Ferske boligpriser: Nedgang i november

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte.

Boligmarkedet har vært stabilt i 2019 med moderat prisutvikling. Fjerde kvartal har vanligvis svakest utvikling.
  • Synne Hellum Marschhäuser

Boligprisene i Norge sank med 0,8 prosent nominelt november 2019. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene 0,2 prosent.

Boligprisene er 3,1 prosent høyere enn for ett år siden. Det ble solgt 7154 boliger, 2,3 prosent færre enn samme måned i fjor.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet vedvarte i november, og utviklingen så langt i 2019 ligger tett på Eiendom Norges prognose med en oppgang på 3 prosent. Vi har nå snart lagt bak oss to år med moderat prisvekst, noe som er den lengste sammenhengende perioden med moderat prisutvikling som vi har hatt i det norske boligmarkedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

  • Det tok 53 dager å selge bolig på landsbasis. Den korteste omsetningstiden var i Oslo med 27 dager og tregest i Stavanger med 89 dager.
  • Den sterkeste sesongkorrigerte utviklingen var i Follo og Tønsberg med Færder på 0,8 prosent og svakest i Stavanger med omegn på −0,8 prosent.
  • Tolvmånedersveksten er sterkest i Fredrikstad/Sarpsborg med 6,3 prosent og svakest i Stavanger med omegn på −2,6 prosent.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge onsdag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Les også

Før og etter: To uker senere var leiligheten fullstylet og solgt langt over prisantydning.

– Veksten i antall solgte boliger og antall nye boliger på markedet har avtatt noe i november. Til tross for dette er nivåene historisk høye. Akkumulert for året har det aldri vært solgt så mange boliger ved utgangen av november. 2019 vil bli et nytt rekordår målt i antall boligtransaksjoner, sier Dreyer.

Forskjeller på landsbasis

Trondheim: Moderat utvikling. Prisene sank med 1,6 prosent. Sesongjustert er prisene uendret. Tolvmånedersveksten ligger på 0,7 prosent. Det ble solgt 374 boliger og det tok 54 dager å selge dem.

Oslo: Prisene steg med 0,3 prosent nominelt og sesongjustert 0,6 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 4,8 prosent. Gjennomsnittsprisen var 5.259.395 kroner og gjennomsnittlig kvadratmeterpris 72.201 kroner.

Bergen: Prisene gikk ned med 2,3 prosent. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene 0,3 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 3,5 prosent. 480 boliger ble solgt i Bergen og det tok gjennomsnittlig 42 dager å selge dem.

Stavanger: Prisene sank som nevnt 1,4 prosent nominelt og 0,8 prosent sesongkorrigert. Tolvmånedersveksten er negativ og ligger på −2,6 prosent. Samtidig er det blitt solgt 400 boliger, 4,2 prosent flere enn samme periode i fjor. Det tok gjennomsnittlig 89 dager å selge bolig.

Tromsø: Prisene sank nominelt med 1,4 prosent, men steg sesongjustert med 0,2 prosent. Tolvmånedersveksten ligger på 3,8 prosent og gjennomsnittsprisen 3.996.462 kroner.

Kristiansand: Prisene sank nominelt 0,6 prosent og sesongjustert gikk prisene 0,2 prosent ned. Tolvmånedersveksten ligger på 0,9 prosent og gjennomsnittsprisen 2.897.826 kroner.

Les også

Han trodde han kjøpte en treroms leilighet. Da tok han grundig feil.

Fare for ubalanse i Oslo

Balansen mellom tilbud og etterspørsel vil holde seg på omtrent samme nivå fremover, tror Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF). Det vil bidra til en moderat prisutvikling.

Det kan bli mer uforutsigbart i Oslo:

– Et unntak er Oslo hvor det er fare for nye ubalanser etter hvert som ferdigstillingen av nye boliger faller i 2020. Med tanke på det rekordhøye antallet boliger som er lagt ut for salg gjennom 2019, er det for tiden overraskende få visninger av brukte boliger i Oslo. Det er en indikasjon på høy kjøpekraft og høy etterspørsel i bruktmarkedet, men samtidig en indikasjon på at mange selgere satser på januareffekten, sier Geving.

Han mener boligmarkedet har vært velfungerende i 2019.

– Det er lenge siden inngangen til et nytt boligår har vært så interessant som nå, sier Geving.

John Sætre, leder for personmarkedet i Nordea, forteller at selgere sjelden får mer enn prisantydning om dagen. Prisantydning for et halvt år siden er 100.000 kroner for høy for dagens marked.

– For hver måned som går ser det ut til at flere og flere tar innover seg at markedet er endret, og at de gjerne må litt ned i pris for å få solgt, sier Sætre.

OBOS: Prisene steg

Mandag meldte OBOS om prisoppgang på 0,2 prosent i Oslo. Kvadratmeterprisen lå på 63.035 kroner. Prisene har steget 5,6 prosent så langt i år.

– Etter en overraskende prisnedgang for OBOS-boliger i oktober, viser statistikken denne måneden en mer stabil utvikling. Det er i tråd med det vi har sett det siste halvåret, og tyder på at det var sammensetningen av boliger som ble solgt og tilfeldige utslag som bidro til prisfallet i oktober, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i OBOS i en pressemelding.

– Selv om farten i norsk økonomi og sysselsettingsveksten er ventet å avta noe fremover, og vi trolig ikke har sett full effekt av renteoppgangen ennå, har vi tro på en moderat prisvekst neste år. Bra lønnsvekst trekker opp. Samtidig vil det være positivt for etterspørselen at det ligger an til uendret rente de neste årene, sier Monsvold.

Boligprisstatistikken gis ut av Eiendom Norge i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn.no. Finn.no og Schibsted-avisene er i samme konsern.