Det føles godt å bidra i verden

Fremtidens miljø er avhengig av de framtidige generasjonene. Næringslivets støtte til bærekraft kan utgjøre en stor forskjell, og samtidig skape god kultur i bedriften.

Annonsørinnhold produsert av Schibsted Partnerstudio
EN BEDRE FREMTID: Heldigvis nytter det å hjelpe.
EN BEDRE FREMTID: Heldigvis nytter det å hjelpe.

– Vi i NorDan har jobbet med bærekraft siden 1990, lenge før det kom på dagsorden. Derfor var det også helt naturlig for oss å inngå et samarbeid med Redd Barna når vi ville være med å bidra til den globale utviklingen, sier markedsdirektør i NorDan, Johannes Rasmussen.

BIDRAR TIL REDD BARNAS ARBEID: Direktør i NorDan Johannes Rasmussen.
BIDRAR TIL REDD BARNAS ARBEID: Direktør i NorDan Johannes Rasmussen.

Helt siden 1990 har bedriften utdannet sine unge ansatte innen trevirkefaget, siden mange har hoppet av skoleløpet tidlig. Utdanningen er lønnet, og foregår en dag i uken. Resten av tiden opparbeider de seg praksis i ulike avdelinger.

– NorDan har alltid vært bevisste på å støtte og gi tilbake til lokalsamfunnet, både ved skolering og gjennom Norsk Kulturfond hvor vi gir støtte til lag og foreninger. Med samarbeidet vi har inngått med Redd Barna tar vi denne tankegangen globalt, sier Rasmussen.

TYDELIGE UTFORDRINGER: Det er enkelt å se hvor dramatiske klimaendringene er for barn som er født etter 2020.
TYDELIGE UTFORDRINGER: Det er enkelt å se hvor dramatiske klimaendringene er for barn som er født etter 2020.

Langsiktig arbeid for utdanning

NorDan støtter Redd Barnas viktige prosjekt «Safe Back to School». Dette er et langsiktig arbeid, som pågår i flere land. Målet er at så mange barn som mulig kommer tilbake på skolen etter pandemien med stabil undervisning og trygge rammer. Dette er i tråd med bærekraftsmål nummer fire, som innebærer å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning samt fremme muligheter for livslang læring for alle barn.

– Vi får mange gode tilbakemeldinger fra de ansatte i NorDan for dette samarbeidet og at vi tar et aktivt samfunnsansvar. Det å ta et sosialt ansvar er viktig og skaper et godt engasjement i bedriften. Vi er alle en del av en større helhet. Jeg har selv fire barn, og har fulgt dem tett i oppveksten. Alle ønsker de beste mulighetene for barna sine. Vi i næringslivet må tørre å forplikte oss til noe som er viktig, fortsetter Rasmussen.

Rammer barn hardere

Redd Barna jobber mot å nå flere bærekraftsmål til det beste for barnas fremtid, og har fått utarbeidet en klimarapport. Den viser at klimaendringene vil ramme barn mye hardere enn eldre generasjoner. Det gir alvorlige konsekvenser for barns rettigheter, og spesielt barn som allerede opplever fattigdom, diskriminering, migrasjon, kjønnsdiskriminering, sosial marginalisering og nedsatt funksjonsevne.

– Redd Barna var i Glasgow for å påvirke verdenslederne ved å rette søkelyset mot at barn rammes hardest og er mest sårbare for ringvirkningene av klimaendringene, sier Siri Luthen, klimaekspert i Redd Barna.

– Vi jobber for at barn får en stemme under klimaforhandlingene ved for eksempel å arrangere ulike seminarer. I Glasgow ble det lagt tilrette for dialog mellom barn og beslutningstagere, forklarer hun.

REDD BARNAS KLIMAEKSPERT: Siri Luthen
REDD BARNAS KLIMAEKSPERT: Siri Luthen

Kjemper barnas kamp

I følge Redd Barnas klimarapport er det fremdeles mulig å bremse konsekvensene av klimautviklingen.

– Vi i Redd Barna støtter og oppmuntrer barns klimakamp, men det er umulig å å nå målene og begrense oppvarmingen uten samarbeid fra både næringslivet og politikere, sier Siri Luthen.

Derfor er det viktig at ledere, som Johannes Rasmussen i NorDan, velger å være med på og bidra til en løsning.

– Det føles godt å være med på å gjøre verden bedre, og alle bekker små blir til sammen en stor elv. Alle kan gjøre noe, det å lede en bedrift handler ikke bare om profitt. Man har også et sosialt ansvar når overskuddet tillater det, sier han.

Kunnskap om klima

Redd Barna utvikler skole- og undervisningsmateriell, som omhandler informasjon og kompetanse rundt klimautfordringene. 

– Vi samarbeider også med skoler, slik at de kan tilby undervisning om klima og miljø. I Norge har vi «Det magiske klasserommet» hvor vi tilbyr undervisning om klima. Dette er et samarbeid mellom Miljøagentene og Redd Barna, sier Luthen.

– «Det magiske klasserommet» handler om hvordan klimaendringene rammer barn i forskjellige land, og hva barn gjør for å stoppe og tilpasse seg de negative konsekvensene. De får også kunnskap om FNs bærekraftsmål, sier hun.

De neste tre årene har Redd Barna som prioritering å jobbe med «Safe Back To School» - å få barn tilbake på skolen etter pandemien og sikre læring av høy kvalitet. 

– I tillegg jobber vi med beskyttelse av barn mot vold og overgrep, samt å bekjempe fattigdom og øke investeringene i barn fremover, sier Luthen.