Boligprisene sank så vidt i desember

Sterkere utvikling enn forventet i årets siste måned.

SANK: Prisene sank i desember 2018.

Boligprisene i Norge sank nominelt med 0,2 prosent i desember 2018. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,7 prosent. Utviklingen er likevel sterkere enn normalt for desember.

Svakest utvikling var det i Trondheim, Bodø, Ålesund og Stavanger. Den sterkeste utviklingen fant man i Fredrikstad/Sarpsborg og Tønsberg. Den sterkeste tolvmånedersveksten var i Oslo, med 6,3 prosent.

– Det er ikke så ofte vi har hatt så flat utvikling i det norske boligmarkedet som nå. Det er likevel en sterkere desember enn normalt. Man skal ikke legge for mye i tallene, fordi det er få transaksjoner og mye uberegnelighet, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Samlet for 2018 ble det solgt 4,9 prosent flere boliger enn i 2017, over 90.000 boliger – et rekordantall. Prisene steg 2,8 prosent for hele året. Oppgangen for året som samlet er moderat, det er en del av en underliggende trend.

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge fredag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

– Vi forventer at utviklingen i boligmarkedet i 2019 blir ganske lik som 2018. Det ligger en moderat prisforventning på tre prosent. Vi tror på prisvekst i første og andre kvartal, og mindre prisvekst i tredje og fjerde kvartal, sier Dreyer.

Årsaken er forventning om ferdigstillelse av flere boligprosjekter og at forventet renteheving vil utjevne lønnsveksten.

Les også

Slik blir boligåret 2019: – Det blir en kamp om det som kommer ut.

Regionale forskjeller

OmrådeEndring siste mndEndring siste årEndring siste fem år
Oslo-0,2%6,3%51,2%
Bergen-0,4%1,9%15,7%
Trondheim-2,0%-0,8%16,3%
Stavanger og omegn-2,0%0,4%-8,4%
Tromsø-1,9%1,2%29,5%
Kristiansand-1,9%2,0%10,1%
Hele Norge-0,2%2,8%30,0%
Kilde: Eiendom Norge og Finns boligprisstatistikk

Lengst i Stavanger, kortest i Oslo

I desember tok det i gjennomsnitt 63 dager å selge bolig. Omsetningstiden har vært høy i hele 2018.

Årsaken er at det er mange boliger ute i markedet, noe som har resultert i en vesentlig lengre salgstid i de større byene enn normalt.

Kortest salgstid var det i Oslo med 36 dager, og lengst i Stavanger med 103 dager. Dreyer advarer mot å dvele for mye ved det høye tallet for Stavanger. Det er utløst av salg der boligene har ligget lenge ute. Dreyer mener tallet vil droppe en del i januar og februar for Stavanger.

I flere byer er det høy tilbudsside, altså mange boliger ute for salg. Spesielt Trondheim og Bergen trekkes frem, Trondheim på grunn av mange ferdigstilte nybygg. Dreyer forventer at tilbudssiden forblir høy også i 2019.

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene fredag formiddag.
Les også

Nå blir lånene dyrere. Boligeier Martine Hårstad har aldri opplevd rentehopp.

Prisoppgang på OBOS-leiligheter

OBOS meldte tidligere i uken om at prisene sank 1,7 prosent i desember.

I desember var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-boliger i Oslo-området 59.674 kroner. Det er 0,3 prosent høyere enn i oktober og 3,1 prosent høyere enn i november 2017.

For hele landet var kvadratmeterprisen 52.836 kroner, 0,6 prosent lavere enn i november og 6,8 prosent høyere enn samme tid i 2017.

Les også

Nå ser ikke boligannonsene på Finn.no slik ut lenger.

Kjøpers marked

Når boligprisene faller og det er et større tilbud av leiligheter, blir det kjøpers marked. Da er konkurransen mellom dem som selger høyere, og kjøper kan stå alene om å forhandle prisen. Den utviklingen kan man se på avviket mellom faktisk pris og prisantydningen meglerne gir. Utviklingen er nå et negativt avvik mellom disse: