Han ble så lei av naboens drone at han skjøt den ned

Ulovlig, mener amerikanske myndigheter.

FORVIRRING: Droner blir stadig mer populære, men mange lar seg også irritere. Illustrasjonsfoto: Erik Røseid

Ville du skutt ned en drone hvis den fløy rundt huset ditt? Svar i vår poll nederst i saken!

Det råder for tiden forvirring rundten del av de juridiske forholdene ved droneflyvning, både i Norge og i det store utland. Nylig ble amerikanske Russel Percenti funnet skyldig i en rettssak der han var tiltalt for å ha skutt ned en drone.

Percenti som erklærte seg skyldig, fikk i oktober 2014 etter sigendeøye på en dronesom fløy i nærheten av huset hans, og bestemte seg derfor for å skyte den ned. En dårlig avgjørelse, skulle det vise seg.

Dronen tilhørte nemlig naboen hans, som angivelig var ute og fløy for å hjelpe til med å ta bilder av en venns hus som var under ombygging.

Nedskytingen falt ikke i god jord hos droneeieren, som anmeldte det hele og som du sikker har skjønt, vant i rettssalen.

Påtalemyndigheten anbefaler at Percenti får betinget fengselsstraff når straffeutmålingen og endelig dom i saken faller i april.

En stor, stor gråsone

DRONEAMMO: Det utvikles blant annet ammunisjon rettet mot nedskyting av droner. Om mannen i saken brukte slik ammunisjon er uvisst. Foto: Snake River Shooting

Dette erneppeden sistesaken av sitt slag som vil nånyhetsforsidene.

Droner i seg selv er et relativt nytt fenomen, og det er faktisk ikke mer enn litt over én måned siden vifikk på plass et eget droneregelverkher til lands. Også USA fikk på plasset lignende regelverkrett før nyttår.

Selv om begge lovverkene er langt mer omfattende enn det som har vært før, så er det fortsatt en del hull i og uklarheter rundt reglene.

Flyoperativ inspektøri Luftfartstilsynet, Bente E.Heggedal, er imidlertid klar på at man ikke bare kan skyte ned eller skade en drone, uansett hvor mye den måtte irritere.

— Det vil være selvtekt, og man bør heller gå i dialog, eventuelt kontakte politiet. I forskriftene heter det at droner hverken skal utsette andre for fare eller være til sjenanse for øverigheten, og at man skal utvise hensyn, sier Heggedal.

Flere selskaperser imidlertid ut til å være optimistiske på vegne av de som føler at deres private sfære blir invadert, og det utvikles i skrivende stund flere våpenrettet spesifikt mot nedskyting av droner.

Dronerhar hatt kontaktmed lovens lange arm før også:

Med denne dronen greide de nesten å fly pornografi inn i fengselet

Les også

Denne dronen kan kjøre både i luften og under vann

Teknologimagasinet: Klar for å ta drone til jobb?