Vi spurte ekspertene: Dette er det viktigste du gjør hjemme hos deg selv for å hjelpe miljøet

Det er spesielt tre ting du bør gjøre hjemme, som hjelper miljøet, mener ekspertene.

Spis opp maten – og dersom du har mat som må kastes, skal det i matavfallet og ikke restavfallet.

– Vi nordmenn er veldig glad i oppussing, og det er ikke rart siden vi bruker så mye av tiden vår hjemme. Men jeg vil oppfordre folk til å utfordre seg selv kreativt på følgende måte: Hvordan kan du oppgradere hjemme uten å kjøpe nye ting?

Utsagnet kommer fra Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender, som et svar på spørsmålet om hva hun mener er det aller viktigste miljøbidraget nordmenn flest kan gjøre hjemme i boligene sine.

Les også

Dette er de viktigste tingene som bør barnesikres i boligen.

Hun begrunner svaret med at oppussing både krever energi og ressurser, samtidig som det kan bidra til mer kast og bruk.

Riise oppfordrer derfor folk til å reparere, fikse opp eller forvandle ting man allerede har. Møbler, for eksempel, kan trekkes om eller gis et nytt strøk maling, ifølge henne.

– Så kanskje du i stedet for å kjøpe nytt, heller kan reparere eller ta utgangspunkt i det du allerede har? Trenger du noe du ikke har, kan du kanskje lete etter skjulte, brukte skatter på finn.no eller på loppemarked, sier hun.

Anja Bakken Riise, leder av Framtiden i våre hender

– Spis opp

Noe av det viktigste vi kan gjøre, er tilfeldigvis også er noe av det enkleste, mener Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder i LOOP. Det er en stiftelse for kildesortering og gjenvinning.

– Vi må spise opp maten vår, slik at vi kaster minst mulig, sier hun.

Bertheussen viser til tall som sier at verdens matproduksjon står for omtrent 30 prosent av alle klimagassutslipp.

– Det kreves store vann- og jordressurser for å dyrke og foredle korn, kjøtt og andre råvarer. Og vi tenker for lite på all ressursbruken som finner sted på veien fra maten blir laget til vi har den på bordet, fortsetter hun.

Et smart grep for å kaste mindre mat, kan være å lage mindre porsjoner – og ha fast restemiddag en gang i uken.

Les også

Har energidrikker negative helseeffekter? Nå er konklusjonen her.

Dessuten minner hun om at det er superviktig at den maten som ikke kan spises, kastes i matavfallet og ikke restavfallet. Mat som kastes i matavfallet kommer til nytte i form av næringsrik biogjødsel og biogass.

– Av to kilo mat- og hageavfall blir det omtrent én kilo kompostjord.

På to kilo matavfall, kan en buss som går på biogass, kjøre 500 meter, mens en bil som kjører på biogass kan kjøre hele 96 meter bare på ett bananskall, ifølge henne.

Bertheussen hevder at de fleste av oss har et stort forbedringspotensial på akkurat dette.

– Ser du på en typisk restavfallspose i Oslo er nesten 40 prosent av den mat, som ikke skulle vært i restavfallet. Det skulle vært spist opp eller kastet i matavfallet, sier hun.

Fredrikke Friis Bertheussen, prosjektleder i LOOP.

– Etterisoler eller senk temperaturen

Martin Leander M. Brandtzæg, avdelingsleder for Miljøvennlig hverdag
i Naturvernforbund mener at det største miljøbidraget knyttet til det å bo, handler om å bruke mindre energi.

– Dette kan for eksempel gjøres gjennom en rekke passive tiltak som etterisolering eller installasjon av lavenergivinduer. Man kan også velge fornybare og energieffektive oppvarmingsløsninger, sier han og legger til at den mest miljøvennlige energien er den vi ikke bruker.

Riise i Framtiden i våre hender sier at energibruk i bygg er blant de største utslippene hver og en av oss har, og hun mener at det å skru ned innetemperaturen én grad er et enkelt tiltak som alle kan gjøre.

– Av andre større og viktige grep så handler det om å bytte ut fossile energikilder som oljefyr mer miljøvennlige alternativer med varmepumpe, fjernvarme og pelletskjel. Eller kanskje 2019 er året du skal få solceller på taket av boligen eller borettslaget?

Les også

Å bo i et byggefelt var uaktuelt for ekteparet: – Vi ville ha et hus som puster.

Derfor bør vi bruke mindre

Grunnen til at energisparing er så viktig, ifølge Brandtzæg, er at energi er en dyrebar ressurs som miljøet ender opp med å betale prisen for. All energiproduksjon har i større eller mindre grad konsekvenser for miljøet.

– Vi er i ferd med å endre klimaet på kloden. Men fremtiden er både fornybar og energieffektiv. Og forskning på og utvikling av klimavennlige energikilder som vannkraft, solenergi, vindkraft, bølgekraft og geotermisk energi er på vei oppover. Men fortsatt er det langt igjen, sier han og legger til at fornybar energi er viktig, men bare en del av løsningen.

– Et av de viktigste tiltakene for en mer miljøvennlig energibruk er ikke å produsere mer, men å bruke mindre, avslutter han.