Digital

Dette er reglene for byens nye fremkomstmiddel

Hva er egentlig reglene for elsparkesykkelkjøring? Kan man kjøre på fortauet? Må man bruke hjelm? Er det aldersgrense for bruk av elsparkesykkel?

Elsparkesykler er blitt et vanlig syn i Oslos gater. Siri Øverland Eriksen

 • Simen Hunding Strømme
  Journalist

Elsparkesyklene har på kort tid blitt en av årets store snakkiser. Siden de ble tillatt i mars i år, har seks selskaper og flere hundre elsparkesykler inntatt gatene i Oslo, Trondheim og Bergen - til glede og forargelse.

Nedenfor har vi laget en oversikt over hva som er lov, og ikke lov, når man kjører elektrisk sparkesykkel.

Likestilt med sykkel

I april 2018 bestemte regjeringen at små, elektriske kjøretøy skulle bli likestilt med ordinær tråsykkel. Det betyr at regelverket for sykkel også gjelder for elsparkesykkel.

1. Ingen aldersgrense

Slik reglene er i dag, er det ingen aldersgrense på bruk av elsparkesykler i Norge. Da selvbalanserende kjøretøy først ble innført i 2014 var aldersgrensen 16 år.

I fjor fjernet regjeringen aldersgrensen etter at elsparkesykkel ble likestilt med sykkel.

 • Kommentar: Elsparkesyklene er noe av det verste som har skjedd folkehelsen på mange år.

Seks ulike selskaper leier ut elsparkesykler i Oslo. Verdenseneren Lime er en av dem. Dan P. Neegaard

2. Ikke påbudt med hjelm

Det er heller ikke krav om hjelm ved bruk av elsparkesykkel.

3. Maksfart 20 km/t

En elsparkesykkel kan, ifølge lovverket, ha en maksfart på 20 kilometer i timen. Den kan ikke være bredere enn 85 cm og ikke lengre enn 120 cm. Sykkelens egenvekt kan være maksimalt 70 kg

4. Kun én person

I kjøretøyforskriften og forskrift om krav til sykkel defineres elsparkesykkel som «elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)».

Det kan tolkes dithen at det ikke er tillatt å kjøre mer enn én person av gangen på en elsparkesykkel.

5. Lov å kjøre på fortau, men ...

Elsparkesykkel kan i utgangspunktet brukes på de samme områdene som syklende og gående. Det er altså lov til å kjøre på fortau, i gågate eller gatetun såfremt gangtrafikken er liten og man ikke er til hinder eller fare for gående.

Statens vegvesen hevder det er særlig viktig å ta hensyn til gående når man kjører elsparkesykkel. Passering av fotgjengere må skje i god avstand og i tilnærmet gangfart. Er det mange mennesker på fortauet må man gå av og trille sparkesykkelen forbi.

– Gang- og sykkelveier er for både gående og syklende, og her bør syklister sykle på høyre side. Du må ta hensyn til at gående kan bruke begge sider av gang- og sykkelveien og tilpasse farten ved passering, opplyser sjefingeniør Tanja Loftsgarden på Statens vegvesens hjemmesider.

Det er heller ikke tillatt å kjøre fortere enn gangfart på gågater eller gatetun. Å kjøre elsparkesykkel med høy hastighet gjennom Karl Johans gate, er derfor forbudt.

6. Gangfelt? Gå av

Dersom man kjører elsparkesykkel i veibanen eller sykkelfeltet, har man vikeplikt for fotgjengere som vil krysse veien på et gangfelt.

Les også

Utleier av el-sparkesykler har 18-årsgrense. Trygg Trafikk mener det bør være 12-årsgrense på el-sparkesykler.

Det er ikke tillatt å kjøre raskere enn gangfart på gågater og gatetun. Terje Pedersen / NTB scanpix

Som elsparkesyklist er det tillatt å krysse gangfelt kjørende, men da har man vikeplikt for annen kryssende trafikk.

Går man av elsparkesykkelen og krysser gående, har kryssende trafikk vikeplikt.

7. Ikke lov å kjøre i marka

I skog og utmark regnes elsparkesykkelen som motorvogn. Det er derfor ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel i for eksempel Oslomarka eller Bymarka i Trondheim.

8. Ikke lov å fyllekjøre

Ifølge vegtrafikkloven er det er ikke tillatt å kjøre elsparkesykkel dersom man er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.

9. Og er du for syk eller sliten?

Det er heller ikke tillatt å kjøre dersom man er for syk, svekket, sliten eller trett til å kjøre på en trygg måte.

Les mer om

 1. Elsparkesykler
 2. Transport
 3. Trafikk
 4. Kollektivtransport
 5. Oslo

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  Dette er reglene for bruk av elsparkesykkel

 2. NORGE

  Tester parkeringsstativer for elsparkesykler i Oslo

 3. DEBATT

  Den høye ulykkesrisikoen for elsparkesyklister er uakseptabel

 4. OSLOBY

  Nå kommer P-stativer for elsparkesykler. Men Oslo har ennå ikke laget noen regler.

 5. NORGE

  Europa setter på bremsen for elsparkesykler

 6. REISE

  Prøve elsparkesykkel under ferien? Dette er reglene i europeiske land.