Om få dager innføres den nye boliglånsforskriften

Dette betyr de nye lånereglene for deg. Forskriften vil helt åpenbart virke dempende på boligmarkedet i 2017, mener eksperten.

NYE REGLER: Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt, blant annet.

1. januar 2017 innføres den nye boliglånsforskriften. Regjeringen innfører strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo, men også resten av landet får innstramminger.

Skal du kjøpe sekundærbolig i Oslo må du ha 40 prosent egenkapital. Forskriften gjelder nye lån med pant i bolig. Eksisterende boliglån reguleres ikke og kan flyttes mellom banker som før.

Tiltaket vil helt åpenbart virke dempende på boligmarkedet i 2017, mener Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret. Men det viktigste for boligprisene er imidlertid at renten er lav og at det ikke er signaler på at den skal skrus opp, i tillegg til boligproduksjon, legger han til.

– De som kjøper sekundærbolig har ofte mye egenkapital. Du finner ikke en annen investering som er like lønnsom, og det er fremdeles ganske gunstig skattemessig å eie sekundærbolig. Jeg tror noen vil droppe å kjøpe bolig nummer to, og at de uten egenkapital vil være mer forsiktige, sier Øye.

Les også

Hvordan får man råd til sin første bolig?

Lån på fem ganger inntekten

Bankene får ikke innvilge lån om kundens samlede gjeld overstiger fem ganger brutto årsinntekt. Det vil ikke stoppe førstegangskjøpere som får hjelp av foreldrene, mener Øye.

– Det blir ikke lettere å være førstegangskjøper, men det er ingen dramatikk.

Regelen om lån på fem ganger inntekten kan slå uheldig ut for folk med rammelån og veldig fleksible lån, tror Øye.

– De som sitter med rammelån opp i pipen vil kunne rammes. Hvis de når taket på rammelånet vil de måtte stramme inn, sier Øye.

Lån uten avdragsplikt (rammekreditter) skal på innvilgelsestidspunktet ikke overstige 60 prosent av boligens verdi beregnet etter første ledd, ifølge regjeringen.no. Tidligere var grensen på 70 prosent av boligens verdi.

Ved lån som overstiger 60 prosent av boligens verdi, skal finansforetaket kreve årlig nedbetaling som minst skal være 2,5 prosent av innvilget lån eller det avdragsbetalingen ville vært på et annuitetslån med 30 års nedbetalingstid hvis dette er lavere.

Lån som er innvilget faller utenfor forskriften, ifølge Even Westerveld, informasjonsdirektør i DNB. Men søker man om utvidet ramme vil det sannsynligvis regnes som nytt lån og omfattes av reglene.

Tar du opp et nytt rammelån eller øker det opprinnelige i Nordea vil du omfattes av de nye reglene, ifølge Unni Strømstad, kommunikasjonsdirektør i Nordea Norge.

Eksempel: Er boligen verdt ti millioner kroner kan du i teorien få rammelån på maks seks millioner kroner, men er seks millioner mer enn fem ganger inntekten får du ikke det.

2017: Boligprisene vil stige over hele landet, mener Bjørn Erik Øye i Prognosesenteret, syv-åtte prosent. Boligbygging kan dempe veksten.
Les også

Tror på sterk vekst i boligmarkedet også neste år

Gjelder finansieringsbeviset fra 2016?

Danske Bank begynte å utstede finansieringsbevis som følger boliglånsforskriften da forskriften ble presentert, skriver E24.no.

Her har bankene litt ulik praksis.

Finansieringsbevis fra Nordea og DNB har tre måneders gyldighet fra det ble utstedt uavhengig av de nye forskriftene, ifølge bankene.

– Vi har ikke merket noen effekt med tanke på finansieringsbevis som kan spores til de nye forskriftene. Det er nok andre mekanismer som gir et visst trykk og er grunnen til at mange har søkt om lån. Vi har ikke sett at noen har hamstret finansieringsbevis, sier Westerveld i DNB.

Les også

Har du betalingsanmerkning? Vent med å søke boliglån

Andre nye regler som kan påvirke deg

En ny eierseksjonslov er også på trappene på nyåret. Det kan påvirke nesten en halv million nordmenn som eier eierseksjon.

I noen tilfeller kan man kjøpe lovlig godkjente seksjoner som ikke er tillatt å bo i. Det endres nå ved at man i fremtiden ikke kan opprette seksjoner der det ikke er lovlig å bo.

Det er usikkert om det har noe å si for folk som allerede har kjøpt leiligheter det er ulovlig å bo i.

Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.