• Kommunalminister Liv Signe Navarsete isolerer passivhus i Bodø. Men huset får rød eller oransje karakter selv om det nesten ikke trenger fyring.

    FOTO: VESLEMØY NESTVOLD, BNL

Boliger får energikarakter

Fra 1. juli skal boliger og fritidsboliger som selges eller leies ut, energimerkes. Men de mest energivennlige boligene får ikke beste karakter.

Fra 2020 er målet at vi bare skal bygge passivhus her i landet. Passivhus er hus som trenger minimalt med tilført energi til oppvarming. Og det er ikke lenge siden kommunalminister Liv Signe Navarsete med brask og bram stilte opp i Bodø og hjalp til å isolere et passivhus som Mesterhus bygger i byen. Men samtidig har hennes partikollega – oljeminister Terje Riis-Johansen – utformet en energimerkeordning som får slike hus til å fremstå som mindre miljøvennlige.

Lite energi

Passivhus er potte tette, godt isolert, har varmegjenvinning og andre tiltak som reduserer energibehovet. Derfor er det ikke smart å bruke tusenvis av kroner på å fyre opp husene med fjernvarme eller annen bioenergi. Varmepumpe er for eksempel valgt i passivhus som OBOS skal bygge på Mortensrud i Oslo.

I den energimerkeordningen som nå er foreslått i siste liten før den trer i kraft 1. juli, består merket av en bokstav som forteller hvor energieffektivt huset er, og en farge som forteller hvor miljøvennlig oppvarmingssystemet er. Karakterskalaen går fra A til G, mens fargeskalaen går fra ildrød via oransje og gul til lysegrønn og mørk grønn.

Passivhusene med elektrisk varmepumpe vil få karakteren A, men merket kan bli ildrødt eller oransje og derfor fremstå som lite miljøvennlig for forbrukerne. Å bruke grønne oppvarmingsmetoder gir ifølge byggebransjen ingen mening fordi energibehovet er så lavt og kostnadene så høye.

Anbefaler ikke grønt

– Jeg vil ikke anbefale noen å velge grønn eller lysegrønn oppvarming i slike hus. Det er altfor dyrt, sier kjedesjef Raymond Myrland i Mesterhus.

Huset som Navarsete isolerte i Bodø, vil sannsynligvis få merking rød eller oransje A.

Myrland synes ikke merkeordningen henger på greip slik den nå er foreslått.

– Du kan få plusspoeng for ekstra isolasjon selv om du ikke har vindtetting. Det er meningsløst, og kan sammenlignes med det å gå i fjellet med ullgenser uten anorakk, sier Myrland.

Opprinnelig var energimerkingen foreslått delt i to, et energimerke med bokstavene A til G og et underordnet oppvarmingsmerke. I forslag til endringer som ble sendt ut på høring i mai, valgte man å endre utseendet slik at energibehovet i huset, og hva slags energikilde som brukes til oppvarming, er to like viktige sider av energimerket.

Oljeministeren utsatte merkeordningen før jul i fjor etter massiv kritikk fra byggebransjen, men argumentasjonen fra Boligprodusentenes Forening mot ordningen er ikke tatt til følge i endringene.

– Vi merker oss at det er ulike oppfatninger om forslag til endringer i energimerket. Det er nettopp derfor det gjennomføres en høringsrunde, sier statssekretær Sigrid Hjørnegård i Olje- og energidepartementet. Hun vil avvente resultatene fra høringsrunden før hun kommenterer saken ytterligere.

Likte dårlig

Boligprodusentenes Forening liker dårlig at merkeordningen gir bokstavkarakter langt ute i alfabetet for hus oppvarmet av fjernvarme eller biobrensel fordi ordningen tar hensyn til virkningsgraden i forskjellige oppvarmingsmetoder. Fjernvarme har større energitap enn panelovner, og kommer dermed dårligere ut.

Boligprodusentene har omtalt ordningen som ren bingo også fordi samme hus kunne få ulik karakter avhengig av om det ble merket av en amatør eller en ekspert.

– Det idiotiske med merket er at det er i utakt med de andre virkemidlene, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Han mener det blir forvirrende når selve energikarakteren og fargen fra oppvarmingsmerket slås sammen.

Samtidig mener Lars Myhre, som er boligprodusentenes ekspert på området, at karaktersystemet er veldig grovmasket.

Karakteren E er det antatte snittet i bygningsmassen, mens boliger som bygges etter de nyeste forskriftene, trolig vil få C. Karakteren G gis de aller dårligste husene, de som knapt nok har isolasjon. Det store gross av boliger vil trolig ligge på E.

– Men jeg har tro på det selvangivelsesprinsippet myndighetene har valgt, slik at dette kan gjøres gratis og på nettet. I Danmark har de valgt merking av eksperter, som er fordyrende. Danskene selv advarer oss mot å velge deres system, sier Jæger. Fordi merkeordningen er grovmasket, skal det mye til for at man skal kunne rykke opp til en bedre karakter.

Nye krav til energiforsyningFra 1. juli blir det forbud mot å installere oljefyring i alle nye bygg. Samtidig blir det krav om at minimum 60 prosent av oppvarmingsbehovet i bygg som er større enn 500 kvadratmeter må dekkes med andre energikilder enn elektrisitet, olje og gass. Ifølge kommunalminister Liv Signe Navarsete er målet å øke bruken av vannbåren varme basert på fornybar energi.

De nye kravene åpner for visse unntak. Det gjelder blant annet naturforhold hvor det er praktisk umulig å oppfylle kravene eller i boliger med spesielt lavt oppvarmingsbehov.

Norsk Elvarmeforening mener at den nye forskriften i praksis forbyr elektrisk oppvarming i Norge ved å sette fornybar vannkraft i samme bås som bruk av fossilt brensel som olje og gass.

Les også:

Siste fra Bolig_old

Energimerking

Fra 1. juli blir det obligatorisk å energimerke alle boliger og fritidsboliger som skal leies ut eller selges. Huseiere kan selv merke boligen på nett. Merkingen skjer med en karakterskala fra A til G, hvor A er best. Passivhus og lavenergibygninger vil få karakteren A-B. Nye bygninger som tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og noe eldre bygninger med effektivt varmesystem vil få C. Bygninger som er bygget under eldre forskriftskrav, og eldre hus som ikke er utbedret, vil få karakter fra D til G. Det er også et oppvarmingsmerke i en skala fra rødt til oransje og gult, lys grønn og sterk grønn. En bygning med bare elektrisk oppvarming får rødt oppvarmingsmerke. Varmepumpe kan komme noe bedre ut og gi oransje oppvarmingsmerke. Boliger som varmes opp med fjernvarme, kan få lysegrønt, mens et vannbårent system med biobrensel kan få grønt. Hvis vedovn dekker 20 prosent av oppvarmingen og resten dekkes med elektrisitet eller olje, blir oppvarmingsmerket oransje.

Siste nytt