre. Har dere en tidsubegrenset kontrakt kan avtalen bare sies opp i gitte tilfeller, sier Ingeborg Flønes, direktør for Forbrukerservice i Forbrukerrådet.

Strenge krav

Er kontrakten tidsbegrenset, kan det avtales en mulighet for å si den opp før kontrakten utløper. Utleier trenger ikke å sende oppsigelse hvis kontrakten er tidsbegrenset. I tidsubegrensede kontrakter kan utleier og leietaker fritt avtale oppsigelsestid. Hvis ikke dette er spesifisert, er oppsigelsesfristen tre måneder. Men, og det er kanskje det aller viktigste – det er strenge krav til om en leieavtale kan sies opp.

Huseier kan ikke si opp leieavtalen hvis grunnen er at han heller vil leie ut til noen andre.

-Leieavtalen kan kun sies opp hvis leiligheten skal brukes av huseier selv, eller hvis eiendommen skal rives eller bygges om slik at husrommet må tømmes. Eller at leieavtalen misligholdes eller det foreligger annen saklig grunn. Hva som er saklig grunn må avgjøres i hvert enkelt tilfelle, men det kan for eksempel være at huset skal selges, forklarer Flønes.

Les også Kjøpe ny bolig?

-Husk at du leier ut et hjem

Ragnhild Løseth er advokat i Leieboerforeningen. Hun mener det både er bra og nødvendig at leietakeren har et sterkt vern.

-Selv om man eier huset sitt selv, må man huske på at den delen man leier ut faktisk er noens hjem. Leier man ut for å ha økonomisk gevinst av det, må man ta konsekvensene av det og respektere at man ikke kan si opp leietakeren hvis man for eksempel heller vil leie ut til noen andre.

Huseier kan ikke si opp leieavtalen hvis grunnen er at han heller vil leie ut til noen andre.

Advokaten trekker fram flere eksempler fra rettssystemet hvor retten har tilsidesatt og kjent oppsigelser ugyldige. Både fordi de har vært usaklige og urimelige, fordi det har vært andre underliggende forhold og fordi det ville føre til store konsekvenser for leietakeren.

Ugyldig oppsigelse

-Det kan for eksempel være eldre leietakere som har bodd i leieobjektet over svært lang tid, og som på grunn av helse har vanskeligheter med å klare seg om de må ut på boligmarkedet, og som risikerer å havne på pleiehjem om de må ut av boligen. I slike tilfeller har retten satt oppsigelser til side.

Løseth sier at det vanligste er å tegne en tidsbegrenset kontrakt på 3 år, der avtalen opphører på sluttdatoen. Men med en tidsubegrenset kontrakt vil leietaker ha et oppsigelsesvern dersom utleier ønsker å avslutte leieforholdet i leietida.

Les også Slik får du en ryddig start på året

Hun presiserer at selv om leietaker har et sterkt vern, finnes det muligheter for huseier å avslutte leieforholdet når det er saklig grunn for det.

-Hvis leien ikke betales eller leieforholdet misligholdes på andre måter, har utleier god mulighet til å avslutte leieforholdet dersom de formelle reglene følges. Sånn sett ivaretar husleieloven begge parter på en god og rettferdig måte, mener Løseth.