Derfor bør du skru igjen hovedstoppekranen når du reiser bort

Men mange boligeiere aner ikke hvor i boligen stoppekranen er. – Et problem, mener forsikringsselskap.

Altfor mange vet ikke hvor hovedstoppekranen er. – Det bør alle vite, råder Emma Elisabeth Vennesland i If Skadeforsikring. Hun anbefaler alle å skru av vannet når de drar på ferie.

- Det er et problem at mange ikke vet hvor og hvordan man skrur igjen stoppekranen i boligen sin, sier Emma Elisabeth Vennesland, assisterende informasjonsdirektør i If Skadeforsikring.

Ifølge deres beregninger er det 122.000 av oss som ikke vet hvor hovedstoppekranen befinner seg i boligen vi bor i. 

- Og kunnskapsmangelen er størst blant de yngste. Hver fjerde under 30 år vet ikke hvordan de kan stenge av vannet, fortsetter hun og forteller at tallmaterialet er basert på en boligundersøkelse de fikk utført av TNS Gallup i 2014, samt SSB-statistikk.

Vennesland presiserer at alle bør kjenne til hvor boligens stoppekran er. I mange hus er den i kjelleren –  i gamle hus ofte som et rødt, rundt hjul, mens den i nyere boliger gjerne er en rød hendel. I leilighetsbygg er den ofte under kjøkkenvasken.

- Det bør være like naturlig å vite hvor den befinner seg som å vite hvor brannslokkingsapparatet er. Bare på få minutter kan vann som fosser ut av en kran gjøre enorme skader, så det gjelder å kunne stoppe en eventuell vannlekkasje så fort som mulig – og da har du ikke tid til å begynne å lete etter stoppekranen, sier den assisterende informasjonsdirektøren.

- Skru av vannet når du reiser

Vannskader er den vanligste skaden i norske hjem. Hver eneste dag i fjor ble det registrert mer enn 180 vannskader i norske boliger, viser tall fra vannskadestatistikken til Finans Norge.

I de to første kvartalene av 2017 er det meldt inn 27 622 private vannskadesaker til forsikringsselskapene. Skadene blir stadig dyrere, og i løpet av årets seks første måneder, ble det betalt ut 1 126 288 000 erstatningskroner, antyder samme statistikken.

Ifølge VVS Forum oppstår gjerne de største skadene når vannet får lekke lenge uten at noen oppdager det.

- Bare seks av ti nordmenn skrur av stoppekranen når de reiser fra huset i flere dager, sier Vennesland og presiserer at If oppfordrer alle til å skru av stoppekranen når de drar på ferie eller helgeturer.

- Mange av de store vannskadene oppstår gjerne i ferier og helger når folk reiser bort. Da får vannet stå lenge og renne før lekkasjen blir oppdaget. Og et gjennomvått hus tar tid å reparere på grunn av lang tørkeprosess. Folk som har vannskader i boligen sin, må ofte flytte ut i lang tid eller de må leve med håndverkere i huset, påpeker hun.

Forsikringsselskapene har også aktsomhetsregler, og bryter forsikringstakeren disse, risikerer man delvis bortfall av erstatningsbeløpet. For eksempel, reiser du på juleferie og lar boligen stå uten varmekilder på, og uten å skru igjen stoppekranen, kan vannet i rørene fryse. Utarter det seg til vannskade, risikerer du å få avkortet skadeerstatning.

Feilmontering og kalde vintre

Selv om kalde temperaturer har skylden for mange vannskader, er det feilmonteringer, slitasje og gamle rør som er årsaken til de fleste skadene, ifølge sivilingeniør og forskningsleder Lars-Erik Fiskum ved SINTEF Byggforsk.

Han anbefaler alle som har en bolig med gamle rør, om å få disse sjekket – og eventuelt byttet før ulykken skjer.

Vannskader som følge av frost, skyldes gjerne at rør med vann blir plassert på steder der de utsettes for kulde. Når temperaturen i et vannrør synker til 0 grader begynner innfrysingen. Og når vann fryser til is, øker volumet rundt ti prosent. Trykket i røret stiger, og til slutt vil det svakeste punktet i installasjonen gi etter. Skaden vil da være et faktum. 

- Derfor bør du også sikre at du ikke har vannførende rør uheldig plassert i boligen, som for eksempel i kalde loft, uoppvarmede rom med kald trekk eller i kryprom, avslutter sivilingeniøren.