Annonsørinnhold

Mange vet ikke at barnevernet kan være til hjelp når livet blir for vanskelig. «Martina» fikk hjelp av barnevernet til å håndtere et strevsomt familieliv. Her deler tobarnsmoren sin historie.

Skrevet av: Bufdir

«Martina» ønsker å være anonym av hensyn til familien og barna på tre og fem år.

Chin, Eyebrow, Jaw, Neck, Gesture
– Barnet vårt stod opp midt på natten og snudde døgnet for hele familien. Han holdt oss våkne hver natt og det gikk utover hvordan vi fungerte. Etter hvert begynte han også å slå og skrike. Vi visste ikke hvordan vi skulle håndtere ham, forteller «Martina».

Ulike utfordringer i livet og hverdagen kan påvirke hvordan foreldrene klarer å være til stede for barna sine. Foreldre kan streve over tid med alvorlige bekymringer for barnas utvikling, for økonomi, bolig og psykisk helse, et lite nettverk, konflikter i familien eller andre utfordringer som påvirker dem.

«Martinas» situasjon er et eksempel på hvordan barnevernet kan støtte og hjelpe foreldre til å stå i det. Slik hjelper barnevernet


Alle kan komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de har behov for hjelp til å ivareta barna.

Da har barnevernet et ansvar for å hjelpe familien.
Rundt 55.000 barn og unge får hjelp av barnevernet årlig.

Barneverntjenesten jobber etter «minste inngreps prinsipp». Det betyr at det ikke skal brukes mer inngripende tiltak enn det som er nødvendig. I praksis betyr det at barnevernet først og fremst gir hjelp i hjemmet.

Omsorgsovertakelse skjer bare når det er svært alvorlige og sammensatte utfordringer. Det er rundt 1000 omsorgsovertakelser i året, som innebærer at kommunen overtar omsorgen for barnet.

Se hvilke hjelpetiltak barnevernet kan gi her

Dette er Bufdir og Bufetat:

1️⃣ Bufdir er et fagdirektorat som er underlagt Barne- og familiedepartementet.

2️⃣ En av Bufdirs viktigste oppgaver er å sørge for en trygg barndom og oppvekst for barn og unge i Norge.

3️⃣ Bufdir styrer de statlige barnevernsinstitusjonene og familievernet gjennom Bufetat.

4️⃣ Bufdir har også ansvaret for å rekruttere fosterhjem i Norge.

5️⃣ Bufdir er fagdirektoratet for det kommunale barnevernet og for likestilling og ikke-diskriminering.

6️⃣ Bufdir driver også rekke nettsteder hvor du kan finne nyttig informasjon:

  • foreldrehverdag.no finner du trygge råd om barn og foreldrerollen.
  • ung.no, som er spesielt for deg mellom 13-20 år, kan du finne artikler, stille spørsmål og få kvalitetssikrede svar fra noen du kan stole på.

7️⃣ Mer informasjon finner du på bufdir.no

– Min sønn har en diagnose, og språkutviklingen var forsinket. Da vi fant ut av dette, startet en prosess med blant annet PPT-tjenesten. Barnehagen rådet oss også til å oppsøke hjelp for å ta vare på barnet vårt, som har spesielle og krevende behov, sier «Martina».

Barnevernet jobber for at barn og unge skal trives og utvikle seg. Det meste av barnevernets arbeid er å støtte og styrke foreldre til å mestre hverdagen sammen med barna sine. 

– Følelsene for barnevernet var blandede, fordi jeg hadde hørt noen skrekkhistorier, men jeg bestemte meg for å ha et åpent sinn. Jeg valgte å gi barnevernet en sjanse og å stole på systemet, sier «Martina».

«Martina» sier at terskelen for å be om hjelp var høy. God informasjon og hjelp fra barnevernet i starten, gjorde ting enklere.
(Foto: Illustrasjon/GettyImages)


Fakta om Steinar:

51 år, tre barn, gift og bor i Molde.

Har jobbet med 1200 familier der foreldre ønsket å bli mindre sint på barna sine.

Utviklet littsint.no de siste ti årene. 
Bilde Steinar Sunde til Vg.png

Psykologspesialist Steinar Sunde jobber i familievernet Foto: Privat

Foreldrene var utslitt

Nettene var særlig krevende for familien på fire.

– Barnet vårt stod opp midt på natten og snudde døgnet for hele familien. Han holdt oss våkne hver natt og det gikk utover hvordan vi fungerte. Etter hvert begynte han også å slå og skrike. Vi visste ikke hvordan vi skulle håndtere ham. Han hadde språkutfordringer og følte seg nok ikke forstått. Det ble mye frustrasjon i familien.

– Når man har barn med så spesielle behov, blir det mange møter med forskjellige instanser. Dette var veldig slitsomt for oss. Det var en periode der jeg ikke klarte å stå i fulltidsjobb på grunn av alle møtene, sier «Martina».

Hun har barn på henholdsvis tre og fem år, og til slutt sa kroppen helt stopp. «Martina» klarte ikke håndtere arbeidsoppgavene lenger, fordi hun var for sliten.

– Jeg måtte være mye borte fra jobben for å følge opp sønnen min, og arbeidsmengden bare hopet seg opp mens jeg kjørte til og fra møter med hjelpeinstanser. Stresset gikk også hardt utover jobben til mannen min, fortsetter hun.


Synes det var vanskelig å be om hjelp

«Martina» sier at terskelen for å be om hjelp var høy.

– Men jeg opplevde å få god informasjon av barnevernet i begynnelsen, og det gjorde meg trygg på at dette ville gå bra. Familien fikk tilbud om en familieveileder og en koordinator, som kunne koordinere hjelpen.

De fikk også familieveiledning og hjelp fra barnehagen.

– Familieterapeuten lærte oss om trygghetssirkelen. Vi fikk råd om håndtering av utagering og overgangssituasjoner. Vi skjønte bedre hvordan vi kan møte barnas behov og forstå hva de ønsker. Det var også viktig å få hjelp til å følge opp lillesøster, som hadde fått lite oppmerksomhet fordi den eldste var så krevende. 

Hun mener mye er blitt annerledes i hjemmet etter hjelpen fra barnevernet.

– Fokus hjemme har skiftet. Vi har tenkt mye på hva som er viktig. Det viktigste er at barna har det bra og at vi er til stede for dem, og derfor har vi valgt å jobbe litt mindre nå. 

«Martina» sier at det var fint å få hjelp hjemme.

– Barna våre virker mye tryggere etter at vi fikk veiledningen. Vi håper at vi snart får et avlastningshjem også.

- Mitt råd til andre som strever mye er å tørre og be om hjelp. Du trenger ikke stå i en slik utfordring alene.


– Det viktigste er at barnevernet sammen med foreldre og barn finner frem til de tiltakene og løsningene som bedrer situasjonen, sier Cecilie Fremo Bergkvam, som er barnevernsleder i Lørenskog kommune.
(Foto: Lørenskog kommune, Jonas Ruud)

Hva kan barnevernet hjelpe med?

Foreldreveiledning kan gjøre foreldre tryggere på seg selv og egne vurderinger, og dermed mestre foreldreoppgaven bedre, opplyser Cecilie Fremo Bergkvam, som er barnevernsleder i Lørenskog kommune.

– For familiene vi møter, handler hjelpen fra barnevernet ofte om å lette byrden slik at hverdagen blir kjennes lettere. Barnevernet kan også bidra til å mobilisere nettverk. Hvis vi kommer tidlig inn, er det lettere å hjelpe, sier Bergkvam.

Det er en økende tillit til barnevernet i befolkningen. Av de som får hjelp fra barnevernet, er godt over halvparten fornøyde med hjelpen de får, viser en ny undersøkelse fra Sentio, som er utført på oppdrag fra Bufdir.

– Det viktigste er at barnevernet sammen med foreldre og barn finner frem til de tiltakene og løsningene som bedrer situasjonen. Dette kan for eksempel være foreldreveiledning, støtte i hjemmet, aktiviteter for barnet eller hjelp til å styrke eget nettverk. Det er viktig å skreddersy hjelpen slik at den passer. Ofte samarbeider barnevernet også med barnehage eller skole, helsestasjon og andre instanser om å legge til rette for barnets hverdagsliv, sammen med foreldrene, avslutter Bergkvam. 

Les mer om hjelpetiltak i barnevernet her.


Dette er Bufdir og Bufetat:

1️⃣ Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) styrer etaten (Bufetat). Kort forklart har Bufdir ansvaret for at Bufetat utfører oppgavene sine i tråd med lover og regler. Bufdir styres igjen av Barne- og familiedepartementet (BFD).

2️⃣ Bufetat er delt inn i fem regioner. Slik kan barn, unge og familier få et tilbud så nært som mulig.

3️⃣ Bufdir og Bufetat jobber blant annet med familievern, likestilling og ikke-diskriminering, og i deler av barnevernet.

4️⃣ I barnevernet følger kommunene opp bekymringsmeldinger, mens Bufdir og Bufetat sørger for at de som trenger det får en fosterfamilie

5️⃣ Bufdir tilbyr også veiledning, og gir penger til kommuner og organisasjoner som hjelper foreldre til å bli bedre forsørgere.

6️⃣ På foreldrehverdag.no kan du lære mer om hvordan du blir bedre kjent med deg selv, barnet ditt og forholdet mellom dere.

7️⃣ På nettsidene våre finner du statistikk og fakta om barn og unges oppvekstvilkår og familiene deres. Her kan du også lese om hvordan Bufdir arbeider.

8️⃣ Ung.no er spesielt for deg mellom 13-20 år. Der kan du lese artikler, stille spørsmål og få kvalitetssikrede svar fra noen du kan stole på.

Til toppen

Produsert av Schibsted Partnerstudio for Bufdir

Journalistene og redaksjonene i Schibsteds medier har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette annonsørinnholdet.
Schibsted Partnerstudio
©2021 Schibsted | Personvernerklæring og informasjonskapsler (cookies)