Slik bør du sikre deg mot vannskader i vinter

Vi går en kaldere periode i møte, noe som er høytid for frostsprenging i vannførende rør. Slik bør du sikre deg.

Rundt 30 prosent av alle vannskader kunne vært unngått dersom lekkasjestopper var montert i alle kjøkken, bad og vaskerom uten sluk.

to første kvartalene av 2017 er det meldt inn 27 622 private vannskadesaker til forsikringsselskapene, ifølge vannskadestatistikken til Finans Norge. https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/vask/

Skadene blir stadig dyrere, og i løpet av årets seks første måneder, ble det betalt ut 1 126 288 000 erstatningskroner.

Men dessverre dekker de færreste forsikringer dårlig utført arbeid og vedlikehold.

- Selv om kalde vintre har skylden for mange vannskader, er det feilmonteringer, slitasje og gamle rør som ligger bak de fleste skadene, sier Lars-Erik Fiskum, sivilingeniør og forskningsleder ved SINTEF Byggforsk.

Han anbefaler alle med gamle rør, å få disse sjekket – og eventuelt byttet før ulykken skjer.

Rundt 30 prosent av alle vannskader kunne vært unngått dersom lekkasjestopper var montert i alle kjøkken, bad og vaskerom uten sluk.

Men også enklere grep kan gi stor effekt, og potensielt spare deg for store utgifter.

Én ting Fiskum anbefaler, er å sikre at vannførende rør ikke er uheldig plassert i boligen. Pass på at de ikke går gjennom kryprom, kalde loft eller andre uoppvarmede rom med kuldebroer eller kald trekk.

Les også

9 ting du bør huske å gjøre i løpet av de nærmeste dagene

For blir det kaldt nok ute, vil kulden nå de utsatte rørene. Når vann fryser til is, øker volumet med rundt 10 prosent. Synker vanntemperaturen til null grader, begynner innfrysingen, og trykket i røret stiger.

- Til slutt vil trykket som oppstår sprenge rør, koblinger, sprinklerhoder, tappearmatur, stengeventiler og så videre. Når det svakeste punktet i installasjonen brister, fryser resten av vannet momentant. Det resulterer i tilsynelatende tilfeldige lekkasjer når isen i røret seinere tiner, forklarer Fiskum.

Pass på hytta

Frostsprengingen skjer som regel i få, korte perioder på høsten og vinteren.

- Det utgjør et sted mellom 2-30 prosent av alle vannskader som oppstår i løpet av et år, avhengig av kuldeperiodens varighet. I ekstremt kalde vintre kan vannskader fra frostsprenging utgjøre 30 prosent av de totale kostnadene for vannskader, sier han.

Rundt 30 prosent av alle vannskader kunne vært unngått dersom lekkasjestopper var montert i alle kjøkken, bad og vaskerom uten sluk.

Mange vannskader som skyldes frostsprenging, skjer også i bygninger som står ubebodd i lengre tid, som for eksempel hytter eller fritidsboliger. Vannskadene oppstår fordi det er lite tilsyn til rørene og lav innetemperatur.

- Og vannrør med liten eller ingen vanngjennomstrømninger er mer utsatt for frostsprenging, fordi stillestående vann avkjøles raskere enn når det er i bevegelse, forteller sivilingeniøren.

Sett på lekkasjestopper

I tillegg til å sikre at ingen vannførende rør utsettes for frost, råder Fiskum også til andre forholdsregler. 

- Rundt 30 prosent av alle vannskader kunne vært unngått dersom lekkasjestopper var montert i alle kjøkken, bad og vaskerom uten sluk, påpeker han.

Det finnes forskjellige typer lekkasjestoppere på markedet. Noen av dem varsler for med lyd eller lys samtidig som vanntilførelsen stenges. Det finnes også dem som overvåker hele eller deler av sanitærinstallasjonen, eller kun én vanninstallasjon.

Rens sluket

En gang i året bør slukene renses. Gjør du ikke det, fylles de gradvis opp med hår, smuss og fett. Og dersom boligen blir stående tom noen dager eller uker, uten vanntilførsel i slukene, kan materien stive og tette utløpet.

- Hvis ikke du har renset sluket på forhånd, kan første dusj etter en ferie medføre vann utover badegolvet på grunn av redusert avrenning. Det gir økt risiko for fuktinntrenging i gulvkonstruksjonen. Og det kan bli dyrt, påpeker han.