Møbelprodusenter: – Norge må forby giftige kjemikalier i møbler

For kort tid siden vedtok California å forby midler som virker flammehemmende på møbler. Bransjen her hjemme mener at Norge må følge etter.

ØNSKER FORBUD: Flammehemmende produkter brukes blant annet i møbler og madrasser for at det skal ta lengre tid før de begynner å brenne. Nå ønsker bransjen et forbud.

– Vi ønsker ikke å produsere produkter som vi vet er helse- og miljøskadelige, og som heller ikke gir økt brannsikkerhet.

Bransjesjef for Designindustrien i Norsk Industri, Egil Sundet, snakker om såkalte bromerte flammehemmere. Det er kjemiske produkter som brukes blant annet i møbler og madrasser for at det skal ta lengre tid før de begynner å brenne.

Studier viser imidlertid at kjemikaliene er giftige. Dessuten er effekten av dem, dersom det oppstår en brann, tvilsom. For halvannen måned siden vedtok derfor California å forby all bruk av flammehemmende produkter i møbler og annet interiør fra og med 2020.

– Forskning viser at disse stoffene er farlige for oss. Bare ved å sitte i en sofa, eller være i et rom med et møbel innsmurt med flammehemmer, puster vi giften inn. Giften jobber seg opp i næringskjeden i kroppen og er særlig farlig for barn og for ammende mødre, fordi det kommer ut i brystmelken, sier Sundet.

KRITISK: – I dag importeres ca. 70 prosent av møblene som selges i Norge. Det er ikke slik at alle selges med flammehemmere, men likevel sitter man igjen med en stor andel varer hvor det med stor sannsynlighet er brukt slike produkter, sier bransjesjef for Designindustrien i Norsk Industri, Egil Sundet.

Ønsker totalforbud

Mange land, inkludert Norge, forbyr allerede noen varianter, men ikke alle.

– Det finnes kanskje 30.000 kombinasjoner av kjemikaliene. Når én flammehemmer blir forbudt, skal det veldig lite til for at produsentene kan komme opp med nye produkter med bare en liten tvist på kjemikaliene, sier Sundet.

Han påpeker at norske produsenter er bevisste og unngår disse stoffene. Mange av møblene som selges i norske butikker importeres imidlertid fra land med strengere krav til brannsikkerhet.

– Storbritannia og Irland er verstingland i Europa. Deres strenge krav til brannsikkerhet i møbler gjør dem til storforbrukere av flammehemmende midler. De stiller også krav til dette i møbler de importerer fra andre land, som for eksempel Norge.

– Kan forbrukerne vite om møblene de kjøper er smurt med flammehemmende produkter?

– Nei, det kan de ikke. Og det vet kanskje ikke de som selger produktene i Norge heller, sier Sundet.

Nå vil han ha et totalforbud også her til lands, og får støtte av norske møbelprodusenter som Flokk og Ekornes, i tillegg til Virke.

– Vi ønsker et forbud innenfor hele EØS, men det er en god start hvis Norge går inn for det.

Les også

Ekspertene: Dette gjør plast med helsen vår, og slik minsker du bruken

MÅ FØLGE REGLENE: – Strengere brannkrav til møbler og madrasser vil kunne kan føre til en økning i bruk av flammehemmende kjemikalier. Produsentene i land med strengere brannkrav må uansett forholde seg til den samme kjemikalielovgivningen som gjelder for hele EU/EØS-området, sier Fotland.

Miljødirektoratet: – Fokus på de mest brukte stoffene

Miljødirektoratet bekrefter at bromerte flammehemmere kan gi alvorlige helseskader som kreft, redusert fruktbarhet, fosterskade, nerveskade og miljøskade, i tillegg til å ha hormonforstyrrende egenskaper.

– Norge har felles kjemikalieregelverk med EU, og i tillegg noen nasjonale forbud. Både i Norge og internasjonalt har det vært mest fokus på de bromerte flammehemmerne som blir brukt i store mengder, og som er skadelig for helse og miljø, sier sjefingeniør i kjemikalieseksjonen i Miljødirektoratet, Tor Øystein Fotland.

Les også

Én av disse sofaene trekker til seg mye mer støv

– Nasjonale forbud er ikke nok

Fotland forklarer at bromerte flammehemmerne som penta-BDE, okta-BDE, HBCD, deka-BDE og TBBPA står på myndighetenes prioritetsliste der målet er at man skal stanse utslippene innen 2020.

– I Norge har det siden 1. april 2008 vært et forbud mot produkter som inneholder en viss prosentandel deka-BDE. Norge har dessuten
vært pådriver for forbud mot flere bromerte flammehemmere som nå er innført både i EU og globalt.

Miljødirektoratet påpeker at man pr. i dag har begrenset kunnskap om flere av erstatningsstoffene som er på markedet. Et totalforbud mot stoffer med flammehemmende egenskaper vil derfor være vanskelig å innføre.

– I det internasjonale arbeidet med å regulere disse stoffene har Norge argumentert for at man tar i bruk ikke-kjemiske alternativer. For møbler og madrasser kan dette for eksempel innebære økt bruk av brannhindrende barrierematerialer, sier Fotland.

Forbrukerrådet: Ønsker strengere regelverk for hele Europa

Forbrukerrådet skulle helst sett en strengere regulering av flammehemmere.

– Vi mener imidlertid at dette må oppnås gjennom et strengere europeisk regelverk (REACH) da det vil være mer effektivt enn nasjonale forbud. Vi jobber derfor sammen med andre europeiske forbrukerorganisasjoner for et strengere REACH på disse områdene, sier fagdirektør for handel, Gunstein Instefjord.