– Mange av slukkesprayene er for dårlige til at de kan anbefales

En fersk test av slukkesprayer viser skuffende og til dels skremmende resultater.

Beste måten å slukke brann i frityrolje, er ved hjelp av lokk eller brannteppe.

Alle boliger i Norge skal ha brannslukkeutstyr som brannslange eller slukkeapparat med pulver eller skum. Men samtidig har de små slukkesprayene, som har entret markedet i stadig større grad de siste årene, blitt populære tillegg til det påbudet brannslukkeutstyret i norske hjem.

– Men når det gjelder de små slukkesprayene, så viser en fersk test av apparatene på det norske markedet, at mange av dem er for dårlige til at de kan anbefales, sier Jogrim Aabakken, testansvarlig hos Forbrukerrådet.

Han refererer til en test av 11 slukkeapparater, som nylig er gjennomført av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i samarbeid med SP Fire Research. Målet var å undersøke om sprayene er nyttige brannvernprodukter eller om de i stedet gir falsk trygghet.

Her kan du se hele testen

Mye dårlige resultater

Sprayene ble testet på brann i treverk, brennbar væske og i matolje, og resultatene i testen av jevnt over skuffende.

– Innledende tester viste at slukkeegenskapene var så svake at det måtte konstrueres mer beskjedne brannscenarioer enn først planlagt. Men selv ved ganske små branner viste det seg at de fleste sprayene fikk store problemer, forteller Aabakken.

LES OGSÅ: Nesten halvparten av brannvesenets utrykninger skyldes dette

Ingen av slukkesprayene klarte å slukke brann i treverk, og fire av sprayene klarte ikke å slukke en eneste brann. Dessuten viste det seg at to av de 11 sprayene også inneholdt brennbar drivgass.

– Testen viser med stor tydelighet at slukkesprayer ikke kan erstatte tradisjonelle brannslukkingsapparater, understreker Aabakken og fortsetter:

– Flere av produktene har så dårlig slukkeeffekt at de ikke burde vært på markedet i det hele tatt. To av dem, Elotec Elostop og Brannstopp viste seg skremmende nok å eskalere frityrbrannen i stedet for å slukke den, sier han.

– Enkelte produkter gir falsk trygghet

Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør i DSB, uttaler at de er overrasket over at det var så store forskjeller mellom de testede produktene.

– Forskjellene underbygger viktigheten av å spre kunnskap om de ulike produktene. En så dårlig slukkeeffekt som enkelte av produktene viser, vil både gi en falsk trygghet for brukere, og ikke minst undergrave tilliten til de bedre produktene, sier hun i en pressemelding.

Firestop var best

Likevel, noen av sprayene i testen oppnådde brukbare resultater i testen.

– Firestop gjorde det best. Selv om ingen av sprayboksene klarte å slukke trebrann, skilte Firestop seg positivt ut. Det klarte å slukke mange av væskebrannene og lyktes i tre av fire frityrbrann-forsøk, sier han.

LES OGSÅ: En av tre kan ikke dette viktige telefonnummeret

De beste resultatene i testen ble oppnådd på frityrbrann, der seks av produktene klarte å slukke på to eller flere forsøk. Men siden slukkingen medførte store mengder røyk og damp, anbefaler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap heller at man bruker grytelokk til å slukke frityrbranner. Et brannteppe vil også være gunstig mot slike branner, opplyser de.

– Håndterlig størrelse

Selv om testen viser at mange av slukkesprayene på det norske markedet er for dårlig, vil Aabakken likevel fraråde produktgruppen.

– En slukkespray kan selvsagt ikke erstatte et fullverdig brannslukningsapparat eller brannslange. Men en velfungerende slukkespray kan på samme måte som et brannteppe være et fint supplement til de påbudte slukkemidlene, både i boligen, på hytta eller i båten, sier han.

LES OGSÅ: Hva er best av skum- eller pulverapparat?

Han trekker blant annet frem den lave vekten og den moderate størrelsen, som gir en helt annen håndterlighet enn et seks kilos slukkeapparat.

– Dette kan være spesielt positivt for eldre og andre med redusert fysikk. En slukkespray gir heller ingen følgeskader å snakke om. Dette i motsetning til pulverapparat, som kan gi store kostnader i rengjøring etter bruk.

Pulver eller skum?

Som hovedutstyr kan du fritt velge mellom brannslange eller brannslukkingsapparat med skum eller pulver, ifølge Sikkerhverdag.no.

Inger-Lise Petersen i Aktiv Brannvern sier at det er vanskelig å anbefale skum fremfor pulverapparat og motsatt.

– Det er fordeler og ulemper ved både skum- og pulverapparat. For mens pulver slukker alle slags branner, er likevel skum best egnet til å slukke brann i brennbare vesker, og også i faste materialer som tre og tekstiler.

Pulverslukkere er enklere å bruke for utrente, og man kan holde større avstand til brannen, samtidig har skum en kjølende effekt slik at man sjeldnere trenger å etterslukke.

– Og skum gir bedre sikt enn pulver, for når man utløser en pulverslukker, sprer pulveret seg i luften og legger seg overalt, avslutter hun.

FAKTA:

Alle boliger skal ha brannslokkeutstyr som husbrannslange, eller brannslukkingsapparat med skum eller pulver.

Annet slukkeutstyr vil være tilleggsutstyr, slik som for eksempel slukkespray.

Vær klar over at slukkespray har begrenset holdbarhet, den ligger normalt på tre til fem år.