Nordmenn er «datasinker» på mobilen

Norge ligger langt bak i datatrafikk per kunde i mobilnettene, og vi sakker stadig lenger akterut.

Hjelp, hvor mye data har jeg igjen denne måneden? 2018-tallene viser at Norge ligger langt bak i datatrafikk per kunde i mobilnettene, enn våre nordiske og baltiske naboer.

Hvorfor tror du nordmenn bruker minst data på mobilen? Svar i poll nederst i saken!

Norge havner nederst på resultatlisten med en gjennomsnittlig databruk på 4,3 gigabyte (GB) per bruker per måned. På toppen av listen over de åtte landene troner Finland, hvor datavolumet per innbygger var mer enn syv ganger høyere enn i Norge.

Det viser statistikk for 2018 som kommunikasjonsmyndighetene i Norden og Baltikum har lagt frem.

Direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Elisabeth Aarsæther, ønsker seg større datapakker til norske forbrukere, og mener funnene i undersøkelsen viser at det er mye å gå på.

Direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Elisabeth Aarsæther.

Hun får støtte av Forbrukerrådet, som ikke er overrasket over resultatet, og viser til at norske datapakker er både mindre og dyrere enn i Sverige og Danmark. Prisforskjeller vi skrev om i sommer.

– Det er ikke uten grunn at de norske mobiloperatørene peker på at vi har verdens raskeste nett, istedenfor å snakke om hvor mye data de tilbyr. Det er ikke rart du kan kjøre fort på motorveien når det knapt er andre biler der, sier fagdirektør for digitale tjenester i Forbrukerrådet, Finn Myrstad.

Les også

Mobilbruk mye dyrere i Norge enn i resten av Norden

Lavere vekst i databruken

Datatrafikken i alle landene økte fra 2017 til 2018, men rapporten viser at det var store forskjeller mellom landene. Også her kommer Norge dårlig ut.

Med en årlig vekst i databruken på 23 prosent, må vi se oss slått av blant andre Sverige (30 prosent), Finland (32 prosent) og Danmark (36,5 prosent). Bare Latvia har en lavere årlig vekst med sine 16 prosent.

– At også veksten er lavere enn i andre europeiske land, viser at norske mobilkunder lider under manglende konkurranse, sier Myrstad.

En konkurransesituasjon heller ikke Nkom og Konkurransetilsynet, mener er kommet til ønsket nivå, og peker på at man ennå ikke har nådd den politiske målsetningen om tre fullverdige mobilnett i Norge.

Økning i datatrafikk i mobilnettene fra 2017 til 2018:

Litauen 59 prosent
Estland 50 prosent
Island 42 prosent
Danmark36,5 prosent
Finland32 prosent
Sverige30 prosent
Norge 23 prosent
Latvia16 prosent

Økning i datatrafikk per kunde i mobilnettene fra 2014 til 2018:

Telenor: – Flere årsaker til variasjoner i databruk

– Hva tenker Telenor om at norske mobilbrukere er Nordens og Baltikums datasinker på mobilen?

– Ja, det er variasjoner i databruk mellom land, og årsakene kan være flere. En av dem er at her til lands er kundene våre flinke til å benytte trådløse soner på arbeidsplassen og hjemme, noe som avlaster mobilnettet, men som da gir utslag i lavere mobildatabruk.

– Største kontrasten er til Finland, der mobiloperatører tilbyr fri data, men skiller på hastighet. Man betaler altså for ulike hastigheter. Fri bruk fører til økt bruk i mobilnettet. Det som skjer, er at trafikk flyttes fra fastnettet til mobilnettet. Dermed driver denne prisingen mobildatatrafikken, og siden mobilnettet er delt ressurs, blir konsekvensen dårligere mobilopplevelser for alle, sier konstituert kommunikasjonsdirektør i Telenor, Anders Krokan.

-Forbrukerrådet mener den lavere databruken skyldes små og dyre datapakker, og NKOM-direktøren ønsker seg større datapakker til norske forbrukere?

– Det er viktig for oss å gi kundene abonnement med godt datainnhold. Totalpakken av hva du får må tas med når man snakker om ulikheter på tvers av markeder. I Norge handler ikke konkurransen bare om pris og pakkestørrelser, men også om dekning, hastighet, kvalitet og sikkerhet

Telia: – Nordmenn bruker mer fastnett

– 4.3 GB er gjennomsnittlig bruk av mobildata for landet sett under ett. Tallene for Telia Norge sine kunder tegner et noe annet bilde og viser høyere databruk. Med andre ord har noen av våre konkurrenter det motsatte, som jo er slik et marked med konkurranse skal se ut, argumenterer informasjonssjef i Telia Norge, Kristian K. Fredheim.

– Vi bruker ikke bare minst data, den årlige veksten i databruk er også lavere i Norge?

– Et viktig forbehold er at mye mer av internettbruken i flere av de andre landene går over mobilnettet enn fastnettet, mens i Norge går størstedelen i fastnettet.