Disse fem forbrukerne dominerer i dag – er du en av dem?

Er du næringslivsfyren, gameren, den irriterte akademikeren, den unge, utdannede kvinnen eller Sverige-handleren?

En av de dominerende forbrukertypene er unge, utdannede kvinner. De er få, men påvirker veldig mange.

Er du gameren som mener kroppslig forfall er en æressak, den irriterte akademikeren eller næringslivstypen som går med T-skjorte for å vise at du har trent? Kanskje du tilhører den kvinnelige meningseliten eller du er den opprørske Sverige-handleren med stor bil og stor familie? Disse fem forbrukergruppene utmerker seg ved å være mest opprørske, på helt ulikt vis. Samtlige er protestforbrukere, mener Dag Inge Fjeld, høyskolelektor ved Høyskolen Kristiania. Men de har ulikt fiendebilde og handler på vidt ulike måter.

Og én av gruppene har langt mer innflytelse enn andre. Hører du til i den?

Les hele saken med abonnement