Bolig

Kjøpe innboforsikring? Dette bør du vite på forhånd

Er tilbudet «for godt til å være sant», bør du tenke deg om to ganger.

VERDIER: – Generelt har vi verdier for mer enn vi tror, sier Hamre. Han oppfordrer boligeiere til å skaffe seg god oversikt over eiendelene for å kunne sette riktig forsikringssum.
 • Kathrine Humberset
  Journalist

Fem spørsmål og svar om innboforsikring.

Eksperten: Terje Hamre

Utdanning: Autorisert forsikringsrådgiver

Jobber som: Markeds- og partneransvarlig i Norsk Familieøkonomi

1. Hva er viktig å tenke på når man skal velge forsikringsleverandør?

– De aller fleste forsikringsselskapene i Norge leverer denne type forsikring. For å få lav premie kan det være en fordel å være knyttet til et forbund eller en forening. Disse har ofte forhandlet frem ordninger for sine medlemmer og har som regel gode vilkår og en premie som er betydelig lavere enn det du på individuell basis kan få, sier Hamre.

EKSPERTEN: Terje Hamre, markeds og Partneransvarlig i Norsk Familieøkonomi

Han forteller videre at dette ofte gjelder yrkesfaglige organisasjoner, som for eksempel LO.

– Her er det garantert mange som har tegnet sin egen, men kunne spart seg denne som medlem i LO. Er du medlem av LO, er nemlig innboforskningen inkludert medlemskapet. Om du ikke er medlem av en yrkesorganisasjon, kan det være andre medlemskap som har gunstige dekninger og fordelaktig premie – og som ikke krever at du har et bestemt yrke.

Les også

Kjøper du bolig, blir du tilbudt å kjøpe denne forsikringen. Men trenger du den egentlig?

2. Finnes det useriøse aktører?

– Alle som tilbyr forsikringer på det norske markedet er underlagt Forsikringsavtaleloven (FAL) og skal derfor være trygge å benytte. Om det skulle dukke opp tilbud fra selskaper som du ikke tidligere har hørt om, kan det være smart å sjekke litt mer rundt selskapet. Er tilbudet/premien «for god til å være sann», bør en absolutt sjekke selskapet og eiere. Det har vært selskaper som fra utlandet har drevet i Norge og der det har vært vanskelig å få oppgjør etter en skade.

KLAGER: Finansklagenemnda mottar årlig rundt 5000 klager knyttet til alle typer forsikringer. De fleste gjelder forsikringsoppgjør.
 • Denne saken er en del av vår miniserie om hus med arkitektur og kunst i fokus: Les om huset hvor kunsten på veggene bestemmer innredningen.
 • Bli også med hjem til paret som heller henger opp bilder enn å male veggene.

3. Hva dekkes vanligvis av en innboforsikring? Og hva dekkes normalt ikke?

– Innboforsikringen dekker stort sett det som du har av løse ting i boligen din. Her er det viktig å vite noenlunde hvilke verdier du har, da det skal settes en forsikringssum på eiendelene. Mange går i fellen og regner bare inn de større tingene som det ser rundt seg, men glemmer alt som finnes i skuffer og skap. Da kan forsikringssummen settes for lavt og ikke gi full dekning ved en brann der alt går tapt. Generelt har vi verdier for mer enn vi tror, sier Hamre.

Han fortsetter:

– De senere årene er det kommet valgmuligheter når det gjelder vilkår, og en kan for eksempel utvide dekningen til å gjelde uhell i hjemmet. En innboforsikring dekker ikke selve bygningen.

4. Trenger man ekstra forsikring hvis man samler på verdifulle ting?

– Ja, man trenger egen forsikring på spesielt verdifulle ting da innboforsikringene har begrensning i dekning av enkeltgjenstander. Det kan være smykker, kunst eller bunader med større verdier. Samler man på kunst, bør bilder og gjenstander takseres og dokumenteres med bilder, anbefaler Hamre.

Les også

Dette er de dummeste stedene å gjemme husnøkkelen

5. Hva kan skje hvis man forsøker å svindle forsikringsselskapet?

– For det første er forsikringssvindel et stort problem og det avdekkes rundt 500 slike saker hvert år. Forsikringsselskapene har ansatt egne etterforskere som settes på saken dersom det er mistanke om svindel. Svindel er i hovedsak knyttet til at en ber om erstatning for ting som ikke har skjedd eller som en selv har utført med viten og vilje. Forsikringssvindel er straffbart og en kan risikere inntil seks års fengsel.

Les mer om

 1. Forbruker
 2. Norsk Familieøkonomi
 3. Forsikring
 4. Svindel
 5. Finansklagenemda
 6. Landsorganisasjonen (LO)