Bolig

Nå er det slutt på å selge bolig «som den er»

– Det skal være lov å selge dårlige boliger, men da må du fortelle hva som er dårlig.

FLYTTER ANSVARET: Når «som den er»-forbeholdet fjernes, vil selger få mer ansvar for feil og mangler. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

  • Synne Hellum Marschhäuser
    Journalist

Nå endres lovene for boligkjøp og -salg. Det blir blant annet slutt på å selge bolig «som den er». Forbeholdet brukes i dag slik at boligkjøperen får ansvaret for eventuelle skjulte feil og mangler ved boligen, så lenge boligen ikke er vesentlig dårligere enn kjøperen kan forvente.

Med lovendringene kan ikke selgeren avskrive seg ansvaret for boligen på samme måte. Risikoen gjør at det lønner seg for selgeren å gi og få tak i så mye informasjon om egen bolig som mulig fremover, mener regjeringen.

Kjøperens forventninger skal samtidig jekkes ned. Det skal presiseres i loven at kjøperen ikke kan forvente en perfekt bolig.

Feil ved boligen må dessuten koste mer enn 10.000 kroner for at kjøperen kan rette et mangelskrav mot selgeren.

Les mer om endringene lenger ned.

HØYT KONFLIKTNIVÅ: Justisminister Tor Mikkel Wara vil få ned antall konflikter i forbindelse med bolighandel. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Les også

Dette kan være tegn på at noe er galt i boligen din

– Færre skuffelser og færre konflikter

Endringene i loven vil gjøre bolighandelen tryggere og enklere, mener regjeringen. Ved at selgeren må gi uttømmende informasjon om boligen og kjøperen må skaffe seg informasjon om boligen, vil det bli færre konflikter.

Selgeren har kunnet gjemme seg bak «som den er»-forbeholdet, mener justisminister Tor Mikkel Wara. Tre forhold er viktig å få til i bolighandelen:

– For det første må det bli større forutsigbarhet og trygghet, det andre er å gjøre lovverket enklere, og det tredje er å få ned konfliktnivået, sier Wara.

Les også

Ole Gunnar Henriksen Nordli (27) hadde så vidt rørt en hammer. Nå har han pusset opp en 300 år gammel tømmerbolig.

Vi tar ned forventninger til boligen ved formuleringen om at boligen ikke skal være perfekt

– Vil endringene gi konsekvenser for boligmarkedet? Blir det vanskeligere å selge dårlige boliger?

– Det skal være lov å selge dårlige boliger, men da må du fortelle hva som er dårlig. Vi vil ha opplyste selgere og kjøpere. Jeg vil ikke si at det har vært mye feilprising, men at det har vært mange konflikter.

Det skal presiseres i avhendingslova at kjøperne ikke nødvendigvis kan forvente en perfekt bolig. Har boligkjøpere for store forventninger til boligens standard i dag?

– Man må ta høyde for at man kjøper noe som er brukt. En brukt bolig er ikke perfekt. Jeg vet ikke om folk forventer for mye eller for lite. Det som er viktig, er at forslaget vil kunne dempe konfliktnivået og føre til færre konflikter. Vi tar ned forventninger til boligen ved formuleringen om at boligen ikke skal være perfekt, sier Wara.

IKKE PERFEKT: I den nye avhendingslova presiseres det at man ikke kan forvente å kjøpe en perfekt bruktbolig. Foto: Shutterstock, NTB scanpix

Les også

Trodde de kjøpte leilighet på 160 kvadratmeter. Nå får de over en halv million kroner i erstatning

Selger kan ikke holde tilbake informasjon

Eiendom Norge er kritiske til å fjerne «som den er»-forbeholdet uten nærmere utredning. Administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer tror forslaget kan gi flere konflikter mellom boligselgere og boligkjøpere.

Ved å senke terskelen for hva som er en mangel, vil man få flere mangelskrav og dermed flere konflikter mellom selgere og kjøpere, tror Dreyer.

FLERE KONFLIKTER: Dreyer i Eiendom Norge er skeptisk til å fjerne «som den er»-forbeholdet. Men han er positiv til krav til innhold i tilstandsrapporter og kompetansekrav til takstbransjen. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Silje Andresen, fagkjøp boligkjøperforsikring i Help, er fornøyd med at risikoen flyttes fra kjøper til selger. Det vil også gjøre at selger ikke får noen grunn til å holde seg uvitende eller i verste fall spekulere i å holde tilbake informasjon, mener hun.

Når det gjelder fremtidens takstrapporter, er det viktig at de ikke utformes med for store forbehold. Da kan kjøper stå igjen rettsløs uten å ha forstått betydningen av opplysningene.

Andresen mener 10.000 kronersgrensen kan være uheldig hvis den gjelder alle saker. Det kan gi amnesti for en selger som holder tilbake informasjon om feil.

DELVIS FORNØYD: Silje Andresen i Help er fornøyd med risikoflyttingen, men skeptisk til 10.000 kronersgrensen. Foto: Kjersti Camilla Bergstrøm

Liten eller ingen nytte

Forslaget om krav til teknisk rapport og takstmann er det som kan gi en tryggere bolighandel, mener Merete Christensen Bernau, direktør Eierskifte Protector.

– De andre forslagene vil gjøre liten eller ingen nytte, de vil til og med kunne virke mot sin hensikt, slik vi har vurdert det.

LITEN NYTTE: Merete C. Bernau i Protector har tro på krav til takstrapport og takstmenn. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Tirsdag ble det kjent at Protector går ut av markedet for boligselgerforsikring på grunn av svakt resultat.

Bernau mener blant annet det ikke er mangel på informasjon som fører til konflikter. Det er svært sjelden konflikter knyttet til beløp under 10.000 kroner, påpeker Bernau og viser til den nye 10.000 kronersgrensen.

POSITIV: – Det er til alles beste å fremskaffe mest mulig riktig informasjon om boligen. Det skaper en tryggere bolighandel for alle parter, sier Meyer i Huseiernes Landsforbund. Foto: Moment studio

På den andre siden mener Morten A. Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund, at endringene er den beste julegaven norske forbrukere kan få.

– Det viktige blir nå å få feil og mangler frem i lyset, ikke forsikre seg mot dem. I dag sendes amatørene i bolighandelen, altså kjøpere og selgere, på kollisjonskurs. Slik kan vi ikke ha det. Med nye regler vil vi bruke penger på dokumentasjon av boligens tilstand, ikke på dyre forsikringer, sier Meyer.

Les mer om

  1. Tor Mikkel Wara
  2. Forbrukerrådet
  3. Protector
  4. Bolig
  5. Boligpolitikk
  6. Eiendom Norge
  7. Eiendom