Kan bli vanskeligere å få boliglån: Finanstilsynet vil kutte i bankenes skjønn og stramme inn.

– Forslaget er ikke bra for førstegangskjøpere.

Boliglånsforskriften kan bli innstrammet.

Finanstilsynet har vurdert den nåværende boliglånsforskriften og foreslått flere endringer. Husholdningenes gjeld øker, til tross for at utlån til forbrukere med særlig høy gjeld har avtatt etter at gjeldsregisteret ble innført. De foreslår at endringen trer i kraft fra 1. januar 2020.

Her er noen av de foreslåtte endringene:

  • Bankene bør fremdeles ha en fleksibilitetskvote, men den bør senkes fra 10 til 5 prosent, mener Finanstilsynet. Bankene har mulighet til å gi lån til enkelte kunder som ikke oppfyller alle kravene for å få lån, og det kan altså bli færre fremover.
  • I dag kan man kun låne 5 ganger egen brutto årsinntekt. Finanstilsynet foreslår at man endrer til 4,5 ganger. Hvis du tjener 500.000 kroner vil du i dag kunne låne 2,5 millioner kroner. I fremtiden vil det kunne bli 2,25 millioner kroner.
  • Samtidig foreslår de å forkaste regelen for 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo og at Oslo har en fleksibilitetskvote på 8 prosent.

Norges Bank har også vurdert dagens forskrift og mener den bør beholdes. «Norges Bank mener dagens boliglånsforskrift har fungert etter hensikten og at utviklingen ikke tilsier vesentlige endringer i kravene. Etter Norges Banks vurdering bør kravene i forskriften være de samme over hele landet.», skrev de 16. august.

Les også

Før og etter: To uker senere var leiligheten fullstylet og solgt langt over prisantydning.

For sterk effekt på boligmarkedet

Eiendom Norge støtter forslaget om en ny nasjonal fleksibilitetskvote i boliglånsforskriften, men mener det er uklokt å samtidig redusere maksimal belåningsgråd fra 5 til 4,5 ganger inntekt.

– Vi frykter det i kombinasjon vil få en for sterk effekt i utviklingen i boligmarkedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer ifølge en pressemelding.

De mener dagens forskrift har fungert godt og viser til at boligmarkedet det siste halvannet året har lagt bak seg den mest moderate prisutviklingen siden 2003.

– Dette, i kombinasjon med reguleringer av forbrukslån, gjeldsregisteret som implementeres og et høyere rentenivå, gjør at vi mener det ikke bør gjøres for omfattende endringer av boliglånsforskriften. Stabilitet er et poeng i seg selv i denne reguleringen, sier han.

Les også

Fem måter å få seg rimeligere bolig. Dette må du gi avkall på.

– Kan skape ubalanse i boligmarkedet

Norges Eiendomsmeglerforbund mener boliglånsforskriften bør videreføres uten større endringer.

– Finanstilsynets forslag om betydelige innstramminger i blant annet fleksibilitetskvoten vil kunne slå beina under sårbare regionale markeder, og forslaget har potensial til å skape nye ubalanser i et boligmarked som for tiden er velfungerende med god balanse og moderat prisutvikling, sier NEF-direktør Carl O. Geving ifølge en pressemelding.

– Forslaget er ikke bra for førstegangskjøpere, sier Geving til oss.

– Umiddelbart vil terskelen til boligmarkedet bli høyere for førstegangskjøpere, og lavere for de som investerer i sekundærbolig i Oslo. I Oslo vil førstegangskjøpere rammes hardere fordi denne gruppen får dårligere tilgang på kreditt, samtidig som tilgangen til kreditt blir bedre for de som vil investere i sekundærbolig hvis kravet om 40 prosent egenkapital oppheves, sier Geving som mener man ikke bør oppheve osloreglene.

Førstegangskjøpere har gjort comeback i 2019 på grunn av bedre markedsbalanse og svak prisutvikling. Den kan bli brutt med nye og strengere krav, mener Geving.

– Har du muligheter til å betjene et lån, bør du kunne få det

Morten A. Meyer i Huseierne mener finansminister Siv Jensen ikke skal høre på Finanstilsynets anbefalinger:

– Regjeringen må nå legge seg i selen for å finne en god løsning for de som har betalingsevne, men som ikke har spart opp egenkapital. Har du muligheter til å betjene et lån, bør du kunne få det. Dette handler om muligheten til å eie sin egen bolig, sier Meyer ifølge en pressemelding.