Bolig

– Med den nye regelen håper vi å forhindre at godtroende forbrukere kjøper «katta i sekken»

Forslag til ny eierseksjonslov kan påvirke nesten en halv million nordmenn. Sjekk hva det betyr for deg.

ENDRING I LOVEN: Loven for eierseksjoner kan endres.

Totalt 63.000 eiendommer er seksjonert i cirka 500.000 seksjoner, 91 prosent av dem boliger. Regjeringen foreslår nå endringer i eierseksjonsloven.

En eierseksjon er for eksempel en leilighet man har kjøpt seg rett til å disponere, mens bygget er sameiet med de andre seksjonseierne, ifølge Wikipedia.

I noen tilfeller kan man kjøpe lovlig godkjente seksjoner som ikke er tillatt å bo i. Det endres nå ved at man i fremtiden ikke kan opprette seksjoner der det ikke er lovlig å bo. Det er usikkert om det har noe å si for folk som allerede har kjøpt leiligheter det er ulovlig å bo i.

– Vi tetter et hull i lovverket og reduserer risikoen for at uskyldige forbrukere kjøper en bolig som ikke er godkjent for beboelse etter plan- og bygningsloven. Med den nye regelen håper vi å forhindre at godtroende forbrukere kjøper «katta i sekken» og i verste fall risikerer å måtte flytte fra sin bolig, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ifølge en pressemelding.

Man kan fremdeles ikke eie mer enn to eierseksjoner i ett sameie. Det er heller ikke foreslått innstramming av ombygging av seksjoner til hybler.

Regjeringen strammer inn boliglånkravene - dette betyr det: Innfører strengere krav til egenkapital for kjøp av sekundærbolig i Oslo

Nye lover kan påvirke parkering

Andre forslag til endringer i eierseksjonsloven går på parkering i eierseksjonssameier, blant annet hvordan man sikrer at tilrettelagte parkeringsplasser blir tilgjengelig for dem som trenger det.

Noen andre endringer, ifølge regjeringen.no:

– Reglene om leiers kjøperett oppheves. Kommunene har - ifølge lovutvalget - opplevd kjøperetten som en «administrativ byrde». Kommunens oppgaver med å informere om kjøperetten og klageadgangen og ellers følge opp de kjøpeberettigede og henvendelser om kjøperetten vil etter endringen bortfalle.

– Det innføres en frist på åtte uker for kommunens behandling av seksjoneringssaker og kommunene får mulighet til å kreve gebyrer som dekker de faktiske kostnadene (selvkostprinsippet).

– Det innføres en helt ny regel som gir en sameier med bruksrett til bolig som ikke er seksjonert, rett til å kreve seksjonering. Uten seksjonering vil en slik ikke-seksjonert sameieandel være vanskelig å pantsette, og dermed også vanskelig å selge.

– Revisjons- og regnskapsreglene er betydelig forenklet. Alle sameier med ni eller flere seksjoner får lovpålagt plikt til å føre regnskap etter regnskapslovens regler og til å ha statsautorisert eller registrert revisor.

– Nye regler skal fordele vedlikeholdsplikten mellom sameiet og seksjonseierne på en bedre og tydeligere måte enn dagens lov. Dagens lov mangler regler om erstatningsansvar for seksjonseiere og sameier som bryter vedlikeholdsplikten. Denne mangelen repareres i forslaget.

Badet må rives fordi det er for lite: Kommunen krever at et av Magdas bad skal bygges om fordi det ikke oppfyller den nye tilgjengelighetskravene

Les mer om

  1. Bolig