Utradisjonelle tilbygg

Tenk estetisk utforming og harmoni når du skal utvide boligen. Det gjør Plan- og bygningsetaten, som skal vurdere søknaden din.

Norges Byggforskningsinstitutt (NBI) ved sivilarkitekt Kristin Notø Larsen gir praktisk informsjon til deg som har planer om utvidelse av boligen:

Tilbygg: Utvidelse i lengden eller bredden, som øker husets grunnflate.

Påbygg: Utvidelse på toppen av eksisterende hus, som øker volumet i høyden.

Anneks: Frittstående bygg i tillegg til hovedhus.

Konsulenthjelp: Ta kontakt med arkitekt så tidlig som mulig i prosessen. Ulike rådgivningsfirmaer kan gi kyndig konsulenthjelp på forskjellige områder, deriblant en vurdering av begrensninger og potensial før prosjekteringen begynner. I kompliserte saker og ved skader kan Norges byggforskningsinstitutt bistå.

Fagfolk: Bruk anerkjente firmaer for både teknisk og arkitektonisk bistand. Undersøk sertifiseringsordninger og eventuelle krav til godkjenning hos bygningsmyndighetene.

Regulering: Gjør deg tidlig kjent med lokale reguleringsbestemmelser hos kommunen og eventuell søknadsplikt.

Sjekk: Få tak i tegninger av eksisterende hus, tekniske føringer og eventuelle grunnforhold, sjekk utnyttingsgraden på tomten, avstand til nabo og eventuell ulempe for nabo.

Teknisk: Gjør deg kjent med husets konstruksjon, materialer og installasjoner slik at du ikke risikerer skader eller ubehagelige overraskelser.

Søknad: I utgangspunktet er alle byggearbeider søknadspliktige, men for tilbygg inntil 50 kvm holder det med melding.

Nabovarsel: Både ved påbygg og tilbygg må naboer varsles.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Siste fra Bolig_old

Utvidet firemannsbolig:

N1 Arkitekter ser på tilbygg som spennende krydder ved siden av større prosjekter. Men uansett størrelse er kontakt med omgivelsene et viktig tema i deres boligprosjekter. I Rosendalsveien 8 på Nordstrand hadde en firemannsbolig et utvidelsesbehov. Bygningen er et typisk eksempel på nøktern etterkrigsarkitektur; enkelt og kompakt med små vinduer. - Utenfor er det flotte utsikter, som vi ønsket å åpne mot. Samtidig ønsket vi å beskytte beboerne for innsyn, sier arkitekt Geir Johnsen i N1 Arkitekter, som sammen med Ketil Høgenhaug og Martin Brudell står bak prosjektet. På tilbyggets ene side er dette gjort på en finurlig måte ved å videreføre husets trepanel, slik at det også virker som utvendige persienner. Ved å veksle mellom stående og liggende panel er det mulig å åpne for utsyn og samtidig lukke mot innsyn. Utenfra kan det være vanskelig å se hvor panelet slutter og persiennene begynner. Vinduene er orientert etter tomtens kvaliteter, noe som veksler etterhvert som man beveger seg oppover i etasjen. Boligen i første etasje har glass fra gulv til tak mot en intim uteplass. Tilbyggets annen etasje åpner for utsikt mot nord og sør; her spiser man omgitt av trekroner og fugler. Mot fjordutsikten i vest har leilighetene fått større terrasser med skyvedører, opplyser han.

Flere bilder

FOTO: Dons Signe Margrethe