I snitt har 64 personer omkommet i brann hvert år siden 1979: Her bør du plassere røykvarslerne for å minimere risikoen

Mangel på fungerende røykvarslere antas å være årsaken til omtrent halvparten av alle dødsbranner.

VARSLING: – Du kan aldri ha for mange røykvarslere, men du kan absolutt ha for få, mener branninspektør Sigurd Folgerø Dalen. Han anbefaler å ha én røykvarsler i hvert lukkede rom.

Fem spørsmål og svar om røykvarslere.

Eksperten: Sigurd Folgerø Dalen

Bakgrunn: 13 år i Brann- og redningsetaten.

Jobber som: Branninspektør ved brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

Siden 1979 har i snitt 64 personer omkommet i brann hvert år, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. I 2016 mistet 40 personer livet som følge av brann, i 2017 var tallet 25.

Mange dødsbranner inntreffer i årets kalde måneder. Mangel på fungerende røykvarslere antas å være årsaken til omtrent halvparten av alle dødsbranner.

– En røykvarsler kan i flere tilfeller være forskjellen mellom liv og død og store tragedier, sier branninspektør Sigurd Folgerø Dalen.

EKSPERT: Sigurd Folgerø Dalen, branninspektør ved brann- og redningsetaten i Oslo kommune.

1. Hva bør man tenke på når man kjøper røykvarsler?

– Tenk på hvor i hjemmet det er viktig å fange opp røyk og hvor mange røykvarslere du trenger for å bli varslet tidligst mulig. Bor du i en stor bolig, sover tungt eller har dårlig hørsel, kan det hende det er lurt å kjøpe seriekoblede røykvarslere som kommuniserer med hverandre. Piper én, piper alle, sier Dalen og tilføyer:

– Pass på at røykvarsleren er CE-merket. Det betyr at den er innenfor europeisk standard. Det skal i utgangspunktet ikke selges andre røykvarslere i Norge, men det kan likevel være greit å dobbeltsjekke.

Les også

Slik forbereder du deg på brann

2. Hvilke varianter av røykvarslere finnes?

– Tidligere var det ioniske og optiske røykvarslere. Ionisk røykvarsler reagerer på ioner i røyk, mens optisk røykvarsler er spesielt følsom for ulmebrann. I dag har man gått mer eller mindre bort fra de ioniske variantene, forklarer Dalen og utdyper:

– Det finnes flere varianter av røyk- eller gassvarslere og de har flere funksjoner. Du kan for eksempel få en som reagerer på kullos – som jo er en gass man hverken ser eller lukter, men som dreper. Gjør deg kjent med hvilke varianter som finnes på markedet, og hvilke som passer best i ditt hjem.

Les også

Har du sjekket jordfeilbryteren? Det er dødsviktig.

3. Hvor mange røykvarslere bør man ha?

– Minimumskravet er én røykvarsler i hver etasje, men det er ikke dermed sagt at det er nok. Vår anbefaling er å ha en varsler i hvert eneste lukkede rom i boligen – særlig på soverommene, sier Dalen.

Han påpeker at man i dag har man like mye elektrisk og brennbart på soverommene som i resten av huset, med både TV, PC, radio, mobilladere og varmeovner.

– Kanskje trenger du ikke en røykvarsler på badet hvis du kun har dusj og toalett, men har du et vaskerom i tilknytning til badet, bør du plassere en røykvarsler der også.

ARNESTED FOR BRANN: Kjøkkenet er det rommet hvor det starter desidert flest branner, gjerne i forbindelse med matlaging, sier Dalen. – Finn en type røykvarsler som ikke reagerer lett på matos og som går hele tiden. Da ender det med at du skrur den ned og til slutt ikke har noen røykvarsler.

4. Hvor bør røykvarslerne plasseres?

– Røykvarsleren bør stå sentralt i rommet. I rom med trappeløp, er det smart å sette varsleren i starten av trappen slik at røyken blir fanget opp før den stiger videre.

– Har du en åpen stue-kjøkken-løsning, bør du ha varsleren plassert omtrent midt imellom, slik at den fanger opp røyk fra begge rommene. Har du adskilt stue og kjøkken, skal det være en egen varsler på kjøkkenet, sier branninspektøren og legger til:

– Røykvarsleren skal alltid monteres på det høyeste punktet i taket, og minimum 50 cm fra vegg. Har du skråtak, skal varsleren settes opp én meter ned fra høyeste punkt.

– Unngå å plassere røykvarslere ved lufteluker, vinduer eller annen ventilasjon. Da risikerer man at røyken som er på vei mot varsleren blåses bort og dermed ikke fanges opp.

Les også

Ni ting du ikke burde oppbevare på loftet ditt

5. Hva slags vedlikehold trenger røykvarslere?

– Bytt batteri én gang i året, med mindre du setter inn livslange batterier. Sett av en fast dag i året der du setter inn nytt batteri, råder Dalen og fortsetter:

– Test jevnlig at røykvarslerne du har fungerer – gjerne én gang i kvartalet og når du kommer hjem etter lange ferier. På nye varslere skal det i utgangspunktet holde å bruke test-knappen.

– Én gang i halvåret bør du rengjøre varslerne. Ta av dekselet og støvsug lett inni for å få bort skitt som kan forringe røykvarsleren.

– Levetiden på en røykvarsler er som regel mellom åtte og ti år. Etter dette må den byttes ut. Du kan sjekke hvor gammel varsleren er ved å se på produksjonsåret som står inni, tipser Dalen.