Nye tall fra boligprodusentene: Nedgang i salg og igangsetting av nye boliger

Det er særlig én type boligprodusentene sliter med å selge.

Færre nye boliger bygges i år sammenlignet med i fjor, viser ferske tall fra Boligprodusentenes Forening.

Både salg og igangsetting av nye boliger i årets første kvartal ble langt lavere sammenlignet med 2017.

– Salget ligger 17 prosent under fjoråret, mens igangsettingen er 26 prosent lavere enn første kvartal i fjor, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

Les også

Boligprisstatistikken: Boligprisene litt opp i mars

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening.

En årsak til nedgangen er at påsken var i mars i år, mens den var i april i fjor.

Den største salgsnedgangen er for småhus med en nedgang på 39 prosent sammenlignet med i fjor. Salget av leiligheter og eneboliger lå henholdsvis på 13 og to prosent under fjoråret.

Igangsettingen hittil i år viser en nedgang på 40 prosent for småhus, 25 prosent for eneboliger og 20 prosent for leiligheter.

Tallene for for mars og årets første kvartal ble lagt frem på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Nedgangen fortsetter

– Den nedadgående kurven fortsetter, konstaterer Jæger.

Forrige måned viste tallene en liten utflating i boligsalget etter ti måneder på rad med nedgang.

Trenden har imidlertid snudd:

Mars-tallene viser, i likhet med kvartalstallene, en nedgang på 17 prosent for salget sammenlignet med mars i fjor, og en nedgang på 47 prosent for igangsettingen sammenlignet med mars i fjor.

De siste 12 månedene er det solgt 26.536 nye boliger. Dette er 26 prosent under nivået for ett år siden. 28.969 boliger er igangsatt, noe som er 12 prosent under fjoråret.

Også nedgang i hyttemarkedet

Når det gjelder fritidsboliger, er det en nedgang i salget hittil i år på 16 prosent, mens nedgangen for igangsetting er på 19 prosent.

Les også

Ny på boligmarkedet? Disse fem begrepene må du kjenne til

Regionale forskjeller

Det er store regionale forskjeller på behovet for boliger fremover, ifølge tall fra Prognosesenteret.

I særlig Østfold, Oslo og Vest-Agder er det en negativ differanse mellom behovet for boligbygging og selve igangsettingen, ifølge rapporten som ble lagt frem tirsdag (se grafikken under). Det bygges for lite om prognosene om boligbehovet stemmer.

I Sør-Trøndelag er det en motsatt situasjon.

Jæger kommenterer utviklingen i noen av landets regioner slik:

Oslo:

– Dette er området som faller mest på salg. Her er jeg bekymret. Jeg tror politikerne i altfor stor grad har lent seg til at det gikk bra i en periode, sier Jæger.

Han mener at man til tross for nedgang i salg må regulere mer for å dekke fremtidens boligbehov. Man må også tørre å bygge høyere. Han forklarer tankegangen slik:

– Prognosesenteret mener boligbehovet i Oslo vil øke. Vi vet at det tar mellom åtte og ti år fra reguleringsplan til salg og innflytting. Med andre ord vil man se resultatet av dagens boligbygging om ca. ti år. Bygges det for få boliger, vil vi få en kraftig boligprisvekst.

Østfold:

– Her har boligsalget tatt seg opp kraftig, og det selges mye boliger nå. Etter hvert som salget øker, vil man også se igangsetting om seks til tolv måneder. Jeg er ikke bekymret for dette området.

Kristiansand:

– Her ser vi at det er balanse. Her er det nok av tomter, og de har kontroll på boligbehovet.

Rogaland:

– Disse områdene følger utviklingen på landsbasis. Når det gjelder boligbehovet treffer de greit, og utviklingen som er der nå er i god balanse.

Hordaland og Bergen:

– Her føler vi at det er tungt å få regulert. Akkurat nå kan man si at det er balanse, men det må gjøres noe med reguleringssiden på sikt. Bergen er et problemområde, sies det fra flere ulike aktører i boligmarkedet.

Trondheim:

– Her ser vi fantastiske tall på salg og igangsetting akkurat nå.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.