Mener CE-merking gir falsk trygghet

– Dette er en merkeordning som har høy tillit hos forbrukerne uten grunnlag.

EGENERKLÆRING: CE-merket betyr at produsenten garanterer at grunnleggende sikkerhetskrav for produktet er oppfylt og kan dokumenteres. I 2013 strøk åtte av ti CE-merkede produkter i EU-test. Bildet er en illustrasjon.

Stoler du på CE-merkingen? Svar i poll nederst i saken!

EU-regler krever at en rekke produkter som selges i EU må være CE-merket. Dette gjelder ikke minst elektroniske produkter.

– Mange er av den oppfatning at CE-merket betyr at produktet er trygt. Det stemmer ikke. CE-merkingen er kun produsentenes egenerklæring som sier at de oppfyller EU-kravene, ikke et stempel på at produktet er kvalitetstestet av en uavhengig testinstans, sier sertifiseringssjef i Nemko, Geir Hørthe, som mener CE-merket gir en falsk trygghet.

En undersøkelse Nemko har gjort viser at bare to av ti sier de vet hva merket står for. Ifølge Nemko-sjefen er det likevel høy tillit blant forbrukerne til CE-merket. En tillit Hørthe mener er overdreven.

Les også

Klager inn aktivitetsarmbånd for brudd på norsk lov

Åtte av ti CE-merkede produkter strøk i test

En undersøkelse utført av EU i 2013, avslørte at åtte av ti CE-merkede produkter ikke tilfredsstilte kravene.

FEIL: Geir Hørthe sier at mange er i den oppfatning at CE-merking betyr at produktet er trygt: - Det er feil.

– Det var faktisk så ille at åtte prosent av produktene i undersøkelsen ble ansett som farlige, understreker Hørthe.

Han vil likevel ikke tilbake til regimet med sertifiseringsplikt fra før CE-merkingen ble innført i 1990. Et regime sertifiseringssjefen mener var altfor tungvint. Flere kontroller er hans oppskrift.

Hørthe understreker at de fleste seriøse produsenter i hovedsak overholder CE-kravene, men at man både på nett og i butikk ikke alltid vet hva man får.

– Vil ha uavhengig sertifisering

Fagdirektør i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord er på lik linje med Nemko kritisk til CE-merkingen.

SKEPTISK: Gunstein Instefjord I Forbrukerrådet mener CE-merkingen ikke er god nok.

– Dette er en merkeordning som har høy tillit hos forbrukerne uten grunnlag. Til det er andelen CE-merkede varer med feil, for stor. Skal det være en merkeordning for forbrukersikkerhet må det stilles krav til tredjeparts sertifisering, og ikke bare selvkontroll som i dag, sier Instefjord.

Han forteller at Forbrukerrådet har tatt til orde for at CE-merket inntil det, bør fjernes fra emballasjen.

Instefjord mener man som forbruker bør ha en sunn skepsis til CE-merkingen og se etter om produktet har andre kontrollmerker.

– Dersom et produkt ikke har CE merket er det all grunn til å være skeptisk uten at merket av den grunn må sees som en trygghetsgaranti. Det er det ikke.

En annen ting er falske CE-merker av type «China Export». Her må forhandlere og importører ta kontrollansvar, mener Instefjord.

Les også

Må man dra ut laderen etter bruk?

– Svært få produkter som er direkte farlige

Direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som fører tilsyn med elektroniske produkter, Cecilie Daae, mener resultatene i rapporten er foruroligende, men at det er uklart om de representerer det egentlige bildet.

– I noen av kontrollene undersøkes produkter man i utgangspunktet antar at det er noe galt med, og ikke et tilfeldig utvalg, sier Daae.

VÆR LITT KRITISK: DSB-direktør Cecilie Daae, mener forbrukerne generelt bør være litt kritiske og stille spørsmål om bruksområder og begrensninger, studere brukerveiledningen, sjekke advarsler, og ta en kontroll på om kvaliteten virker å være solid.

Hun forteller at et CE-merket produkt ikke skal være til skade for menneskers sikkerhet og helse eller for miljøet, men ikke sier noe direkte om kvaliteten på produktet.

Ifølge Daae tilfredsstiller de fleste produkter som omsettes gjennom kjente kjeder og velrenommerte butikker stort sett kravene til produktsikkerhet.

– I våre tilsyn finner vi svært få produkter som er direkte farlige. Vi finner flest formelle feil, for eksempel mangelfull dokumentasjon. Generelt bør forbrukerne være litt kritiske og stille spørsmål om bruksområder og begrensninger, studere brukerveiledningen, sjekke advarsler, og ta en kontroll på om kvaliteten virker å være solid.

Les også

Mysteriet med de forsvunne DAB-signalene

Brannfare

Tall fra DSB viser at elektriske apparater står for 40 prosent av branner i norske hjem. Halvparten av brannene skyldes feil ved selve produktet.

– Vi har ikke tall på hvor mange av disse som er CE-merket, men har indikasjoner på at noen er av eldre dato. I prinsippet skal et elektrisk produkt være trygt gjennom hele sin levetid, slik at når det feiler, skal det feile på en sikker måte, sier Daae.

Hun mener det er viktig brukeren sørger for at produktene brukes på den måten de er tiltenkt, og sørger for riktig vedlikehold.

– Hvert år er det rundt 1500 butikkbesøk hvor flere potensielt farlige produkter sjekkes hvert sted, og i tillegg til tilsyn med importører og produsenter.

Les også

Apple tilbakekaller Ipad-ladere

Hvordan sikre seg?

Hvis man ikke kan stole på CE-merkingen, hvordan skal man da sikre seg som forbruker?

Nemko har følgende punkter du som forbruker må tenke på når du handler på nett:

  • Er det et kjent produktnavn?
  • Er det et nettsted du kan stole på?
  • Har produktet kun CE-merking?
  • Det er svært sjeldent blant seriøse produsenter?
  • Hvordan er utførelsen av webside og produktomtale – som om innholdet er fra Google translate?
  • Er prisen for god til å være sann er det neppe originalprodukter.

Jan Røsholm, administrerende direktør i Elektronikkbransjen, er enig:

– Vi nordmenn trenger ikke å være så bekymret for det vi kjøper i norske butikker, men mange utenlandske nettbutikker er ikke bundet opp mot EU-reglene, og da bør man sjekke.

DSB mener forbrukerne generelt bør være litt kritiske og stille spørsmål om bruksområder og begrensninger, studere brukerveiledningen, sjekke advarsler, og ta en kontroll på om kvaliteten virker å være solid.

Les også

Må man dra ut laderen etter bruk?