Bolig

Boligmarkedet 2017: Tror det blir en kamp om objektene

Derfor kan boligprisveksten dempes halvveis i 2017.

TROR PÅ VEKST: Boligprisene stiger i 2017, tror alle ekspertene vi har snakket med.
  • Synne Hellum Marschhäuser
    Journalist

Samtlige eksperter vi har snakket med tror boligprisene stiger i 2017. Det varierer hvor mye de tror prisene går opp, men flere tror utviklingen dempes halvveis i året.

På landsbasis blir det en ordinær januar, mener Grethe Wittenberg Meier, administrerende direktør i Privatmegleren. Aktiviteten i markedet blir god, men ikke heseblesende. Meier tipper prisene stiger ni prosent på landsbasis og 15 prosent i Oslo i 2017.

– I Oslo derimot tror jeg vi vil fortsette med utviklingen fra 2016 med altfor lite boliger ute for salg og altfor mange kjøpere. Det blir en kamp om objektene videre, sier Meier.

GRETHE MEIER: Tror boligprisene stiger.

Hun tror innskjerpingen i boliglånsforskriften, som blant annet gir økt krav til egenkapital på sekundærbolig, vil ha litt effekt, men ikke klare å dempe misforholdet mellom tilbud og etterspørsel.

Meier anbefaler førstegangskjøpere å se seg om utenfor Oslo sentrum, men i nærheten av kollektivtilbud, eller eventuelt gå flere sammen om et kjøp.

I Stavanger og Kristiansand tar det fremdeles lang tid å selge bolig i 2017, tror Meier. Samtidig mener hun prisene er justert ned til der de bør ligge.

– Det blir mye mer fart i Rogaland fremover. Det handler om å finne de rette kjøperne.

Les også

Om få dager innføres den nye boliglånsforskriften

Derfor synker prisene halvveis

DNB Markets spår en boligprisvekst på ni prosent i 2017, men er blant dem som tror boligprisveksten dempes i løpet av 2017.

Kyrre Aamdal, seniorøkonom i DNB Markets, tror prisveksten holder seg høy i begynnelsen av året, men at den nye boliglånsforskriften som innføres 1. januar kan bremse veksten litt.

KYRRE AAMDAL: Tror prisene synker underveis i året.

Arbeidsledigheten stiger og lønnsveksten er svak, peker Aamdal på som årsaker til at boligprisveksten bremses.

– Inntektsveksten har vært svak for husholdningene i år. Jeg tror ikke det har fått noe særlig utslag i boligmarkedet ennå, men at vi ser det neste år. I tillegg er det bygget en del boliger som vil dempe prisveksten litt, sier Aamdal.

– Dessuten er en del av prisveksten, spesielt den i Oslo, drevet av forventninger. Da kan tiltakene regjeringen kom med bidra til at prisveksten avtar, legger han til.

Les også

Ekspertens beste tips: Slik holder du hjemmet konstant ryddig

GEVING I NEF: Er redd det skal mye til for at boligprisveksten dempes i de mest pressede markedene.

– Kan rive med seg resten av landet

Oslo-markedet er lokomotivet som trekker opp landsgjennomsnittet, mener Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF).

Den ekstreme pris- og gjeldsveksten skaper fallhøyde med potensial til å rive med seg resten av landet hvis det oppstår en alvorlig finansiell ubalanse, mener Geving.

NEF tror rentebunnen er nådd, og at det kan har modererende effekt på sikt. Men tror hverken innstrammingene i boliglånsforskriften eller rentebunnen vil hindre at de «råsterke markedene» vil vokse videre.

– Vi tror at det eneste som kan snu trenden er eksterne sjokk som brå og uventet renteøkning, overraskende ledighetsvekst, uventede endringer i økonomien og struping av kreditt. Så lenge det ikke kommer et skift vil også de økonomiske og sosiale forskjellene øke i pressområdene, sier Geving.

Les også

Hvordan får man råd til sin første bolig?

OLAV CHEN: Tror det blir høyt trykk i begynnelsen av året.

Renten opp som følge av vekst?

Også Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand, tror det begynner med høyt trykk, spesielt i Oslo-området. Han regner med at det roer seg i løpet av året som kommer.

– I Oslo har vi en særegen situasjon med tanke på tilbud og etterspørsel. Det er et visst etterheng i etterspørselen, sier Chen som tror den nye boliglånsforskriften kan dempe markedet noe.

– Strikken er trolig blitt strukket ganske langt for mange, og at man kun kan låne fem ganger inntekt vil mest sannsynlig bli begrensende for enkelte.

Den sterke boligprisveksten man har sett flere steder i 2016 er ikke bærekraftig i lengden, mener Chen.

– Man kan ikke opprettholde den takten man har nå på 20 prosent vekst. Hvis dette bare fortsetter, og norsk økonomi klarer seg, kan renten også gå opp – avhengig av hvordan Norges Bank ser på situasjonen, sier Chen.

Samtidig er det ingen utsikter til renteheving på en god stund, mener han, noe som også vil være en medvirkende faktor til at nivået på boligprisveksten holdes oppe.

Les også

Rekordår for salg av dyre boliger

– Sterk prisvekst de første månedene

Boligprisene vil stige med 9–11 prosent i 2017, har Eiendom Norge spådd.

– Vi forventer en sterk prisvekst de første månedene i 2017, mens markedet utover året vil følge en mer normal utvikling med utflating i prisutviklingen i sommermånedene og en mindre prisnedgang på slutten av året. Vi forventer også at de regionale forskjellene i prisutviklingen vil bli stadig mindre utover i 2017, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge ifølge en pressemelding.

DNB Eiendom tror boligprisene stiger fem prosent på landsbasis og tosifret i Oslo neste år.

– Det er en nedgang fra årets kraftige boligprisvekst. En 11 prosents tolvmånedersvekst i Oslo er likevel mye. Vi har tro på en sterk prisvekst de første fire-fem månedene. Men det vil fortsatt være store regionale forskjeller, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.

– Vi tror trenden med historisk få boliger ute på Østlandet vil vare. Vi kommer til å få en inngang i 2017 med historisk lavt antall boliger på Østlandet. Resten av landet vil være mer normalt.

Les mer om

  1. Bolig
  2. Boligmarkedet