Takstmenn advarer mot «gjør det selv»

– Mange feil og mangler ved norske boliger skyldes at håndverket er utført av ufaglærte, mener takstmenn.

– Det er stor risiko forbundet med å ikke bruke faglært arbeidskraft. Og skal man kjøpe eller selge bolig, gjør man også det med en helt annen risiko, for man mister jo både garantier og reklamasjonsrett, sier Sven Wolff-Bentsen, takstmann hos Boligtakst AS.

I fjor pusset nordmenn opp for mer enn 70 milliarder kroner, ifølge tall fra Prognosesenteret. Det er en økning på 27 prosent sammenlignet med tall for fem år siden. Det økte fokuset på oppussing, frister mange til å ta mer enn malerkosten i egen hånd. Men i en undersøkelse som Norges Takseringsforbund har utført blant 170 takstmenn, er de skeptiske til utviklingen.

Økt mest

– I undersøkelsen vår kom det fram at håndverk utført av ufaglærte var den feilkategorien som takstmenn mente hadde økt mest de siste 2–3 årene. Mange av gjør-det selv-jobbene er faktisk verken lov eller spesielt smart for ufaglærte å gjøre, sier Are Andenæs Huser, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund (NTF).

Det er spesielt arbeid som involverer vann eller elektrisitet som takstmennene advarer mot.

– Siden det er ulovlig, risikerer man også avkorting på forsikringen om noe skulle skje, sier Andenæs Huser.

Vaskemaskinen kan du gjerne prøve å fikse selv, men det spørs om det svarer seg.

Vær på vakt

Gunnar Flataukan, eltakstmann hos Elsikker, sier at man bør være spesielt oppmerksom på gamle sikringsskap.

– Disse er gjerne dimensjonert for en helt annen bruk enn det som er vanlig i dag, og jeg har jo sett at enkelte eiere har latt seg friste til å koble til en ny stikkontakt eller to. Slikt er veldig farlig, og kan forårsake både varmegang og brann, advarer han.

Takstmann Wolff-Bentsen er derimot av den oppfatning av at selv om mange pusser mye opp, er folk flest mer skeptiske til å ta fatt på gjør-det-selv-løsninger nå enn før. Men at problemet ofte handler om etterslep.

Les også Smart vasketips

– Det har vært mye fokus på det, og det har nok skremt en del fra å ta seg vann over hodet. Men vi ser jo at det omsettes mange eldre hus nå, og da er det gjerne en del selvgjorte løsninger som dukker opp, og det skal man som kjøper være veldig på vakt for, sier Wolff-Bentsen.

Hold deg unna badet

Vaskemaskinen kan du gjerne prøve å fikse selv, men det spørs om det svarer seg.

En annen ting som forårsaker store skader, er vann og fukt. Rørleggermester Maik Kunde sier at mange dessverre overvurderer egne ferdigheter både på taket og badet.

– Ufaglærte har ingenting på taket å gjøre, bortsatt fra å rense takrenner. Alle utbedringer bør settes bort, for gjør du feil her, kan det få store konsekvenser, sier Kunde.

Og badet er det også best å la fagfolk ta seg av.

– Vi får ganske ofte henvendelser fra fortvilte privatpersoner som har startet et prosjekt selv, og så kommer de ikke videre. Det er nok en del ufaglærte som tror de kan bygge bad selv, men som ikke aner hvor komplekst det egentlig er, avslutter Kunde.