Og vi blir flere. Dette gjør at energibehovet vårt fortsetter å øke.

Produsert av Schibsted Brand Studio for Equinor.

Samtidig gjør klimaendringene at vi må finne nye måter å produsere og forbruke energi på.


Hvordan skal vi sikre nok energi til alle
samtidig som vi tar vare planeten?


Det er et komplisert regnestykke:

Vi bruker mer energi

Befolkningsveksten er en av hovedgrunnene til at verden trenger mer energi fremover.

Ifølge prognoser fra FN er vi nærmere 10 milliarder mennesker på jorda i 2050.

Men et økende energiforbruk per person er også en del av regnestykket. Som et rikt land er Norge på verdenstoppen i energiforbruk.


Gjennomsnittsforbruket per nordmann er 371 GJ i året. Gjennomsnittlig forbruk per person i verden er 76 GJ i året. 

GJ står for GigaJoule. Tallet gjelder primærenergiforbruk som inkluderer det totale energiforbruket per person. Kilde: BP

I Norge har vi en høy levestandard og all energien vi trenger. Tall fra FN viser at levestandarden også er på vei opp i utviklingsland. Stadig flere vil lykkes med å ta steget ut av fattigdom.

Men økonomisk vekst henger sammen med et høyere energiforbruk. Beregninger fra Equinor viser at behovet for «CO2-fri» elektrisitet kan være nesten firedoblet innen 2050.


Denne energien kan vi ikke levere uten å ta hensyn til klimaendringene. Derfor kan vi ikke produsere elektrisiteten på samme måte som før.

Økonomisk vekst

I Norge har vi en høy levestandard og all energien vi trenger. Tall fra FN viser at levestandarden også er på vei opp i utviklingsland. Stadig flere vil lykkes med å ta steget ut av fattigdom.

Men økonomisk vekst henger sammen med et høyere energiforbruk. Beregninger fra Equinor viser at behovet for «CO2-fri» elektrisitet kan være nesten firedoblet innen 2050.

Denne energien kan vi ikke levere uten å ta hensyn til klimaendringene. Derfor kan vi ikke produsere elektrisiteten på samme måte som før.


Tallene er hentet fra Energy Perspectives, en rapport fra Equinor som presenterer mulige globale utviklingsbaner for makroøkonomi og energimarkeder frem mot 2050.

Temperaturen stiger

Rapporter fra FNs klimapanel viser at gjennomsnittstemperaturen i verden har økt med 1,05 grader siden førindustriell tid. Og den fortsetter å stige.

En viktig grunn til dette er at energiproduksjon og -bruk bidrar til CO2-utslipp.

På verdensbasis står fornybar energi for 10 prosent. Sol og vindkraft utgjør bare 4 prosent.

Energimiksen

For å ta hensyn til klimaendringene må vi bruke mindre fossil energi og mer fornybar.

I Norge har vi mye vannkraft og nesten all elektrisiteten vår kommer fra fornybare kilder. Når det gjelder samlet energiforbruk, kommer ca. 53 prosent av energien vår fra fossile kilder.

Men situasjonen på verdensbasis er en annen. Fossil energi utgjør her ca. 81 prosent.

Sak3_PieChart_Safezone2.gif


Tallene er hentet fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

For å nå Parisavtalens mål om å holde global oppvarming til godt under 2 grader, må andelen fornybar energi økes kraftig i årene som kommer.

Når verdens energibehov samtidig fortsetter å stige, er dette en enorm utfordring.

Tiltakene vi trenger

Regnestykket er komplisert: Hvordan sikre nok energi til en verden i vekst samtidig som vi når klimamålene? For å svare på denne utfordringen har Equinor laget et fremtidsscenario.

I dette scenarioet må verden bruke mye mer fornybar energi. Det må store investeringer og rask teknologisk utvikling til for å klare denne overgangen. Men dette alene vil ikke være nok. Det må flere store endringer til innen 2050.

punkt17_mobil-19.png

Tallene og tiltakene er hentet fra Energy Perspectives, en rapport fra Equinor som presenterer mulige globale utviklingsbaner for makroøkonomi og energimarkeder frem mot 2050.

Les mer her: Energy Perspectives

«Det er mulig å nå klimamålene, men i dag er det for få tiltak som tar oss i riktig retning. Verden trenger raske og samordnede politiske tiltak som vi dessverre ikke ser tegn til i dag. Om det tar for lang tid, vil det bli veldig vanskelig å nå klimamålene.»

Equinors sjeføkonom, Eirik Wærness.

Å sørge for nok energi til en verden i vekst og samtidig adressere klimautfordringen er kanskje den viktigste og vanskeligste oppgaven verden står overfor.

Hvordan skal vi klare å gjennomføre tiltakene som må til?

Lytt til podkasten under for å høre mer.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 1 AV 6

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Hva må til for å løse klimautfordringen?

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Er det grunn til å være teknologioptimist?

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Vil Norge være et lykkeland også i 2050?

EPISODE 6 AV 6

Norge og verden må endre seg. Hva betyr det for hvordan fremtiden til Norge ser ut? Med sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor.

300px-Podcasting_icon.svg.png
spotify-icon.png
acast-icon.png

Lytt med din favorittapp her:

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 1 AV 6

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Hva må til for å løse klimautfordringen?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

Er det grunn til å være teknologioptimist?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 6 AV 6

Norge og verden må endre seg. Hva betyr det for hvordan fremtiden til Norge ser ut? Med sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor.

Vil Norge være et lykkeland også i 2050?

acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png
spotify-icon.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 1 AV 6

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Hva må til for å løse klimautfordringen?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

Er det grunn til å være teknologioptimist?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 6 AV 6

Norge og verden må endre seg. Hva betyr det for hvordan fremtiden til Norge ser ut? Med sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor.

Vil Norge være et lykkeland også i 2050?

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

Om artiklene fra Schibsted Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Schibsted Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.


© Copyright Schibsted Brand Studio

Annonsørinnhold