Er det farlig å lade elbilen eller å dusje når det lyner? Ekspertene svarer.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får stadig meldinger om skader knyttet til lyn- og tordenvær.

Fra 2016 og frem til juni i år, har direkte lynnedslag ført til 24 branntilfeller i norske hjem. Det viser statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.
 • Ingrid Emilie Thoresen Bakker

Fem punkter om lyn og potensielle farer.

Ekspertene: Erik Lorentzen, fagleder i Norsk elbilforening, Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Laila Fodnes Sidselrud, seniorrådgiver ved Meteorologisk institutt.

Erik Lorentzen.

1. Lading av elbil

– Det er alltid lurt å trekke ut kontakten til alle elektroniske apparater når det lyner og tordner. Det gjelder også for elbiler. Enorme krefter er i sving når det lyner, og det kan føre til overspenning på elanlegget i boligen. Det er krav om overspenningsvern når du skal sette opp ladeboks i dag, men siden dette kravet er ganske nytt, er det ikke alle som har dette i sine anlegg. Og selv om du har overspenningsvern, kan du være uheldig og fortsatt få skader på bilens elektronikk. Derfor er det lurt å være føre var og trekke ut kontakten når det står på som verst. Men å kjøre elbil når det lyner og tordner er akkurat like trygt som å kjøre en bensin eller dieselbil, sier Lorentzen.

Rygh Pedersen er enig.

Både vi og bilforhandlere får stadig meldinger om at det er skjedd skader knyttet til lading under lyn- og tordenvær. Om lynet skulle slå ned i bilen eller i nærheten, vil det elektroniske utstyret være veldig sårbart for skade. Unngå derfor å lade bilen i disse situasjonene.

Les også

For Stian Andre Larsen kunne det endt mye verre. Dette er reglene for lading av elbil hjemme.

2. Bading og dusjing

– Dette var et mer aktuelt spørsmål før hvor det var færre sikkerhetsbarrierer og dårligere kompetanse på el-sikkerhet. I dag er det ikke farligere å bade eller dusje enn å gjøre andre ting i huset når det lyner. Men det er klart at det, som med andre ting, finnes unntak også her. Er det noe feil med elanlegget i huset, kan du få støt mens du dusjer eller bader. Men med dagens regelverk og elektriske anlegg skal det ikke være noe fare forbundet med å dusje eller bade inne under lyn- og tordenvær, sier Rygh Pedersen.

Anne Rygh Pedersen er avdelingsdirektør for forebygging og sikkerhet ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).
Les også

Slik unngår du mugg og sopp i dusjen

3. Stikkontakter

– Her gjelder det gamle kjerringrådet fortsatt: Det er en god idé å trekke ut støpslene fra stikkontaktene. Dessuten bør man ha overspenningsvern på plass i huset, pluss eventuelle finvern knyttet til spesielt kostbart elektronisk utstyr, som for eksempel et musikkanlegg eller datautstyr av et visst omfang. Men, skal du gå til innkjøp av dette, er det viktig at du får det finvernet som utstyret ditt krever. Rådfør deg med fagfolk, tipser Rygh Pedersen.

4. Her lyner det mest i Norge

– Norge er et relativt fredelig sted i verden når det gjelder lyn. Men når det er mye lyn i Norge, er dette ofte i juli eller august da varmt sommervær fører til at bakken blir som en kokeplate. Luft varmes opp og stiger, og det dannes noen type skyer som skaper lyn. Det er innlandet som varmes best opp om sommeren, og derfor har vi størst lyntetthet på Østlandet, forteller Sidselrud.

Laila Fodnes Sidselrud er seniorrådgiver ved Meteorologisk institutt.

Disse kommunene har størst lyntetthet, viser statistikk fra klimavakten ved Meteorologisk institutt:

 1. Lørenskog, Akershus
 2. Nes, Akershus
 3. Sør-Odal, Hedmark
 4. Skedsmo, Akershus
 5. Rindal, Trøndelag
 6. Nittedal, Akershus
 7. Skiptvedt, Østfold
 8. Sarpsborg, Østfold
 9. Ås, Akershus
 10. Gjerdrum, Akershus

Dette gjelder for perioden 2007–2015.

I fjor ble det registrert totalt 194.942 lyn i Norge, viser tall fra Metereologisk institutt.
Les også

Følger du ekspertenes råd for å redusere risikoen for brann?

5. Og her lyner det minst

Disse kommunene har lavest lyntetthet, forteller Sidselrud:

 1. Bø, Nordland (lavest lyntetthet)
 2. Andøy, Nordland
 3. Harstad, Troms
 4. Sortland, Nordland
 5. Karlsøy, Troms
 6. Flakstad, Nordland
 7. Kvæfjord, Troms
 8. Hadsel, Nordland
 9. Røst, Nordland
 10. Moskenes, Nordland

Dette gjelder for perioden 2007–2015.