Nybygget skulle vært ferdig i høst. De seks siste månedene har ingenting skjedd.

Urbanium svarer på kritikken. Hvilke rettigheter har man som kjøper?

BYGGESTOPP: Bildet til venstre er tatt i mai, bildet til høyre er tatt sent i oktober.

Avtalen ble signert mai 2016 og innflytning skulle bli fjerde kvartal 2017. Nå er innflytning i Pengeskapsfabrikken på Carl Berner utsatt til andre kvartal 2018.

Hvilke rettigheter har man egentlig som boligkjøper da? Ingen, skriver Fredrik Bøe Saltbones i en kommentar. Som boligkjøper er han frustrert over knapt å ha rettigheter.

«Hvis ordlyden i kontrakten er «tar sikte på overtagelse XX» eller «antatt overtagelsestidspunkt er XX», betyr det i realiteten ingen verdens ting. Det er ikke forpliktende på noe som helst vis. Har jeg lært.», skriver Saltbones.

FORSINKET: Boligen journalist Fredrik Bøe Saltbones skal flytte inn er utsatt seks måneder cirka, men han kan ikke kreve noe av utbygger.

Hvorfor er prosjektet utsatt seks måneder?

Urbanium er utbyggeren som står bak Pengeskapsfabrikken. Markedssjef Mona Bjørkli Eriksen svarer på kritikken.

– Hvorfor er dette prosjektets antatte overtagelsestidspunkt utsatt seks måneder?

– Kompleksiteten i et slikt byggeprosjekt, som omfatter både nye boligblokker, bevaringsverdige bygg, næringslokaler samt opparbeidelse av offentlige uteområder, er stor. Etter rammetillatelsen har det dukket opp forhold som det ikke var enkelt å forutse og som dessverre har ført til at vi ikke har kunnet opprettholdt antatt fremdrift på byggeplassen, svarer Eriksen.

Les også

Kraftig fall i salget av nyboliger: – Vi er bekymret

– Må man regne med at ting blir utsatt eller forsinket når man kjøper nybolig?

– Selvfølgelig ikke, husk at også utbygger og leverandører har alle incentiver til å levere et godt produkt til forventet tidspunkt. Men ved inngåelse av kontrakt er det mange usikkerhetsmomenter knyttet til ferdigstillelse, som blant annet salgsgrad og å omforene løsninger med offentlige etater. En manglende tillatelse for en del av prosjektet kan påvirke fremdriften i hele prosjektet. Det er bakgrunnen for at kjøpekontrakten ikke angir noe bestemt tidspunkt for ferdigstillelse.

SVARER: Mona Bjørkli Eriksen

Urbanium leverer som oftest prosjektene i samsvar med antatt tidspunkt, ifølge Eriksen. Men det har tidligere både gått raskere og noe saktere.

Ingen bindende overtagelsesdato

En «god» kontrakt inneholder en bindende overtagelsesdato, skriver boligkjøper Saltbones. Det er ifølge Eriksen ikke vanlig praksis i bransjen å inngå kjøpekontrakter med bindende overtagelsesdatoer når et boligprosjekt legges ut for salg.

– Det som imidlertid er vanlig praksis er at kjøpekontraktene sier noe om når kjøperne vil få en bindende overtagelsesdato fra utbygger. Dersom utbygger ikke klarer å levere leilighetene innen denne bindende overtagelsesdatoen, har kjøperne krav på dagmulkt. Dette gjelder også for kjøperne i Pengeskapsfabrikken, forklarer Eriksen.

– Urbanium har full forståelse for at kjøperne kan bli frustrerte når det antatte overtagelsestidspunktet som står i kjøpekontrakten, blir endret. I informasjonsmøtet som Saltbones referer til, opplyste vi derfor om at vi kommer til å gi kjøperne en bindende overtagelsesdato med en lengre frist enn det kjøpekontrakten sier.

Les også

Kraftige reaksjoner på den nye byggeloven: – Frykter dårligere boliger

Kan du gi utbygger dagbøter?

Utbygger skal avtale tidspunkt for start og slutt. Starten er stort sett igangsettingen av byggingen og slutten er overtagelse, forklarer Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening. Jæger har ikke satt seg inn i saken om Pengeskapsfabrikken og svarer generelt om dagbøter i forbindelse med nybygg.

Når man starter igangsettingen avtaler man stort sett hvilken uke eller måned bygget skal stå ferdig, ifølge direktøren.

Men før man går i gang med byggingen setter de fleste utbyggere en salgsfrist. For eksempel: Når 70 prosent er solgt begynner vi, og da tar byggingen to år. Et slikt forbehold kan man ha i 18 måneder før man begynner å bygge. Etter 18 måneder begynner klokken å tikke ned mot to år.

Hvis byggingen tar lengre tid enn forventet kan utbygger påberope seg fristforlengelse. Hvis forsinkelsen er utenfor utbyggers kontroll har kjøperne ikke rett på å kreve dagbøter. Hvis forsinkelsen er innenfor utbyggers kontroll har kjøperne rett på å kreve dagbøter.

– Man kan alltid diskutere om utbygger har ansvar eller om utbygger ikke kunne gjort noe med forsinkelsen, sier Jæger.

Her er to eksempler om dagbøter fra Jæger:

  • Man har ikke rett til å kreve dagbøter om forsinkelsen kommer av streik. Det er utenfor utbyggers kontroll. Men utbygger må varsle kunder om streiken og forsinkelsen.
  • Man har rett til å kreve dagbøter om det er utbyggers feil som skaper forsinkelser. Si utbygger har prosjektet med egne ansatte og bygger to bygninger samtidig. Det viser seg at de har for få arbeidsfolk, så de må gjøre ferdig det ene bygget før det andre. Da har ikke utbygger krav på fristforlengelse og kunden har rett på å kreve dagbøter.
MYE NYTT: I år, neste år og i 2020 ferdigstilles mange nyboliger, ifølge Per Jæger. Om de blir forsinket vet han ikke.
Les også

Martine Haarstad satte prisrekord da hun kjøpte sin første bolig i februar i fjor.

Gikk fort i fjor

Før jul 2016 ble mange nyboliger solgt i Oslo og Akershus. Da kom byggingen raskt i gang, fordi man fort nådde målet om salg på 70 prosent.

Det siste året har salget av nyboliger gått tregt. Prosjektene som er lagt ut det siste året vil ta lengre tid å selge 70 prosent av, og byggingen vil i flere tilfeller starte senere, tror Jæger.

For egen sikkerhet anbefaler han at man bruker standardkontrakt fra Standard Norge ved kjøp av nybolig. Kontrakten heter Byggblankett 3427, og er utarbeidet med påvirkning fra Boligprodusentenes Forening, Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og eiendomsmeglerne. Utbygger kan uansett ikke avtale seg bort fra dagmulkt/dagbøter i kontrakten.

Det skal mye til å kunne kreve utbygger for dagbøter. Forsøk å få mest mulig konkret overtagelsestidspunkt inn i kontrakten, tipser Forbrukerrådet om. Det er nærmest umulig å få konkret overtagelsesdato inn i kontrakten når bygget ikke er startet, tipser Jæger om.

– Man bør prøve å få vekk usikre begreper som «tar sikte på» og «en gang i 2015». Det beste er å avtale en eksakt dato. Hvis det ikke er mulig, bør man avtale noe annet konkret, slik som at «boligen skal være ferdig i slutten av september 2015». Når det blir oktober, er boligen forsinket, og man kan kreve dagbøter, har advokat Annita Magnussen i Huseiernes Landsforbund tidligere uttalt.