Get gir opp koblingssalget - vil la kundene kjøpe bredbånd uten å kreve TV-pakker

— Dette er en avgjørelse som vil ha stor verdi for mange forbrukere.

VELG SELV: Nå kan snart også Get-kunder kun abonnere på bredbånd

I november 2014 slo Forbrukerombudet ettertrykkelig fast at de mener tvunget koblingssalg av TV og bredbånd er ulovlig etter Markedsføringslovens paragraf 22. I motsetning til Canal Digital Kabel som lenge har sagt at de vil avslutte koblingssalget i 2016, har som vi

ikke Get kommunisert noen tidsplaner for avvikling av tvunget koblingssalg. Inntil nå.

I et møte med Forbrukerombudet onsdag la Get omsider frem en plan for avvikling av tvunget koblingssalg.

– Vi er glade for at Get har en konkret plan for når de vil avslutte praksisen med tvungent koblingssalg. Dette er en avgjørelse som vil ha stor verdi for mange forbrukere, sier forbrukerombud Gry Nergård.

Ombudet lar det være opp til Get å kunngjøre tidsplanen.

Bakgrunn:

I løpet av neste år

ENDRER PRAKSIS: Nå vil også Get la kundene kjøpe brebånd uten å kreve TV-pakker, forklarer Øyvind Husby i Get. FOTO: Get

Direktør for samfunnskontakt i Get, Øyvind Husby, sier til oss at Get i løpet av neste år kommer med løsninger for de som kun ønsker bredbånd. Get som ifølge tall fra Nkom hadde 318.000 kunder ved årsskifte.— Hva som kommer når kommer vi tilbake til, sier Husby.

- Hva er grunn til at Get først nå, ett år etter CDK, legger en avviklingsdato på bordet?

— Forbrukerombudet har kjent planene våre lenge, men vi lanserer ikke produkter i markedet to år før de kommer som andre har gjort.

- Hva med borrettslagskundene?

— Innholds- og bredbåndsproduktene smelter stadig mer sammen, og det vil fremdeles være en fordel for det store flertallet å kjøpe dette samlet. Samtidig vil det i løpet av 2016 også bli mulig for både enkeltkunder og borettslag kun å kjøpe bredbånd.

- Har dere følt dere presset av Forbrukerombudet og en mulig sak innfor Markedsrådet?

— Nei. Vi har en god og løpende dialog med Forbrukerombudet hvor vi løpende informerer de om de ulike planene våre, men vi er uenige med Forbrukerombudet om at dagens produkter er i strid med Markedsføringsloven, og er sikre på at Markedsrådet ville vært enige med oss i det. Innovasjon og nye produkter kommer på bakgrunn av ønsker fra kundene våre, ikke ønsker og behov til Forbrukerombudet.

— Markedet fungerer

Statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson (Frp), sier i en kommentar til nyheten om at Get vil avvikle koblingssalget, at det norske markedet over tid har vist tegn til at dette er veien å gå.

– Gets beslutning er gode nyheter for forbrukerne, og viser at markedet håndterer dette fint selv og at statlig regulering er helt unødvendig.

Men Forbrukerrådet er fortsatt bekymret for valgfriheten

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet er også fornøyd.

- HØYERE PRISER: Forbrukerrådet har vist til denne grafen fra EU som tar utgangspunkt i prisen på tjenester som kobler sammen internettilgang, (fast)telefoni og TV. Kilde: Digital Agenda Scoreboard

— Det er gledelig at Get nå sier at de vil gå bort fra tvunget koblingssalg. Vi regner med at både Get og Canal Digital Kabel nå vil informere om når endringene skjer, og hvilke konsekvenser dette vil for avtaler inngått før endringene trer i kraft. Men Myrstad er fortsatt bekymret for den reelle valgfriheten.

— Kabel-TV-selskapene har ofte lokale monopoler og vi har allerede påvist tilnærmet like priser i hele landet, noe som tyder på svak konkurranse. Prisene er også mye høyere enn i for eksempel Sverige.

Husby i Get er uenig i Forbrukerrådets beskrivelse av markedet, og mener snarere det aldri har vært større konkurranse

— Norske kunder har heller aldri hatt større valgfrihet enn i dag, og Forbrukerrådets prissammenligning med Sverige er ikke korrekt. Noen produkter er faktisk rimeligere i Norge enn i Sverige, og der det er forskjeller kan dette blant annet forklares med mer offentlig støtte i Sverige, ulik kjøpekraft og at svenske kunder betaler opp mot 25.000 kroner mer i startavgift, sier Huseby i en kommentar til Forbrukerrådet.

Få også med deg disse sakene:

Nå kommer superbredbånd

Hilde må fortsatt kjøpe TV-pakke for å få bredbånd