Fremtidens arbeidsplass: Slik er den nye normalen

Lurer du på hvordan du skal skape en attraktiv og bærekraftig arbeidsplass for de ansatte etter pandemien? Da bør du lese videre.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

Det er liten tvil om at det har skjedd et skifte i hvordan vi jobber. Med hjemmekontor og møter via skjerm blir kontorlokaler brukt på en helt annen måte enn tidligere. Samtidig er det i det fysiske fellesskapet kultur skapes.

– Vi ser at det er et økt behov for strategisk arbeidsplassrådgivning i Norge, og i Coor har vi mye kompetanse og gode analyseverktøy, sier Trine Hagfors, leder av Advisory i Coor Norge.

NY ARBEIDSHVERDAG: Trine Hagfors, leder av Advisory i Coor Norge, og kollega Oskar Lindbäck hjelper bedrifter med å skape en god arbeidshverdag etter pandemien.
NY ARBEIDSHVERDAG: Trine Hagfors, leder av Advisory i Coor Norge, og kollega Oskar Lindbäck hjelper bedrifter med å skape en god arbeidshverdag etter pandemien.
LES MER OM ADVISORY I COOR NORGE HER

Viktig investering

For hva skal til for å få folk tilbake på kontoret, og hvordan brukes egentlig lokalene i den nye arbeidshverdagen?

FOKUS PÅ BÆREKRAFT: Oskar Lindbäck gir råd om bærekraftige løsninger.
FOKUS PÅ BÆREKRAFT: Oskar Lindbäck gir råd om bærekraftige løsninger.

Coor hjelper med å finne bærekraftige løsninger for økt trivsel og effektivitet. Innsamling av data fra ulike kilder er helt vesentlig for å oppnå dette.

– Vi benytter oss av sensorteknologi i stor utstrekning - alt fra å telle hvor mange som er på bygget til å måle luftkvalitet i de ulike sonene. Metodikken gir innsikt i blant annet hvilke møterom som blir brukt mest, hvor folk samles når de er sosiale, og hvilke rom som er minst brukt. Dataene fra sensorteknologien suppleres deretter med informasjon som innhentes gjennom samtaler med bedriftens ansatte om hva som
fungerer, hva som mangler, og om fremtidige behov. Lokalene skal gjøre det mulig for de ansatte å omgås sosialt, men også gi muligheter til arbeidsro og effektive møter, sier Oskar Lindbäck i Coor.

– En attraktiv arbeidsplass gir større sjanse for å beholde dyktige ansatte og minimere ressurskrevende turnover-prosesser, sier Lindbäck.

KOM I KONTAKT MED COOR ADVISORY

Bærekraftig profil

Coor har lang erfaring i Norden med denne type rådgivning, og har hjulpet både store og små kunder i omstillingsprosesser.

– Vi gir rådgivning innen alt fra inndeling og bruk av arealer, luftkvalitet, teknologi, lyssetting, lyddemping og møblering – alt du kan tenke deg på en arbeidsplass, forteller Lindbäck.

– Vi kan bistå bedrifter i å skape en grønn profil i en endringsprosess. Det gjenspeiles i alt fra gjenbruk, valg av inventarmaterialer med lang holdbarhet til hva slags mat som serveres i kantinen. Det er en kontinuerlig prosess, og vi er opptatt av å ha en åpen og god dialog med våre kunder. Ingen kunder er like, så det gjelder å finne de riktige løsningene for hver enkelt, sier Hagfors.

Coor fokuserer sterkt på bærekraft, og er også medlem av UN Global Compact Norge. Gjennom medlemskapet forplikter de seg til ti prinsipper for ansvarlig næringsliv, og å bidra til å nå bærekraftsmålene.

Plantevegger og virushemmere

Coor Norges hovedkontor ligger på Lysaker utenfor Oslo.

– I våre lokaler tester vi ut alt fra ny teknologi og smarte løsninger som kundene kan ha nytte av: Plantevegger, virushemmere, sensorer og luftrensere. Når vi har testet det ut selv er lettere å gi råd til kundene om hva som fungerer og hva som ikke fungerer, sier Hagfors.

Plantevegger gjør arbeidsområdene mer tiltrekkende, samtidig som det minsker CO₂-nivåer, og fungerer godt som romskille og lyddemping. Virushemmere er stilrene og nøytraliserer over 97 % av luftbårne virus.

LES MER OM DE SMARTE LØSNINGENE FRA COOR HER

Rustet for fremtiden

Fleksibilitet, velfungerende teknologiske løsninger og faste, sosiale happenings er stikkord for kontorfremtiden.

– Jeg antar at det er mange bedriftsledere som sitter på gjerdet og er usikre på veien videre etter pandemien. Slik jeg ser det er det en fordel å ikke vente altfor lenge med å ta grep. Dette for å sikre seg den største verdien en bedrift har – de attraktive ansatte. Hvis konkurrenten kan tilby en mer fleksibel og triveligere arbeidsplass, så risikerer du å miste konkurransekraft, avslutter Lindbäck.

Har din bedrift behov for å tilpasse arbeidsplassen til den nye hverdagen?

TA KONTAKT MED COOR ADVISORY
HYGGE: Sosiale soner på kontoret bidrar til latter og motivasjon i arbeidsdagen.
HYGGE: Sosiale soner på kontoret bidrar til latter og motivasjon i arbeidsdagen.