https://fagskolen-viken.no/?utm_source=artikkel&utm_medium=Schibsted&utm_campaign=A

– Arbeidslivet etterspør personer med fagskole

Har du fagbrev eller lang yrkeserfaring? Ifølge rektor Eirik Hågensen vil heltids- eller deltidsstudier ved Fagskolen i Viken ganske sikkert gi deg et solid karriereløft.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

– Det er ingen tvil om at det er smart å velge yrkesfag. Du kan få bygget videre på din fagkompetanse og få en høyere utdanning med bakgrunn i fagbrev eller relevant yrkeserfaring, sier rektor Eirik Hågensen ved Fagskolen i Viken.

Han mener det er underkommunisert hvilke muligheter som finnes for dem som velger yrkesfag.

– Mange er nok ikke klar over at man etter å ha tatt fagbrev eller jobbet en viss periode faktisk kan få høyere utdanning – uten å måtte gå på universitet eller høyskole, sier rektoren.

Selv er han ikke i tvil om at hvis flere hadde visst om mulighetene en fagskole gir, hadde langt flere også valgt yrkesfag på videregående skole.

- NHOs kompetansebarometer har dessuten vist at det største kompetansebehovet hos norske bedrifter er nettopp personer med fagbrev. På andreplass kommer fagskoleutdannede. Arbeidslivet etterspør med andre ord personer med fagskole, sier han.
MANGE MULIGHETER: Rektor Eirik Hågensen ved Fagskolen i Viken sier fagskoleutdanning ofte gir et solid karriereløft.
TA STEGET VIDERE? FINN DITT STUDIUM VED FAGSKOLEN VIKEN HER

Spennende døråpner

Ved Fagskolen i Viken, som for øvrig er Norges største offentlige fagskole, tilbys både heltids og deltids høyere yrkesfaglig utdanning.

Innenfor både tekniske fag, reiseliv og helse- og oppvekstfag er det en rekke korte og yrkesrettede utdanninger å velge blant – enten som nettbaserte studier eller ved ett av de totalt åtte studiestedene på Østlandet. Mange av studiene ved Fagskolen i Viken er lagt opp til at man kan studere og jobbe fullt ved siden av.

Hvert studiested har mange studiemuligheter. Ifølge rektor Hågensen er fellesnevneren at de alle åpner for nye muligheter.

– Det sammenfallende her er at studentene ofte går ut i en mellomleder- eller lederrolle. Veldig mange får et karriereløft, og gjerne i form av opprykk til eksempelvis prosjektleder, avdelingsleder, andre lederroller - eller at man fordyper seg og blir ekspert innen et fagfelt, sier han.
https://fagskolen-viken.no/studieveileder/?utm_source=artikkel&utm_medium=Schibsted&utm_campaign=A FINN DITT STUDIUM: På Fagskolens hjemmeside kan du se alle studiene som tilbys ved skolen.

Kan kombineres med jobb

Med et svært bredt studietilbud, vil de fleste med fagbrev kunne finne et studium som passer nettopp dem. Har man ikke fagbrev, kan man søke om realkompetansevurdering.

Ifølge rektor Hågensen er studentene alt fra nyutdannede fagarbeidere til dem med mange års arbeidserfaring.

– For fulltidsstudentene er nok snittalderen rundt 23 år. På nettstudiene ligger snittalderen på rundt 30 år, og dette er gjerne personer som ønsker å kombinere studier med familieliv og jobb. Da er deltidsstudier via nett helt ideelt, sier han.

Skolen har også godt voksne studenter. En del av dem er på omskolering og har ikke sittet på skolebenken på flere år. Via diverse forkurs kan man få faglig oppdatering som gjør det enklere å komme i gang som student.

– Vi er opptatt av livslang læring, og det er aldri for sent å ta utdanning hos Fagskolen i Viken. Derfor er vi stolte av at gjennomføringsevnen er høy også blant de eldste studentene våre, understreker Hågensen.

KLAR FOR NYE UTFORDRINGER? SØK FAGSKOLEN VIKEN FØR 15. APRIL
NORGES STØRSTE: Fagskolen i Viken er den største offentlige fagskolen i Norge. Her snakker rektor Eirik Hågensen med to av skolens ca. 1600 studenter.

Robuste fagmiljøer og samarbeidspartnere

Hågensen gir lærerne så å si hele æren for at en stor andel av studentene både trives og gjennomfører studiene.

– Lærerne våre har nesten uten unntak både yrkesfaglig bakgrunn og pedagogisk utdanning. Dette er helt klart en av våre største styrker, sier han.

Rektoren fremhever også at alle åtte studiesteder gir tilgang på moderne utstyr og et godt studentmiljø. Videre trekker han frem skolens kontinuerlige kontakt med arbeidslivet. Det har i de siste årene resultert i at Fagskolen i Viken har vært langt fremme for å møte behovet for utdanning innenfor digitalisering.

Hågensen peker på at dagens og morgendagens arbeidsliv er viktige pådrivere for utvikling.

– Fagskolen i Viken har jobbet aktivt med dette innenfor alle linjer. Vi er stolte av å være langt fremme og en foretrukken leverandør for mange personer og aktører i yrkeslivet i forbindelse med etter- og videreutdanning, sier han og fortsetter.

– Vår tette kontakt med yrkessektoren gjør at vi holder oss oppdatert på bransjer og trender, samtidig som vi kan bistå med tanke på praksisplasser, sier han.

I 2020 hadde Fagskolen et rekordstort antall søkere. Hågensen tror og håper at de i år ser enda større interesse for etterspurt fagskoleutdanning.

– I den tiden vi er inne i, med stadig større grad av digitalisering, er det viktigere enn noen gang å tenke videre. Med en fagskoleutdanning i sekken vil man være rustet for fremtidens arbeidsmarked. Den muligheten håper jeg mange benytter seg av, avslutter han.
TA FAGSKOLEUTDANNING? SE ALLE STUDIENE VED FAGSKOLEN VIKEN HER