• Sjekk isolasjonskrav når du skal bygge om huset for å leie ut.

    FOTO: DAN PETTER NEERGAARD

Bygg om til utleie

Slik går du frem hvis du vil lage en utleiedel i boligen.

Les også:

Hus en student skattefritt
Lettere å leie ut til barna


Lyst til å leie ut en del av huset, men usikker på hvordan du får det til i praksis?

Det er en rekke ting man må ta stilling til før man setter igang - enten med å lage en helt ny utleiedel i boligen, eller oppgradere en allerede adskilt del:

Dette gir SINTEF Byggforsk råd om i den ferske boken "Ekstra bolig i huset". Løsningene i boken er hentet fra Byggforskserien, som utgjør byggebransjens norm for byggetekniske løsninger.

Dermed skal du være sikret løsninger som er tillatt etter byggeforskriften.

Søknad

Først av alt må man vite at det er søknadsplikt på etablering av selvstendig boenhet i eksisterende bolig. Les mer på Statens bygningstekniske etats hjemmeside.

Finn ut hva som er lov før du setter i gang. For byggeregler - se egen faktaboks øverst høyre.

Hver enkelt kommune kan ha egne retningslinjer for etablering av ekstra bolig i huset - sjekk disse først.

Håndverkere

Når det gjelder bygningsarbeid og rørarbeid - finn ut hva du kan gjøre selv, og lag avtale med håndverkere med mesterbrev og våtromssertifikat.

Les også: Unngå useriøse håndverkere

Uterom

Ifølge byggereglene skal alle boenheter har tilstrekkelige og velegnede uteoppholdsarealer i tilknytning til huset eller atkomsten. Boken gir råd om oppholdsområdet og inngangsparti til utleiedelen.

Oppholdsrom

Krav til rom for varig opphold, som stue, kjøkken og soverom, er at det skal ha et volum på minst 15 m3. Det tilsvarer et gulvareal på 6,25 m2 og anbefalt takhøyde på 2,4 meter.

Romhøyden må ikke være mindre enn 2,2 meter. For å oppfylle minstekrav til dagslys, bør vinduene utgjøre minst 10 prosent av gulvarealet.

Sjekk også krav til varmeisolering og brannsikkerhet i den nye boenheten.

Boder

Byggereglene krever at bygninger med flere boliger skal ha minst 5 m2 oppbevaringsplass for sykler, sportsutstyr mm for hver enkelt bolig. I tillegg må det være en innvendig bod på minst 3 m2.

Våtrom

Baderom er påkrevet i egen boenhet. Sjekk tekniske forskrifter for funksjonskravene til våtrom.

Les også: Advarer mot gjør-det-selv

Vann og avløp

Få utført en tilstandsvurdering av det eksisterende rørnettet tidlig i planleggingen. Unngå rør i vegger og himlinger mot rom for varig opphold og der man er spesielt var for lyder.

Rørene bør legges slik at vannet ikke fryser ved lav utetemperatur. Det er ikke lov å legge kobberrør skjult i vegg, slik at de ikke er tilgjengelige for inspeksjon og utskifting.

Kjellerutbygging

De største utfordringene er ofte knyttet til utbygging av kjellerlokale eller underetasje. Etterisolering kan øke faren for fuktskader hvis man ikke velger riktig løsning. God ventilasjon er viktig her.

Mange etablerer en ekstra boenhet i kjelleren, men hva skal til for at en kjeller skal godkjennes for utleie? Les Aftenpostens boligekspert sitt svar her. SINTEF Byggforsk har også en egen faktabok, "Lag rom i kjelleren", hvor man får tips og råd.

Inneklima

En ny boenhet må ha en minimumsutskifting av luften på 0,5 luftvekslinger per time. Tegn på dårlig ventilasjon er mye dogg på vinduene, fuktige baderom og luktproblemer.

Les mer om inneklima:
Vil merke god inneluft
Helsefarlige fuktskader
Sparer miljøet, men fører til sopp

Boka "Ekstra bolig i huset" tar for seg tilrettelegging av eksisterende hus. Les mer om den på Sintefs hjemmesider.

Les også: Tjen ekstra ved å leie ut hytta

Les også:

Siste fra Bolig_old

BYGGEREGLER

Teknisk forskrift til plan- og bygningsloven angir kravene som gjelder for boliger. For oversikt over bygningslovverk og forskrifter: Statens bygningstekniske etat www.lovdata.no for alle lover og forskrifter. Se for eksempel Lov om eierseksjoner.

SELVSTENDIG BOENHET

En bolig som er en egen bruksenhet, og dermed er en egen branncelle. Må ha rom for varig opphold (stue/kjøkken/soverom/oppholdsrom), egen inngang uten å gå gjennom annen boenhet, WC og oppbevaringsplass. Kilde: Sintef Byggforsk

RÅD OM UTLEIE

På Huseiernes Landsforbunds hjemmesider får du ti gode råd om utleie.