Men hvordan fungerer det?

Uten den mindre kjente klimaløsningen karbonfangst og -lagring vil det bli svært vanskelig å nå klimamålene.

Den økende mengden av CO2 i atmosfæren er en stor klimautfordring og fører til at temperaturen stiger.

Produsert av Schibsted Brand Studio for Equinor.

Dette er klimaløsningen verden er helt avhengig av

equinor_youngminds_brandstudio_2019_native_sak4

Men hvordan fungerer det?

Uten den mindre kjente klimaløsningen karbonfangst og -lagring vil det bli svært vanskelig å nå klimamålene.

Den økende mengden av CO2 i atmosfæren er en stor klimautfordring og fører til at temperaturen stiger.

Produsert av Schibsted Brand Studio for Equinor.

Dette er klimaløsningen verden er helt avhengig av

Enkelt forklart handler det om å fange CO2 og lagre det, slik at det ikke slipper ut i atmosfæren.

Enkelt forklart handler det om å fange CO2 og lagre det, slik at det ikke slipper ut i atmosfæren.

CO2 kan sendes tusenvis av meter ned gjennom rør for permanent lagring under havbunnen.

CO2 kan sendes tusenvis av meter ned gjennom rør for permanent lagring under havbunnen.

I dag slipper vi ut ca.
33.000 millioner tonn CO2 i året. Og utviklingen går i feil retning.

Sak4_Karbonfangst-02.png


Tallene er hentet fra Det internasjonale energibyrået (IEA).

Bare 30-40 millioner tonn av dette lagres hvert år.

Ifølge beregninger fra Equinor må verden fange 40 ganger mer CO2 enn det man gjør i dag.

For å få til dette må vi bygge ett karbonfangstanlegg omtrent hver åttende dag de neste 30 årene.

Et karbonfangstanlegg, slik det i sin tid ble planlagt på Mongstad, kan fjerne omlag 1 millioner tonn CO2 per år. Det vil si at vi trenger nesten 1500 slike innen 2050 i tillegg til massiv økning av ny fornybar, økt grad av elektrifisering av sluttbruk av energi og transport, og store energieffektivitetsforbedringer. (Kilde: Equinor Energy Perspectives) (IEA)

Om man ser på det samlede CO2-utslippet på kloden, har verden nok plass til å lagre dette i 200 år fremover.

Her er det plass til å lagre hele Norges samlede CO2-utslipp de neste 1000 årene.

Men vi må ikke bare fange mer CO2, vi må også lagre den et sted.

Havbunnen utenfor norskekysten er godt egnet for å lagre CO2.

Om man ser på det samlede CO2-utslippet på kloden, har verden nok plass til å lagre dette i 200 år fremover.

Her er det plass til å lagre hele Norges samlede CO2-utslipp de neste 1000 årene.

Men vi må ikke bare fange mer CO2, vi må også lagre den et sted.

Havbunnen utenfor norskekysten er godt egnet for å lagre CO2.

I dag er det 23 store karbonfangst- og -lagringsprosjekter i verden.

I dag er det 23 store karbonfangst- og -lagringsprosjekter i verden.

Dette blir verdens første lager som kan ta imot CO2 fra flere kilder og fra andre industrier enn olje og gass.

Nå vil Equinor, sammen med Shell og Total, få på plass et CO2-lager på norsk sokkel.

I Norge er det i hovedsak CO2 fra olje- og gassutvinning som i dag lagres i havbunnen. I fremtiden kan også CO2 fra anlegg og fabrikker på land fraktes med bil og skip til lagring.

I over 20 år har Equinor fanget og lagret CO2 på Sleipner-plattformen. Dette har spart oss for det årlige utslippet tilsvarende 10 millioner biler.

– Ideen er at man skal fange gassen fra store utslippskilder på land, transportere den med skip til et mottaksanlegg nordvest for Bergen, sende CO2 i rør ut i Nordsjøen og injisere den for lagring 3000 meter under havbunnen.


Sverre Overå, prosjektdirektør i Equinor.

Energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo og sementfabrikken Norcem i Brevik kan bli de to første brukerne av lageret.

Karbonfangst og -lagring kommer til å bli viktig de neste årene.

Hør mer om prosjektene på Klemetsrud og Norcem i podkasten under.

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Hva må til for å løse klimautfordringen?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 1 AV 6

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

Er det grunn til å være teknologioptimist?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 6 AV 6

Norge og verden må endre seg. Hva betyr det for hvordan fremtiden til Norge ser ut? Med sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor.

Vil Norge være et lykkeland også i 2050?

acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png
spotify-icon.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

Hva må til for å løse klimautfordringen?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 1 AV 6

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

Hvordan kan regnestykket gå opp?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

Er det grunn til å være teknologioptimist?

acast-icon.png
spotify-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

EPISODE 6 AV 6

Norge og verden må endre seg. Hva betyr det for hvordan fremtiden til Norge ser ut? Med sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor.

Vil Norge være et lykkeland også i 2050?

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp:

Hva må til for å løse klimautfordringen?

EPISODE 4 AV 6

Klimamålene gir verden kort tid på å kutte utslippene drastisk. I denne episoden får du høre om to av løsningene som vi ikke kan klare oss uten. Med Jannicke Gerner Bjerkås, Per Brevik og professor i økonomi Arild Angelsen.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Hvordan kan regnestykket gå opp?

EPISODE 3 AV 6

Energi er i kjernen av alt, og verden vil trenge stadig mer av det. Men klimaendringene gjør at vi ikke kan fortsette som før. Hvor skal energien komme fra, og hvordan skaffer vi nok, samtidig som vi når klimamålene? Med professor Espen Moe og fysikklærer Eva Holthe Enoksen.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Hvorfor går ikke verden på fornybart allerede?

EPISODE 2 AV 6

Hva er status for fornybar energi i verden, hvor er det vi skal, og hvorfor går det ikke enda raskere enn det gjør? I denne episoden hører du fra sivilingeniør Stine Myhre Selås, energianalytiker Michael Liebreich og Equinor-direktør Stephen Bull.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Hvorfor klarer ikke verden å kutte bruken av olje raskere?

EPISODE 1 AV 6

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Vi er en verden avhengig av olje. Samtidig vet vi at oljebruken må ned. Hvordan skal vi lykkes med dette? I denne episoden får du høre fra klimaforsker Tore Furevik og Equinor-letesjef Nick Ashton.

Er det grunn til å være teknologioptimist?

EPISODE 5 AV 6

I denne episoden møter vi folk som på ulike måter har viet karrieren til innovasjon. Med professor Johan Hustad, forsker Lars Brenne, direktør Henriette Undrum og studentene Casiana, Oda og Vilde.

spotify-icon.png
acast-icon.png
300px-Podcasting_icon.svg.png

Lytt med din favorittapp her:

Vil Norge være et lykkeland også i 2050?

EPISODE 6 AV 6

Norge og verden må endre seg. Hva betyr det for hvordan fremtiden til Norge ser ut? Med sjeføkonom Øystein Dørum i NHO og kommunikasjonsdirektør Reidar Gjærum i Equinor.

300px-Podcasting_icon.svg.png
spotify-icon.png
acast-icon.png

Lytt med din favorittapp her:

Om artiklene fra Schibsted Brand Studio

Innholdet i denne artikkelen er ikke laget av redaksjonen, men av Schibsted Brand Studio, en del av avisens annonseavdeling. Vi er opptatt av et tydelig skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold.
Om du opplever at denne eller andre annonser er utydelig, gi oss gjerne beskjed på e-post.


© Copyright Schibsted Brand Studio

Annonsørinnhold