Bolig

Bjørg fikk ikke boliglån fordi hun var for gammel. Det er 21 år siden.

— Tåpelig, sier Bjørg Hofsvang (93).

— Jeg synes det var et svakt argument at jeg var for gammel. Og hadde jeg fått lån den gangen, ville det jo vært nedbetalt nå, sier Bjørg Hofsvang (93) og rister på hodet.

Hun står i den luftige stuen i syvende etasje i treromsleiligheten på Majorstuen i Oslo. Her har hun bodd siden 1964, da funkisblokken ble bygd.

Da hun og ektemannen flyttet inn i obligasjonsleiligheten, ble de leietagere. I 1989 ble Bjørg enke, og da hadde hun lyst til å eie fordi det virket tryggest. Tre år senere fikk hun tilbud om å kjøpe leiligheten fra gårdeier, og oppsøkte den lokale banken sin, en Dnb-filial.

Solid økonomi

— Siden jeg har en god pensjon i Statens Pensjonskasse og eide en hytte, trodde jeg at jeg skulle få lån. Det fikk jeg ikke. Argumentet var min høye alder, sier Hofsvang.

Om jeg hadde gått bort, ville jo banken ha sittet igjen med leiligheten

Da søknaden ble avslått var hun 72 år. I august fyller hun 94, og hun bor fortsatt alene og starter hver dag med en økt på ergometersykkelen som står i stua.

— Jeg synes det var tåpelig at banken ikke ville gi meg lån den gangen. Om jeg hadde gått bort, ville jo de ha sittet igjen med leiligheten, sier Hofsvang.

Tips oss om boligsaker!

- Dumskap og latskap

Astrid Nøkleby Heiberg (77) er blitt pensjonist, men er fortsatt en engasjert politiker. Hun mener det er typisk at eldre blir behandlet som én gruppe.

— Det er både dumskap og latskap bare å se på alder og tall. I dette tilfellet ville det jo sannsynligvis lønt seg både for banken og kunden at hun fikk lån, sier Nøklebye Heiberg.

Hun sier at mange eldre har hatt den samme banken hele livet, men mener at det lønner seg å sjekke tilbud fra flere banker dersom banken sier nei til lån.

— Hvis ikke banken er lojal mot deg, skal ikke du være lojal mot den heller, sier Nøkleby Heiberg.

- Heldigvis sikret jeg meg en god leiekontrakt da jeg ikke fikk lån, sier Bjørg Hofsvang.

Vanskeligere å få lån

Vidar Korsberg Dalsbø, informasjonsrådgiver i Dnb sier at det er umulig å kommentere en sak som ligger så langt tilbake i tid, og at reglene uansett har endret seg mye de siste 20 årene.

— Først og fremst er det blitt vanskeligere å få lån. Det skyldes at kravene fra myndighetene er blitt strengere. Blant annet må man ha 15 prosent egenkapital. Det gjelder alle kundene våre, uansett alder.

- Billigere å leie enn å eie

Dalsbø sier at alle kundene blir behandlet individuelt, uavhengig av alder, og at det ikke nødvendigvis er smart å ta opp boliglån i høy alder – selv om du har mulighet til det.

— Lånet skal jo betjenes, og det kan være at det er billigere å leie enn å betale på et lån. Det handler om hva du skal ha å rutte med i det daglige. Generelt er vårt råd å komme deg inn i markedet så tidlig som mulig, sier Dalsbø.

Attraktiv kundegruppe

Ifølge tall fra SSB er eldre over 67 år den gruppen som relativt sett har størst gjeldsvekst, samtidig som de har solid økonomi.

— Pensjonistene har vært inntektsvinnere i årene etter årtusenskiftet. Gode pensjonsoppgjør og høye tilleggspensjoner har gjort dem til en mer attraktiv kundegruppe for bankene, sier Rolf Mæhle, fagsjef i Finans Norge.

Han sier at det hender at eldre tar opp førstegangs boliglån.

Eldre er blitt en mer attraktiv kundegruppe for bankene

— Jeg har snakket med banker som forteller om kunder over 60 år som ber om lån for å kjøpe bolig for første gang, men hovedsakelig er førstegangslånere unge, sier Mæhle.

Alder ikke god nok grunn

Mæhle sier at alder alene ikke skal være et argument for at eldre ikke skal ta opp lån, men at det som ellers må gjøres en grundig kredittvurdering.

— Hvis pensjonistens økonomi endrer seg, kan det være en grunn til å fraråde låneopptak. Et eksempel kan være at man frem til en bestemt alder får utbetaling på en privat pensjonssparing, og etter dette går ned i inntekt og dermed får en svakere gjeldsbetjeningsevne, sier han.

God løsning

Da Bjørg Hofsvang i 1992 fikk avslag på lånesøknaden sin, tok hun kontakt med en advokat for å få hjelp til å sette opp en gunstig leiekontrakt. Den innebærer at husleien ikke øker mer enn prisindeksen, og at huseier ikke kan kaste henne ut.

— For meg var det en gunstig løsning. Jeg synes jeg har det veldig trygt, til tross for at jeg ikke eier min egen bolig.