Bolig

Dette betyr budsjettet for boligeierne: Ingen kutt i eiendomsskatten og egen «Airbnb-skatt»

Vil gjøre det mindre lønnsomt å leie ut.

Det har vært skattegunstig å leie ut egen bolig i Norge. Men nå ønsker Regjeringen å stramme inn på korttidsutleie.
 • Karianne Steinsland
  Nyhetsleder

I statsbudsjettet for 2018 foreslår Regjeringen å redusere grensen for hvor mye kommunene kan øke eiendomsskatten med fra ett år til ett annet. Før har det vært mulig å øke den med to promille, nå foreslår Regjeringen at grensen endres til én.

I tillegg foreslår Regjeringen et fritak for kortere utleieforhold. Forslaget er i tråd med anbefalingene som ble gitt i delingsøkonomiutvalget.

– Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning. Vi savner imidlertid en fjerning av dokumentavgiften og den kommunale eiendomsskatten, som samlet utgjør en stor del av boligbeskatningen i Norge. Her forventer vi at Frp ikke glemmer at de har lovet å fjerne både eiendomsskatt og dokumentavgiften i sitt partiprogram for 2017-21, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør for Eiendom Norge ifølge en pressemelding.

Skatt på korttidsutleie av del av egen bolig vil gi hoteller og andre tradisjonelle overnattingsvirksomheter like konkurransevilkår som de som leier ut boligen sin gjennom tjenester som Airbnb, fremholder finansminister Siv Jensen (Frp).

For utleie som strekker seg utover 30 dager vil skattleggingen være som i dag, skriver NTB.

– Mange husholdninger finansierer boligen sin delvis gjennom å leie ut deler av den. Det er viktig for regjeringen at husholdningene har en forutsigbarhet i sin økonomi, sier Jensen.

Skattebetalerforeningen ser at omfattende, skattefri utleie skjer i leiemarkedet. Virksomheten kan virke konkurransevridende med tanke på at hotellvirksomhet må betale skatt.

- Man kan fortsatt langtidsutleie skattefritt om man leier ut en mindre del av boligen man bor i. Så lenge den regelen beholdes, sikrer man et godt fungerende leiemarked. Vi tenker at man bør vurdere boligbeskatningen som en helhet, er det noe vits å komplisere systemet for så lite penger?, sier Rolf Lothe, fagsjef i foreningen.

Les også

Er du en av dem som heller bør leie enn eie?

85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt. 85 prosent av inntekten som overstiger 10.000 kroner, vil regnes som skattepliktig inntekt, akkurat som utleie av fritidsbolig.

I flere byer har myndighetene den siste tiden regulert Airbnbs utleievirksomhet kraftig. I Berlin har det siden 1. mai i fjor vært forbudt å leie ut mer enn halvparten av leiligheten på Airbnb uten tillatelse fra myndighetene.

 • Stor pakke: Slik påvirkes lommeboken din av statsbudsjettet
Myndighetene i Berlin frykter at Airbnb skal drive leieprisene oppover, og har derfor innført strenge regler for utleie av bolig. Nå ønsker Regjeringen å stramme inn på utelei her i Norge.

Eiendomsskatt og dokumentavgift

Med endringen i eiendomsskatten mener Frps finanspolitiske talsmann Helge Andre Njåstad at det vil skjerme de eiendomsskattepliktige mot raske skatteøkninger, sier finanspolitisk talsmann i Frp.

– Dette er første steg for oss i Frp i vår viktige valgkampsak om å få eiendomsskatten redusert og helst fjernet. Kommunene har i 2016 hatt rekordoverskudd og da er det rom for å begynne nedtrapping av denne skatten, sier Njåstad.

For eksempel begynte Oslo kommune med to promille eiendomsskatt, i dag måtte de begynt på én promille, forklarer Lothe i Skattebetalerforeningen.

Les også

Slik unngår du skattetrøbbel når du har vaskehjelp

IMOT EIENDOMSSKATTEN: Det er positivt at innbyggerne får en lengre omstillingsperiode, mener Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

– Nå får innbyggerne en lengre omstillingsperiode. Det høres positivt ut, sier Lothe.

Men har kommunen allerede høyeste sats på skatten, har endringen ingenting å si. Endringen teller inn om kommunen vil øke eiendomsskatten eller innføre den, ifølge Lothe.

– Vi er imot eiendomsskatten. Fordi den er en skatt på bruttoverdien, og den tar ikke hensyn til folks økonomi. Det vurderes ikke hvor mye lån man har på huset eller hvor stor inntekt du har. Hvis du har lav inntekt, er eiendomsskatten et problem, sier Lothe.

Heller ikke dokumentavgiften endres. I dag må man betale 2,5 prosent til staten ved tinglysing kjøp av fast eiendom, det opprettholdes.

Skattebetalerforeningen er ikke positive til dokumentavgiften, men ventet ikke at den ble endret. Grunnleggende sett er skatt etter evne en god rettesnor, mener de.

BSU

Vilkårene for BSU endres ikke. Man får fremdeles et skattefradrag tilsvarende 20 prosent på det man sparer. Maksbeløpet er fremdeles 25.000 kroner, maks 300.000 kroner tilsammen.

Det er argumenter både for og mot BSU, mener Lothe. Det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet, og en økonomisk gunstig spareform har mange behov for. Argumentet mot er at det er mest gunstig for dem som har mest fra før, de rike.

– Men det er bra med ordninger som inspirerer til sparing. Det gamle nivået er helt ålreit.

Les også

Derfor vil Gina Halvorsen (32) heller leie enn eie bolig

Les også

Aftenpostens guide til å gjennomskue politisk budsjettskryt

Les mer om

 1. Statsbudsjettet
 2. Eiendomsskatt
 3. Forbruker
 4. Forbrukerrettigheter
 5. Airbnb
 6. Økonomi
 7. Siv Jensen