Annonsørinnhold

Bare i fjor ble 1500 tonn søppel fjernet fra norsk natur takket være en app og 37 000 frivillige. Geografiske data er nøkkelen.

Geografiske data blir brukt i svært mange samfunnsområder, og de fleste av oss er helt avhengige av geodata hver eneste dag – for å finne ut hvordan været blir eller hvor bussen går.

Ifølge FN er et godt geografisk kunnskapsgrunnlag noe av det viktigste verktøyet vi har for å kunne nå målene om bærekraftig utvikling. Det ligger til grunn for den nasjonale geodatastrategien for Norge: «Alt skjer et sted».

– Gode, digitale kartløsninger sørger for at vi kan sette bærekraft i system. Og behov for å utvikle helhetlige løsninger som effektiviserer bærekraftsarbeidet er større enn noen gang, sier direktør for Digital tjenester hos Asplan Viak, Tor Gunnar Øverli.

Tor Gunnar Øverli. Foto: Nina Rangøy

Gjennom mesteparten av sin karriere har Øverli jobbet med geomatikkens betydning i samfunnet. De siste 10 årene som administrerende direktør for Asplan Viak Internet (Avinet) – et ledende fagmiljø og leverandør innen geodatatjenester. Det tidligere datterselskapet Avinet ble nylig innfusjonert i morselskapet og er nå en egen divisjon i Asplan Viak.

Holder kysten ren

Asplan Viak har de siste årene jobbet med utviklingen av løsningene Rydde, på oppdrag fra Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø, og Rent hav på oppdrag fra Senter for oljevern og marint miljø. Det er sistnevnte som eier, forvalter og er ansvarlig for drift, vedlikehold og utvikling av de to verktøyene.

– Rydde er et nasjonalt verktøy med egen app for å hjelpe frivillige å rydde eller melde fra om søppel, mens «Rent Hav» er en kartløsning for de som jobber med marin forsøpling, slik som eksempelvis friluftsrådene gjør, forklarer Øverli.

Nylig mottok løsningene Rydde og Rent hav diplom og heder fra kommunal- og moderniseringsministeren og Nasjonalt geodataråd for beste løsning som kombinerer data til ny kunnskap.

– Oppdaterte og tilgjengelig geodata vil bidra til å forenkle og effektivisere offentlig sektor, til innovasjon og verdiskaping i næringslivet og til en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup under utdelingen.

Bare i løpet av 2020 har 1500 tonn søppel blitt fjernet fra norsk natur, takket være rundt 37 000 frivillige og Rydde-appen.

Her kan du se aksjoner og statistikk.

– Som fagnerd i et selskap som er langt over snittet fokusert på bærekraft, er det utrolig givende å være en del i utviklingen av digitale geodata-løsninger som gir en så konkret og målbar bærekraftseffekt, sier Øverli.

Digitale tjenester og geografisk data er ett av satsingsområdene i Asplan Viaks nye strategi. Selskapet har også besluttet å rapportere på såkalt trippel bunnlinje fremover. Med dette likestiller Asplan Viak selskapets mål for miljømessig og sosial bærekraft med de finansielle resultatene.

Dette er Asplan Viak

Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Virksomheten har over 1150 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder, og er organisert i fire divisjoner: Arkitektur og bygg, Infrastruktur, Analyse, plan og landskap og Digitale tjenester. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

Les mer om Asplan Viak her
Dette er Asplan Viak
Asplan Viak er et av Norges største rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Selskapet har i snart 60 år bistått med tverrfaglig rådgivning og analyser til offentlig og privat virksomhet. Virksomheten har over 1150 medarbeidere, fordelt på 31 kontorsteder, og er organisert i fire divisjoner: Arkitektur og bygg, Infrastruktur, Analyse, plan og landskap og Digitale tjenester. Asplan Viak er eiet av Stiftelsen Asplan.

– Alt som skjer, skjer et sted. Den eneste måten vi kan holde styr på nøyaktig hvor ting har skjedd er ved å lagre informasjonen i et kart. Den informasjonen kan deles, analyseres, og brukes som del av beslutningsgrunnlaget vårt når vi skal innføre nye tiltak.

Øverli trekker frem et eksempel fra øykommunen Hvaler, hvor det dukket opp enorme mengder plastavfall.

– Istedenfor at vi da skal tråkke over hele øya for å finne avfallet hver eneste uke, kan vi bruke kartet til å se hvor havstrømmene fører med seg avfallet. Dermed kan vi finne ut nøyaktig hvor det er nødvendig å rydde, og vi kan vite hvor avfallet stammer fra.

Mari Mo Osterheider ønsker å holde den norske naturen så ren som mulig. Foto: Hold Norge Rent

Hjelper de frivillige

En av de som både har stor nytte av karttjenestene Rydde og Rent hav, og et stort behov for nettopp å spare på ressursene, er Mari Mo Osterheider. Hun er fagleder for landforsøpling i Hold Norge Rent. Den ideelle organisasjonen jobber utrettelig mot målet sitt om et forsøplingsfritt Norge, og ettersom store deler av deres arbeidskraft kommer i form av frivillighet, er det spesielt viktig å ikke sløse med timene.

– Når folk har lyst til å bidra med å rydde, ønsker vi å legge til rette for at de skal ha tilgang til den informasjonen de trenger, sier hun.

Denne informasjonen formidler Hold Norge Rent og Senter for oljevern og marint miljø gjennom nettsiden Ryddenorge.no og appen Rydde. Tjenesten er utviklet av Asplan Viak og er til stor hjelp for alle som ønsker å bidra til å holde den norske kysten ren. Årlig brukes den i nasjonale ryddedugnader, slik som Strandryddeuka som engasjerer rundt 37 000 mennesker i ryddingen av marin forsøpling.

– Ved hjelp av kartet Asplan Viak har utviklet, får vi gitt informasjon til alle som rydder om alt fra hvor søppelsekker og hansker kan plukkes opp, til hvor det er størst behov for rydding. De frivillige får også muligheten til å registrere hvor de har ryddet, hva de har plukket opp og hvor mye søppel de fant. Ved å samle all informasjon på ett sted kan vi enkelt få oversikt over hvilke områder som er hardest rammet og sette inn tiltak der det faktisk trengs, sier Osterheider.

Hun påpeker at det ikke er nødvendig å fylle flere søppelsekker med avfall og bli med på de største ryddeaksjonene hvert eneste år for å kunne utgjøre en forskjell.

– Om du bare plukker opp litt søppel i nabolaget ditt eller på stranda, så hjelper det veldig. Hvis du i tillegg går inn i Rydde og registrerer det du finner, og hvor du har funnet det, har du bidratt enormt, sier hun.

Hold Norge Rent har lagt til rette for folkeforskning i ti år, og formidler årlig dataen fra de frivillige gjennom publikasjonen Rydderapporten.

– Helt avgjørende

Informasjonen om hva du har funnet er nemlig ekstremt nyttig. Den brukes blant annet forsknings- og forvaltningsformål. Det Svolvær-baserte kompetansesenteret Senter for oljevern og marint miljø har som oppdrag å samle ryddeinformasjon, og utviklingen av verktøyene Rydde og Rent Hav i samarbeid med Hold Norge Rent har bidratt til nettopp dette.

Løsningene vil bidra til mindre plastforurensing, bedre miljø og økt kunnskap om marin forsøpling, heter det i omtalen fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Her tester miljøvernminister Sveinung Rotevatn (gul t-skjorte) Rydde - appen under Strandryddeuka. Foto: Marintmiljø

– Gode løsninger for å kunne kartfeste informasjon er utrolig viktig. Ved å få mobilisert frivilligheten på best mulig måte, og registrert de ulike funnene deres, kan vi både gi informasjon til rydderne, men også jobbe oss bakover til hva som er den egentlige årsaken til forsøplingen, sier Anja Meland Rød, seniorrådgiver i Senter for oljevern og marint miljø.

– Deretter kan dataen som samles gjennom verktøyene analyseres, og vi kan for eksempel finne ut om søppelet stammer fra husholdningene i storbyene våre, eller fiskebåtene langs kysten. Til slutt kan den dataen brukes til å sette i gang nødvendige opprydningstiltak og ikke minst tiltak som er forebyggende, som forhindrer at søppel havner i havet i utgangspunktet. For miljøet er disse verktøyene helt avgjørende, sier hun avslutningsvis.

Klikk her for å lese mer om Asplan Viak

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Asplan Viak

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2020 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)