Kan du egentlig nekte naboen å røyke på balkongen?

Eller sliter du med røyk inne? Avtrekksviften kan ha skylden.

PLAGSOMT: Naboens røyk kan være plagsom, men det finnes en del tiltak du kan gjøre for å plages mindre.
  • Synne Hellum Marschhäuser

Fem spørsmål om røyking og naboer.

Eksperten: Kai Gustavsen

Utdannet: Yrkeshygieniker

Jobber som: fagsjef inneklima, HMS/Miljørettet Helsevern (MHV), i Astma- og allergiforbundet (NAAF)

1. Hva slags rettigheter har man når det kommer til naboens røyk?

– Naboloven, Borettslagsloven og Sameieloven har alle bestemmelser om at man ikke skal påføre naboen ulempe. Boligselskaper kan, og bør, vedta regler for røyking i fellesarealer, og røykfrie inngangspartier bør være en selvfølge.

EKSPERTEN: Kai Gustavsen

– Vi har gode erfaringer fra nye byggeprosjekt der forbud mot røyking foran inngangspartier og svalgang tas opp som tema allerede i første møte med beboerne. Da blir det ikke blir et problem etter at man flytter inn. Det finnes bedre måter å begynne et naboskap på enn å krangle om røyking!

2. Kan man nekte naboen å røyke på balkongen eller foran inngangen?

– Røykeloven regulerer i hovedsak ikke røyking utendørs og i private hjem. Det legges ofte til grunn at røyking i eget hjem tilhører den private sfære, og at det derfor er utenfor det sameier og borettslag har anledning til å forby. Hittil har man også ansett den private sfære for å gjelde balkonger, selv om balkonger altså pr. definisjon er en del av det utvendige fellesarealet.

KAN TREKKE INN RØYK: – Når folk pusser opp leiligheten og skal heve standarden, monterer de gjerne avtrekksvifte over komfyren eller på badet.
Les også

Derfor kan naboer bli erkefiender

Har du tips om denne saken? Send oss en epost!

3. Hvordan kan man forholde seg til naboen om man blir plaget av vedkommendes røyking?

– Det å ta opp problemer med røyk fra naboen oppleves ofte vanskelig og ubehagelig, men det er viktig å prate sammen. Borettslag og sameier er gjerne konstruert sånn at sigarettrøyk, matos og lignende lett siver inn på naboens areal. Det må man ta hensyn til. Men når man bor tett, må man også tåle litt mer lukt og støy.

– Det man kan gjøre, er å tette alle utettheter mot naboen med fugemasse. Du må kanskje fjerne noen gulvlister for å komme til. Det er lurt å sjekke om alle rørgjennomføringer fra naboene er tette. En tetningslist på gangdøren kan også være effektivt, men ikke glem nøkkelhullet.

Les mer på Naafs temasider «Naboens røyk til besvær».

– Det kan også være lurt å kontakte andre for å høre om de sliter med det samme. Er det flere som plages av røyklukt i blokken, bør dere drøfte inneklimaet i boligblokken på et fellesmøte.

Les også

Denne temperaturen bør du ha inne nå

4. Hva kan røyking, både passiv og aktiv, gjøre med inneklima og helse?

– Det er jo bare røyk, tenker mange, og de tror kanskje det er lett å lufte ut. Men røyk består av flere tusen kjemiske partikler som forurenser inneklimaet. Nikotin er bare ett av omkring 4000 forskjellige kjemiske stoffer i tobakksrøyk. Noen har en kjent helseskadelig virkning, andre kjenner vi ikke virkningen av.

– Barn er særlig utsatt for de skadelige stoffene i sigarettrøyk og får økt risiko for luftveissykdommer og hyppige infeksjoner i mellomrøret. I tillegg øker risikoen for krybbedød. Voksne får forhøyet risiko for lungekreft og hjerte- og karsykdom av røyk.

REGLER FOR FELLESOMRÅDER: Boligselskaper kan, og bør, vedta regler for røyking i fellesarealer, og røykfrie inngangspartier bør være en selvfølge.
Les også

Dette bør du absolutt ikke fyre med i peisen

5. Hva gjør du om røyken kommer innenfra bygningen, for eksempel via en vifte?

– Vi får ofte henvendelser fra personer som bor i bygårder eller boligblokker om at røyklukt trekker inn i leiligheten. Det er ikke så rart. Eldre bygårder eller blokker har ofte kun naturlig avtrekk fra bad og toalett. Når folk pusser opp leiligheten og skal heve standarden, monterer de gjerne avtrekksvifte over komfyren eller på badet. Slike installasjoner i eldre bygg kan dessverre føre til at røyklukt trekkes inn i egen leilighet eller blåses inn til naboen.

– Inneklimaet i boligen kan bli forringet av røyklukt og matos dersom flere boenheter får mekanisk avtrekk på bad eller kjøkken. Jeg anbefaler at man heller oppgraderer hele boligblokken slik at hver leilighet får like mye frisk luft inn som det trekkes ut.

– Bor du i en ny boligblokk og merker røyklukt fra ventilasjonsanlegget, kan det ofte komme av at noen røyker i nærheten av ventilasjonsanleggets luftinntak. Noen boligblokker har svalgang, og da kan røyklukten komme fra naboer eller besøkende som røyker når de går på svalgangen. Noen har luftinntak plassert på balkongen. Da kan man komme til å plages av røyklukt fra naboene.