Boligprisstatistikken: Boligprisene litt opp i mars

Boligmarkedet i Norge utvikler seg ganske moderat – med unntak av Oslo.

PRISENE GÅR SÅ VIDT OPPOVER: Boligprisstatistikken for mars 2018 viser at prisene steg med 0,5 prosent forrige måned.

Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,5 prosent i mars 2018.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene så vidt opp – med 0,2 prosent.

Boligprisene i Norge er nå 2,2 prosent lavere enn for ett år siden.

Det er sterkest utvikling i Oslo: Her er det en oppgang på 1,7 prosent, viser tallene. Den svakeste utviklingen finner vi i Kristiansand, med en nedgang på 1,1 prosent siste måned.

Se oversikt over de største byene lenger ned i saken.

Det viser boligprisstatistikken for mars. Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge torsdag formiddag. Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no.

– Til tross for tidlig påske er det solgt mange boliger i mars. Selv om det er flere tegn til bedring i det norske boligmarkedet sammenlignet med 2017, så er det bare i hovedstaden at det har vært et markant trendskifte, sier administrerende direktør Christian V. Dreyer i Eiendom Norge.

Oslo vokser mest

De siste 12 månedene har Oslo fremdeles den svakeste utviklingen, med en nedgang på 6,6 prosent.

Likevel er Eiendom Norge overrasket over den sterke utviklingen i hovedstaden i årets første kvartal.

– Boligmarkedet i Norge utvikler seg ganske moderat om dagen, med tydelig unntak av Oslo, sier Dreyer til oss. Han legger til:

– Vi er litt redd for at folk fortsatt tror 2016 var normalen. Det var det virkelig ikke. Den prisveksten vi så da, var svært usunn.

Dreyer sier det heller ikke er sunt med den tidlige prisveksten man nå ser i Oslo. Men han tror trenden vil dempe seg utover våren ettersom flere nye boliger nå er på vei ut i markedet.

Likevel mener han det er grunn til å holde hodet kaldt:

– I småleilighetsmarkedet er avviket mellom prisantydning og salgspris fortsatt større enn i resten av landet, noe som tilsier at det er der presset er størst nå. Det er svært viktig å tenke med hjernen og ikke med hjertet når man går i budrunder nå. Dette er boliglån man skal leve med også når renten går opp, sier Dreyer.

Les også

Flere eier to boliger nå enn tidligere. Det skjer til tross for boliglånsforskriften.

PRISENDRING: Christian Vammervold Dreyer og Eiendom Norge la frem boligprisene torsdag morgen. Her fra pressekonferansen på samme tid i fjor.

Slik har prisene endret seg:

Prisendring siste mnd Prisendring siste årPrisendring siste fem år
Oslo1,7%-6,6%38,7%
Bergen-0,2%-3,2%14,2%
Stavanger-0,9%- 2,0%- 11,6%
Trondheim 0,9%-1,4%17,4%
Tromsø1,2%-0,4%34,1%
Kristiansand-1,1%-2,6%2,9%
Nasjonalt0,5%-2,2%25,2%

Stor aktivitet – moderat prisutvikling

Antall solgte boliger var 6632 i mars, noe som er hele 18,1 prosent færre enn i fjor.

– Så langt i år er det blitt solgt kun 3,3 prosent færre boliger sammenlignet med i 2017, da påsken falt sent i april. Dette vitner om stor aktivitet i boligmarkedet i årets tre første måneder, sier Dreyer.

Han tror mye av usikkerheten om fremtiden i boligmarkedet er på vei bort.

Samtidig fortsetter tilbudssiden å falle. I mars ble det lagt ut 7731 boliger for salg i Norge, noe som er 20,7 prosent færre enn i samme måned i fjor.

– Dette er normalt inn mot påsken. Mange venter med å legge ut boligen sin for salg til etter påske, og vi forventer at antall boliger til salgs vil øke de neste månedene. Til tross for dette er tilbudssiden i flere av de store byene lavere enn for få måneder siden, og det gjelder særlig i Oslo, sier Dreyer.

Totalt sett er det en ganske moderat prisutvikling til mars å være, ifølge Dreyer:

– Vi må tilbake til 2008 for å finne en svakere start på året, prismessig.

For landet totalt ser vi ingen tegn til at man får en rekyl i prisutviklingen etter fjorårets fall, påpeker han.

Sesongkorreksjonen var på 0,2 prosent i mars, men i første kvartal har det vært en svak vekst i de sesongkorrigerte prisene.

– Vi venter en moderat stigning i 12-månedersveksten utover våren, men tror ikke på noen sterk stigning.

Raskest i Drammen

Omsetningstiden var i snitt på 49 dager mot 35 dager i mars i fjor.

Raskest salgstid hadde Drammen med 22 dager, og tregest salgstid hadde Kristiansand med 81 dager.

I mars var det en oppgang i boligprisene i flere områder på Østlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge.

Av byene hadde Oslo sterkest oppgang med 1,7 prosent. Svakest utvikling hadde Kristiansand med en nedgang på 1,1 prosent.

Mange områder i Norge har fortsatt en negativ 12-månedersvekst. Svakest 12-månedersvekst har Oslo med en nedgang på 6,6 prosent, mens Hamar har den sterkeste utviklingen med en oppgang på 5,6 prosent.

Tydelig stemningsskifte

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, deler Eiendom Norges bekymring.

– Det har vært et tydelig stemningsskifte i boligmarkedet de siste månedene med mange omsetninger og positiv prisutvikling i store deler av landet, men det er også områder på Sør- og Vestlandet hvor trenden den siste måneden har vært negativ.

Han mener antallet salg viser at markedet er robust, og at det god balanse, men at det også er klare geografiske forskjeller.

– På kort sikt er vi imidlertid bekymret for at prisene i Oslo kan skyte større fart enn vi ønsker, sier Geving.

Ønsker du siste nytt om boligmarkedet på e-post? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.