Bolig

Sjekk gassgrillen jevnlig for å unngå ulykker

Enkelt vedlikehold kan forhindre farlige gasslekkasjer.

Sett aldri gassbeholderen under grillen.
  • Christine Gulbrandsen

– Ta deg tid til noen minutters vedlikehold og kontroll av gassutstyret før du starter grillingen. Gjør du det regelmessig, kan du unngå uhell og forhindre farlige gasslekkasjer, sier Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør for Næringsliv, produkter og farlige stoffer i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Sprukken slange kan lekke gass

Etter hvert som tiden går, blir gasslangen både tørr og morken. Direkte sollys eller stadige temperatursvingninger er noen av faktorene som kan påvirke slangens levetid.

Men sprukken slange er farlig, for gassen kan lekke ut og gi eksplosjonsfare. Derfor er det viktig at du gjør det til en vane å kontrollere gasslangen og manifolden – altså den gassfordeleren du finner i den ene enden av slangen. Begge skal nemlig være tette før du begynner å grille, råder den amerikanske grillprodusenten Weber i sin sikkerhetsmanual.

Se etter sprekker og skader der slangen er festet eller bøyd, for det er gjerne der sprekkene kommer først.

– En god huskeregel er å bytte slangene etter to til fem år, sier Rygh Pedersen i DSB.

Les også:

Les også

– Det er tull å vaske grillen

Ikke sett gassflasken under grillen

Selv om mange griller er konstruert med et eget oppbevaringsrom for gassflasken under grillen, bør man unngå å bruke dette, råder DSB. For under grillen kan det gjerne bli veldig varmt, noe som igjen øker risikoen for at slangen blir tørr og sprø.

Flasken bør derimot stå ved siden av grillen, og gjerne med litt avstand til den. Da kan du enkelt stenge av gasstilførselen når det blir behov det.

Velg regulatorbryter som ikke slipper gass gjennom

Når du er tom for gass, må du kjøpe ny gassflaske. Når slangen skal kobles på den nye flasken, er det viktig å være ekstremt nøye med at regulatoren er satt skikkelig på plass. Hvis ikke kan den lekke gass. Og tar gassen fyr, kan også flasken ta fyr og eksplodere.

– Feil montering kan føre til lekkasje og brann eller eksplosjon, advarer Rygh Pedersen.

DSB anbefaler videre regulatorer som ikke slipper gass gjennom før de er montert riktig på flasken.

– Oppbevar aldri gassen i kjelleren

Dersom du oppbevarer gassflasken utendørs, bør den stå i skyggen. Gassbeholdere skal oppbevares stående, over bakkenivå og på et godt ventilert sted. Alle propanflasker i Norge skal ha sikkerhetsventil, for når gassbeholderen blir for varm, vil sikkerhetsventilen åpnes slik at gassen slippes ut – og trykket og faren for eksplosjon blir da mindre. Men sikkerhetsventilen virker bare dersom beholderen står oppreist.

Les også:

– Gassflasker skal ikke oppbevares i kjelleren. Propangass er tyngre enn luft. Hvis det blir lekkasje i flaska, vil gassen sive ut og samle seg nede langs kjellergulvet. Da skal det ikke mer enn en liten gnist til for å tenne på gassen. Det kan bli en kraftig eksplosjon som kan få et helt hus til å lette fra grunnmuren. Gassflasker skal heller ikke oppbevares på loftet, hvor det ofte er vanskelig å komme til, avslutter Rygh Pedersen.

FAKTA

Sjekk slangen for lekkasje

Kontroller hele gasslangen. Bøy på slangen og se etter sprekker. Hvis du finner den minste sprekke eller rift, må du skifte ut slangen.

Hvis du er i tvil om slangen lekker, kan du teste dette med såpevann. Lag en såpevannsblanding og smør den på slangen, litt om gangen. Hvis det dannes bobler, er det en lekkasje, og du må skifte ut slangen.

Åpne gasstilførselen før du kontrollerer gassfordeleren for lekkasjer. Plasser grillen på et godt ventilert sted, åpne lokket – og du er klar. Lukt deg frem for å finne ut om det er lekkasjer på gassfordeleren. Eller du kan smøre såpevann rundt tilkoblingen mellom slangen og ventilene – hvis det dannes bobler, må du skifte ut manifolden.

Lukter det? Gass er tilsatt lukt som gjør at man skal oppdage lekkasjer. Lukter du gass, må du umiddelbart slå av regulatoren og fjerne gassflasken fra grillen.

Kilde: Weber,Sikker Hverdag

Les mer om

  1. Vedlikehold
  2. Abito