Skal du leie ut en del av boligen din? Dette er kravene.

Langtidsleie eller korttidsleie? Skattemessig har det stor betydning.

Den delen man skal leie ut må være godkjent for varig opphold. Hvis du vil opprette egen boenhet i boligen, krever det en søknad.

Fem spørsmål om utleiedel i egen bolig.

Eksperten: Carsten Pihl

Utdanning: Utdannet jurist. Har jobbet med forbrukerrådgivning blant annet om bolig i over 20 år.

Jobber som: Forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne.

Carsten Pihl i Huseierne.

1. Hvilke krav er det til utleiedelen? Må den være godkjent?

– Den delen man skal leie ut må være godkjent for varig opphold. Dette er krav til helse og sikkerhet, for eksempel knyttet til beliggenhet, takhøyde, rømningsveier, lys og ventilasjon, sier Pihl.

Dette er samme krav som gjelder for at man selv kan bruke rommene – for eksempel kjellerstuen. Det er også regler hvis utleiedelen skal være helt separat som en egen boenhet.

Sjekk tegninger og godkjenninger for boligen, og snakk med en ekspert om hva som kreves, anbefaler Pihl.

– Du trenger ikke egen godkjennelse for å drive utleie når delen er godkjent for varig opphold og/eller som separat boenhet.

2. Hvor mye må man skatte?

Når man leier ut en hybel i egen bolig, vil inntektene være skattefrie i de aller fleste tilfellene. De skal heller ikke rapporteres i selvangivelsen.

Reglene er slik at hvis du bruker mer enn halvparten av boligen selv, kan du leie ut resten og inntektene er skattefrie. Her er det utleieverdien som gjelder, men man kan ofte ta utgangspunkt i arealet.

– Det betyr i praksis at hvis du leier ut en kjellerleilighet og du bor i resten av boligen selv, vil leieinntektene være skattefrie. Pass på hvis du leier ut flere hybler i samme bolig. Da kan inntektene være skattepliktige. Sjekk med en ekspert for å få en vurdering av din bolig.

Les også

Minileilighet solgt for 125.000 pr. m² Har ikke do eller bad.

3. Hva kan gi skattelette ved utleie?

– Når du leier ut skattefritt i egen bolig, får du ikke fradrag for utgiftene. Men hvis man leier ut og må betale skatt av inntektene, får man også fradrag for utgiftene. Men for utleie i egen bolig vil det altså stort sett ikke være fradrag for utgiftene, fordi man ikke betaler skatt av inntektene, forklarer Pihl.

4. Er det forskjell på langtidsleie og kortere leieforhold skattemessig?

– Ja. Langtidsutleie i egen bolig som vi pekte på over skattefritt. Mens leieinntekter for korttidsutleie i egen bolig er skattefritt inntil 10.000 kroner i året. Over dette betaler man skatt av 85 prosent av leieinntektene. Korttidsutleie er leieforhold som varer under 30 dager.

Les også

Om gjesten raserer leiligheten din med vilje, gjelder ikke Airbnbs forsikring. Dette bør du vite før du bruker tjenesten.

5. Hva har utleiedel å si for en eneboligs attraktivitet?

Ja, boliger med utleiedel er stort sett mer attraktive enn boliger uten. Dette fordi man kan få inntekter på boligen. Særlig gjelder dette i områder der flere leier bolig, for eksempel på studiesteder og i større byer.


Her er noen av reglene utleiedelen må oppfylle:

  • Vær sikker på at rommet er godkjent for varig opphold.
  • Du må søke kommunen om godkjenning hvis du skal bygge om rom som ikke har vært egnet for varig opphold. Rommet må oppfylle kravene i byggteknisk forskrift (TEK17).
  • Rommet må ligge inntil eksisterende oppholdsrom.
  • Takhøyden må være på minimum 220 cm. Hvis rommet ble omsøkt før 2011, er regelen 200 cm.
  • Rommet må ha rømningsvei i tilfelle brann.
  • Det må være vindu i rommet som går ut i friluft. Det er en rekke krav til vinduets størrelse og plassering. Det må dessuten være et vindu man kan rømme ut av.
  • Vindu som oppfyller kravene, vil være nok til å oppfylle kravet om dagslys.
  • Lufting med vindu og lufteventiler anses som tilstrekkelig.
  • Hvis du vil opprette egen boenhet i boligen, krever det en søknad. Enheten må blant annet ha alle funksjoner en bolig har, som stue, kjøkken, soveplass, bad og toalett.

Kilde: Huseierne.no