Flytter til bygget med Trondheims farger

WSP skal vokse i Trøndelag. Valget av lokaler i Holtermanns veg var derfor av strategisk betydning.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio
FLYTTER VIRKSOMHETEN TIL HOLTERMANNSVEG: - Det er viktig for oss å sitte tett på kunnskapssentrene som er i Trondheim, sier Linn-Mari Kvamme, Facility Manager i WSP.

Linn-Mari Kvamme er Facility Manager i WSP, med ansvaret for selskapets 20 kontorlokaler i Norge. WSP er et av verdens ledende tekniske rådgiverselskap, og leverer rådgivende tjenester innen blant annet samfunnsutvikling, mobilitet og teknologi.

– Vi liker å si at vi bidrar til å fremtidssikre samfunn ved å gjøre byer, tettsteder og virksomheter til så bra steder som mulig, forteller hun og utdyper det slik:

– Vår rolle er å forstå utviklingen og hvor vi er på vei. Derfor er det også viktig for oss å sitte så tett på kunnskapssentrene som vi nå får muligheten til her i Trondheim, sier Kvamme.

Hun sikter til nyheten om at selskapets virksomhet i Trondheim skal flytte til de nye, moderne lokalene i Holtermanns veg. Dette tilsvarer ti prosent av selskapets arbeidsstyrke i Norge.

BLI BEDRE KJENT MED WSP HER: WSP – VI FRAMTIDSSIKRER VERDEN
TRIVSEL: Arkitektene har lagt særlig fokus på gode lys- og utsiktsforhold

Med næringsbyggene i Holtermanns veg skaper Entra fremtidens arbeidsplass midt i Trondheims innovasjons- og kunnskapsdistrikt på Elgeseter, rett ved Lerkendal.

Prosjektet på nesten 50 000 m² bygges i tre trinn. Det første sto klart i 2020 og huser Skatteetaten og Sykehusbygg.

Byggetrinn to er øremerket innovative og teknologidrevne kunnskapsmiljøer og er klart for innflytting i 2023. Det er også her WSP skal inn.

Lokaler for vekst og utvikling

Det var viktig for WSP å ha fleksible arealer som kunne skaleres i takt med behovene.

– Vi har tydelige mål om markant vekst. Derfor var det viktig med attraktive lokaler som bidrar positivt i et krevende marked for rekruttering, der særlig ingeniører er ettertraktet, sier Kvamme.

Jobben hennes innebærer blant annet å legge til rette for at de ansatte skal utvikle seg faglig i inspirerende miljøer. Fasilitetene og servicetilbudene skal være gode. Lokalene skal skape tilhørighet.

– Det handler om å skape rammene for trivsel og samhandling. Ansatte som har det bra på jobb og er motiverte, yter også bedre. Kontorlokalene er derfor svært viktige, sier hun.

Hun fremhever Holtermanns veg som sentralt, moderne og attraktivt.

– Det er et veldig spennende område. Det er også positivt at byggene utformes som arenaer for å skape synergier mellom leietakerne, på tvers av bransjer og ut mot andre aktører i nærmiljøet.

– Vi håper Holtermanns veg blir et samlingspunkt i innovasjonsdistriktet, sier hun.

Dette gjør lokalene i Holtermannsveg ekstra attraktive:

  • Fremtidsrettede og fleksible kontorlokaler
  • Svært sentral beliggenhet i smørøyet av Trondheims innovasjonsmiljø
  • Arealer som fremmer samhandling og kreativitet
  • Vektlegger bærekraft og bruk av smart ny teknologi
LES MER OM PLANENE I HOLTERMANNS VEG VED Å KLIKKE PÅ DENNE LENKEN
MIDT I SMØRØYET: Det er enkel tilgang med sykkel, buss, flybuss og tog til Holtermanns veg.

Svært sentral beliggenhet

At Holtermanns veg ligger sentralt ved kollektive knutepunkt var viktig for avgjørelsen.

– Lokalene skal være et møtepunkt for medarbeidere og kunder. Samtidig vil vi tilpasse arealene til mer fremadrettede og hybride arbeidsformer for å møte kravene til både dagens arbeidstagere, og kommende yrkesaktive generasjoner, sier hun.

Holtermanns veg har enkel adkomst fra alle deler av Trondheim, og i kjelleren er parkeringsanlegg for sykler og biler. På sør- og vestsiden passerer en av de mest sentrale gang- og sykkelrutene som knytter øst/vest- sammen med nord/sørtrafikk. I øst grenser eiendommen til en hovedinnfartsåre til Trondheim sentrum.

LOKALER FOR DRØMMEJOBBEN: Trivsel bidrar til å skape suksess. Lokalene i Holtermanns veg har alt du trenger.

De nye kontorene til WSP skal tilpasses mer oppgavestyrte arbeidsmiljøer, der miljøet støtter oppgavene som skal løses.

– Våre ansatte skal ønske å komme til kontoret. Vi skal møte behovene til både de som ønsker små møterom og skape arealer som fremmer samhandling og kreativitet, sier hun. Kvamme legger til at ansatte i Trondheim er godt kjent med det nye bygget, og forventningene til flyttingen er store.

ET URBANT MILJØ MED GRØNNE UTSIKTER. SJEKK UT ENTRA-KVARTALET
LYST OG LUFTIG. Urbant og byintegrert på bakkeplan, mens det høyere opp i etasjene er en attraktiv naturutsikt mot Fosenalpene i nord, Nidelva i vest og Høyskoleparken i øst.

Bærekraft og teknologi

Intensjonen er å skape fremtidens arbeidsplass, og derfor har også Kvamme benyttet seg av rådgivningstjenester fra gårdeier.

– Entra tilbyr kunnskap og rådgivning rundt hvordan våre lokaler kan møte behovene som kommer. Dette har vi hatt stor glede av i våre lokaler i Oslo, og for å planlegge utformingen av Holtermanns veg. Like viktig er grunnholdningen begge virksomheter har til bærekraft og bruk av smart ny teknologi.

Det er svært viktig for WSP at Holtermanns veg vil oppnå BREEAM sertifisering Execellent og energiklasse A.

– Vi deler de samme ambisjonene knyttet til bærekraft. Det bærer alle deler av bygget preg av, og vi har brukt det som rettesnorer i planlegging, sier Kvamme, og fremhever miljøprofilen som et av de tyngste argumentene da Holtermanns veg ble foretrukket i konkurranse med to andre bygg.

BYGG MED IDENTITET: Byggene i Holtermanns veg har særpreg med Trondheims egne farger.

Med Trondheims egne farger

Kvamme synes det er kult med de mange spennende arkitektoniske grepene i og rundt bygget.

– Det blir flotte bygg med gangbroer og gateområder mellom seksjonene. Det er også gøy at Entra har valgt Trondheims egne farger på byggene. Det skaper særpreg og en tydelig identitet. Byggene preges av fine og helhetlige tanker, sier hun.

Særlig glad er hun for at moderniseringen tar med seg de historiske verdiene til kvartalet.

– Vi er kjempefornøyde med planene for Holtermanns veg. Det er fremtidsrettet og vi håper at flere spennende kunnskapsbedrifter flytter inn sammen med oss, avslutter Kvamme.

NYSGJERRIG PÅ OM HOLTERMANNS VEG ER NOE FOR DIN BEDRIFT? SJEKK UT NETTSIDEN VED Å KLIKKE HER