Norge er i Europatoppen på digitale ferdigheter. Sjekk hvordan du ligger an

Kun to lands innbyggere slår oss.

NY UNDERSØKELSE: Nesten halvparten av oss har gode digitale ferdigheter. I Europa er bare Danmark og Luxembourg bedre.
 • Elise Rønnevig Andersen

45 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år hadde i 2016 gode generelle digitale ferdigheter. Bare 22 prosent har mangelfulle.

Det kommer frem i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene, som er ett av verktøyene EU-kommisjonen bruker for å måle digital kompetanse i befolkningen i Europa.

– Nordmenn er flinkest på å søke etter informasjon om varer og tjenester på nett. 88 prosent av nordmenn gjør dette regelmessig, sier rådgiver Torstein Otterlei Fjørtoft hos SSB.

Sjekk hvordan det ligger an med din egen kompetanse lenger ned i saken.

DIGITALE: Av de fire feltene gjør nordmenn det best på informasjonssøking på nett, der hele 87 prosent mellom 16 og 74 år scorer over grunnleggende på spørsmålene. Dermed regnes de for å ha gode ferdigheter.

Langt over snittet

I EU ligger snittet på gode digitale ferdigheter på 29 prosent.

– Med våre 45 prosent ligger Norge i toppen. Bare Danmark og Luxembourg har høyere andel som har gode generelle digitale ferdigheter, sier Fjørtoft.

Kompetansen vår er målt på fire ulike områder. Sjekk selv hvordan du scorer.

Test deg selv – Har du gode digitale ferdigheter?

1. Digital informasjonssøking

Du har gode ferdigheter dersom du i løpet av de tre siste månedene har gjort minst to av tingene under:

 • Kopiert filer eller mapper
 • Søkt informasjon etter varer og tjenester
 • Funnet informasjon på offentlige myndigheter sine nettsider
 • Lagret filer i nettsky
 • Søkt etter helrelatert info på nett

2. Digital kommunikasjon

Du har gode ferdigheter dersom du i løpet av de tre siste månedene har gjort minst to av tingene under:

 • Brukt sosiale media
 • Sendt/mottatt e-post
 • Telefon/videotelefon over internett
 • Lastet opp egenprodusert innhold på nett

3. Oppgaveløsning

Du har gode ferdigheter dersom du i løpet av de tre siste månedene har gjort minst én datarelatert og én internettrelatert aktivitet av disse:

 • Overføre filer mellom PC og annet elektronisk utstyr
 • Installere apper/programvare
 • Endre oppsett på programvare
 • Utføre læringsaktivitet på nett
 • Handlet på nett de siste 12 måneder
 • Bruke nettbank
 • Selge varer og tjenester på nett

4. Programvareferdigheter

Du har gode ferdigheter dersom du i løpet av de tre siste månedene har gjort minst tre av tingene under:

 • Bruke tekstbehandlingsprogram (Word)
 • Bruke regnearkprogram (Excel)
 • Redigere lyd/bilde/video
 • Lage presentasjon (PowerPoint)
 • Bruke avanserte regnearkfunksjoner
 • Skrive programmeringsspråk
FORTSATT EN VEI Å GÅ: Mener Torgeir Waterhouse i IKT Norge.

Personer som scorer over grunnleggende på alle fire kompetanseområdene, har ifølge SSB gode generelle digitale ferdigheter.

– Har fortsatt en vei å gå

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge, mener det ikke er noen overraskelse at nesten halvparten av oss har gode digitale ferdigheter.

– Men det betyr samtidig at vi har 55 prosent som ikke er på det høyeste nivået. Som individer og samfunn har vi behov for å komme oss lengre enn dette. Vi er godt i gang med reisen, men har ikke kommet helt frem ennå.