Har du sjekket jordfeilbryteren?

Minst en gang i året må du kontrollere at jordfeilbryteren fungerer. Glemmer du det, kan det føre til brann.

Det er ikke alltid så lett å vite hva man selv bør sjekke i sikringsskapet, men det bør stå en veiledning på døra som hjelper deg på vei.
  • Kari Byklum

– Det er svært viktig at folk sjekker om jordfeilbryteren virker. En defekt jordfeilbryter kan i ytterste konsekvens medføre brann med fare for liv og helse, sier Magne Håland, fagsjef Elsikkerhet i Agder Energi Nett.

På døra inni sikringsskapet skal det stå produktinformasjon fra leverandøren, og ofte står det at jordfeilbryteren skal sjekkes en gang i året. I andre tilfeller er det hyppigere intervaller. På eldre elektriske anlegg er jordfeilbryteren gjerne en egen enhet, mens i nyere anlegg er jordfeilbryteren tilknyttet hver enkelt kurs, og er inni de ulike sikringene.

Les også Slik lager du utepeis

– Dersom jordfeilbryteren er én enhet, holder det at du sjekker den ved å trykke på testknappen. I nyere anlegg må du sjekke jordfeilbryteren på hver enkelt kurs ved hjelp av testknappen. Hvis ikke det gjøres, kan selve testknappen «gro fast», og dermed vil den ikke gjøre jobben når det trengs.

Kan få strøm i seg

Jordfeilbryterens oppgave er å hindre lekkasjestrøm, og at du dermed kan få strøm i deg. Dersom det blir feil på elektriske produkter som for eksempel varmekabler, oppvaskmaskin eller brødrister, vil jordfeilbryteren sørge for at strømmen kobles ut på den aktuelle kursen.

Det er ikke alltid så lett å vite hva man selv bør sjekke i sikringsskapet, men det bør stå en veiledning på døra som hjelper deg på vei.

– Dersom du er bindeleddet mellom et elektrisk produkt med feil, som for eksempel en ødelagt hårføner, og en vannkran, kunne du fått strøm i deg om ikke jordfeilbryteren sørget for å kutte strømmen på den aktuelle kursen, forklare Håland.

Kontakt elektriker

Petter Halvorsen i Elpunkt i Kristiansand sier at det er viktig at folk tar kontakt med elektriker om de oppdager at jordfeilbryteren ikke virker.

– I noen tilfeller kan årsaken vært at den har hengt seg opp fordi den ikke har blitt testet jevnlig, men i andre tilfeller må den byttes ut, forklarer han.

Han utelukker ikke at det finnes mange defekte jordfeilbrytere i sørlandske hjem.

– Det er vanskelig å si med sikkerhet, men det er dessverre ikke alle som sjekker den så jevnlig som de bør, mener han.

Det er ikke alltid så lett å vite hva man selv bør sjekke i sikringsskapet, men det bør stå en veiledning på døra som hjelper deg på vei.

Hindrer brann

I flere tilfeller har branner i tidlig fase slokket av seg selv, fordi jordfeilbryteren har sørget for at strømmen har blitt kuttet til den aktuelle kursen.

– Branner med elektrisk årsak er som regel forårsaket av feil bruk. I noen tilfeller er også det håndverksmessige arbeidet ikke utført faglig korrekt. Men uansett hva som er årsaken, er det helt avgjørende at jordfeilbryteren virker, sier Magne Håland i Agder Energi Nett.