LETT Å BLI KJENT:  En av fordelene med en liten skole som Akademiet i Oslo, er godt samhold og at det er lett å bli kjent på tvers av klassetrinnene.
LETT Å BLI KJENT: En av fordelene med en liten skole som Akademiet i Oslo, er godt samhold og at det er lett å bli kjent på tvers av klassetrinnene.

Akademiet i Oslo: – Her lærer vi å lære

Om få uker er det frist for å søke seg inn på videregående skole. På Akademiet i Oslo er målet å skape best mulige forhold for læring - uten lekser.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio

1. mars er en viktig dato for alle som skal søke seg inn på videregående skole. Valgmuligheten er mange, så hva skal man se etter?

Akademiet har som mål å være den beste og mest fremtidsrettede skolen i Norge. Tillit, medbestemmelse og inkludering er viktige verdier på Akademiet VGS i Oslo. Gjennom de tre årene på videregående skal elevene bli kjent med seg selv og finne ut av hvordan hun eller han jobber best mulig.

– Jeg gleder meg til å dra på skolen, utbryter en av elevene når vi snakker om hvordan det er å være elev på Akademiet.

– Engasjerte lærere skaper engasjement blant elevene. Det er mye smil og glede her, tilføyer en annen.

SOSIALT: Vi kan sitte her til kl 20 om kvelden. Lærerne er ofte til stede eller tilgjengelige digitalt, og de er like engasjerte som i timene, forteller Kaia og Amalie.
SOSIALT: Vi kan sitte her til kl 20 om kvelden. Lærerne er ofte til stede eller tilgjengelige digitalt, og de er like engasjerte som i timene, forteller Kaia og Amalie.

Trener på struktur

Akademiet VGS praktiserer studietid i deler av skoledagen. Dette vil si tid hvor elevene, med støtte fra faglærere, selv velger hvilke fag de arbeider med ut fra egne behov.

På Akademiet lærer vi å bli selvstendige. Opplegget med to timer egentid hver dag er en god forberedelse til videre studier. Kaia, Vg1, Akademiet Oslo

At skolen i prinsippet er leksefri, faller også i smak hos moren til Kaia, Kjersti Kubberød.

– Studieopplegget er bare helt fantastisk. Jeg kunne ikke vært mer fornøyd, sier hun.

– Kaia, som vil studere juss, fant selv frem til at Akademiet Oslo hadde en egen linje for juss og økonomi, forteller mor.

SAMHOLD PÅ TVERS: En av fordelene med en mindre skole er at man føler seg trygg nok til å snakke med alle, sier elevene på Akademiet Oslo.
SAMHOLD PÅ TVERS: En av fordelene med en mindre skole er at man føler seg trygg nok til å snakke med alle, sier elevene på Akademiet Oslo.

Ilse Cathrin Torgersen er moren til Amalie, som går på Vg1 ved Akademiet Oslo. Hun forteller at de leste seg nøye opp på de forskjellige private og offentlige skolene og kom til at Akademiet har et utvalg av fag som passet Amalie godt.

– Amalie har aldri vist så stor interesse for skole som hun gjør nå. Det er tydelig at Akademiet har økt interessen hennes for videre utdanning, fordi mentorene viser at hun vil klare det.

Når det er skole kan elevene fokusere på det, men når man er ferdig for dagen, da burde de kunne slappe av og ha tid til å gjøre det de selv ønsker. Det er deres tid. Ilse Cathrin, mor til elev på Vg1.

Mathias Vad er assisterende rektor på Akademiet Heltberg Bislett. Han utdyper hvor viktig det er med struktur på læringen:

– Som skole tar vi et ansvar utover det å gjennomgå fagene. Ungdom får trene på å bli voksne innenfor konkrete rammer. Mange spør om en 15–16-åring er er klar for selvstendig studietid, jeg vil heller spørre annerledes. Er en 19-åring som ikke har lært struktur på videregående klar for å bli student eller å gå ut i arbeidslivet?

TRIVSEL: Kaia og Amalie går første år på Akademiet Oslo. Både de og ass. rektor Mathias fremhever at lærere og elever hjelper hverandre, uavhengig av klassetrinn.
TRIVSEL: Kaia og Amalie går første år på Akademiet Oslo. Både de og ass. rektor Mathias fremhever at lærere og elever hjelper hverandre, uavhengig av klassetrinn.

Tredjeklassingen Aisha trekker frem et annet viktig poeng, nemlig hvordan hun i løpet av årene på Akademiet er blitt mer kjent med seg selv.

– Før videregående trodde jeg at jeg bare var interessert i realfag. Nå har jeg funnet ut at jeg liker å snakke, jobbe med mennesker og delegere oppgaver, ikke bare holde på med bok og blyant. Aisha, Vg3, Akademiet Heltberg Bislett

Til sin egen overraskelse har Aisha funnet ut at hun elsker å bruke tiden til å være sosial på skolen og heller lese på kvelden.

– At jeg får den tilliten slik at jeg styrer tiden min selv, øker motivasjonen, forteller hun.

MOTIVASJON: Tredjeklassingene Kine (t.v.) og  Aisha forteller at tiden på Akademiet har gitt dem tro på å gå videre med studiedrømmene sine.
MOTIVASJON: Tredjeklassingene Kine (t.v.) og Aisha forteller at tiden på Akademiet har gitt dem tro på å gå videre med studiedrømmene sine.

Mentor og Mac til alle

Kompetanse kommer ikke av seg selv. Å opparbeide kompetanse krever hardt arbeid over tid. Derfor er mentorordningen på Akademiet VGS selve fundamentet for elevenes utvikling.

Mentoren skal hjelpe eleven til å kunne jobbe selvstendig og bli disiplinert nok til å håndtere arbeidsmengden på videregående nivå. Eleven skal også kunne overføre dette til en fremtidig studenttilværelse.

Alle elever ved skolen får også egen, gratis Mac som arbeidsverktøy.

LEKSEFRI: På Akademiet er lærerne ikke tilhengere av lekser. Alt skolearbeid skal kunne gjøres på skolen med faglig veiledning.  Linjeleder Kristine diskuterer løsninger med business-elevene Emilie og Amanda.
LEKSEFRI: På Akademiet er lærerne ikke tilhengere av lekser. Alt skolearbeid skal kunne gjøres på skolen med faglig veiledning. Linjeleder Kristine diskuterer løsninger med business-elevene Emilie og Amanda.

Amanda og Emilie, som går i andre klasse på businesslinjen på Akademiet Heltberg Ullevaal fremhever det gode samarbeidet mellom elevene.

– Det er en skole der det er lett å bli kjent med mange av dem som går samme linje, uavhengig av trinn, sier Amanda fra Vg2 , Akademiet Heltberg Ullevaal

– Dessuten er det inspirerende å ha lærere med erfaring fra store selskaper i næringslivet, tilføyer hun.

Kristine Høst-Verbraak som er linjeleder for business-linjen på Akademiet Heltberg Ullevaal, synes det er utrolig hyggelig å høre på når elevene entusiastisk legger ut om trygghet og trivsel:

– Samfunnet legger mye press på unge, derfor er det så gledelig å høre at elevene opplever at de kan utvikle seg selv og egne interesser i et trygt miljø hos oss.

De tette relasjonene gir uttelling begge veier: Jeg gleder meg til jeg skal inn i elevrommet, til dynamikken og praten oss i mellom, sier hun.
HØSTER ERFARINGER: Amanda, som går i andre klasse på businesslinjen, har fått kjenne på det å ha ansvar, kunne ta beslutninger og gjennomføre, både i det faglige og sosiale.
HØSTER ERFARINGER: Amanda, som går i andre klasse på businesslinjen, har fått kjenne på det å ha ansvar, kunne ta beslutninger og gjennomføre, både i det faglige og sosiale.

– Elevene skal ikke sitte hjemme og streve med leksene, kanskje uten å komme videre. De får hjelp både fra oss lærere og andre elever til å komme videre gjennom veiledningstiden vi har, sier Kristine. Hun er mentor for 15 vg1- elever.

– Mentorarbeidet, og det at vi jobber med mindre grupper og tettere på, gjør at jeg blir bedre kjent med de nye elevene enn i den tradisjonelle «klasseforstander»-rollen.

– Alle skal ikke gjennom samme trakt. Vi er opptatt av å se hele mennesket, ikke bare eleven/oppgaven. Derfor oppmuntrer vi også elevenes engasjementet rundt sosiale arrangementer som turer, fester og merkedager, tilføyer Mathias:

– Det er det samme hvor du jobber, på skolen eller andre steder, bare du lærer det du skal, sier den assisterende rektoren.
POPULÆRT:  Alle skolene til Akademiet VGS ligger sentralt i Oslo. Gjennom de tre skoleårene lærer elevene å kjenne seg selv bedre, slik får de grunnlaget for gode valg videre.
POPULÆRT: Alle skolene til Akademiet VGS ligger sentralt i Oslo. Gjennom de tre skoleårene lærer elevene å kjenne seg selv bedre, slik får de grunnlaget for gode valg videre.