- Norske kunder betaler for mye for bredbånd

Forbrukerrådet hevder de norske prisene er tre ganger så høye som i Sverige.

VIKTIG: Bredbånd er en viktig infrastruktur for både bedrifter og vanlige forbrukere, og stadig flere strømmer film-og TV over bredbåndsforbindelsen.

For dårlig konkurranse. Tre ganger så høye priser som i Sverige. Det er mye som ikke fungerer i det norske bredbåndsmarkedet, mener Forbrukerrådet.

— Bredbåndleverandørene tjener penger som aldri før, samtidig som prisene er på stedet hvil og helt like mellom de store selskapene. Når vi i tillegg ser at prisene ofte er tre ganger så høye som i Sverige, er det på tide å se på eventuelle tiltak som kan bedre bredbåndstilbudet, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet.

TALLENES TALE: Forbrukerrådet viser til denne grafen fra EU som tar utgangspunkt i prisen på tjenester som kobler sammen internettilgang, (fast)telefoni og TV. Kilde: Digital Agenda Scoreboard

Han etterlyserstørre politisk vilje til å skape et bredbåndsmarked som tar mer hensyn til kundene og valgfriheten i markedet.Dette kommer frem i Forbrukerrådets innspill til regjeringens arbeid med plan for elektronisk kommunikasjon, den såkalte Ekomplanen, som skal behandles politisk i Stortinget neste år.

Er du fornøyd med bredbåndstilbudet der du bor? Svar i pollen nederst i saken!

Les også

Norge er dårligst på bredbånd i Skandinavia

Vil ha slutt på koblingssalg og etterlyser pristjeneste

MISFORNØYD: Finn Myrstad i Forbrukerrådet er kritisk til konkurransen i bredbåndsmarkedet. FOTO: Kjell Håkon K. Larsen

Forbrukerrådet mener en god start vil være å få avskaffet tvunget koblingssalg av bredbånd og TV, og de venter også utålmodig på at Nkom skal lansere en ny og forbedret versjon av priskalkulatoren telepriser.no.— En prissammenlikningstjeneste for mobil- og bredbåndstjenester gjør det mulig for forbrukerne å få nøytral og god informasjon.Samtidig som den vil være med på å synliggjøre de begrensede valgmulighetene som eksisterer i dette markedet, sier Finn Myrstad.

- En unyansert påstand

Hos Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom, tidligere Post- og teletilsynet) som regulerer det norske bredbåndsmarkedet, kjenner man seg ikke igjen i Forbrukerrådets prisbeskrivelse.

UNYANSERT: Avdelingsdirektør Irene Åmot i Nkom deler ikke Forbrukerrådets oppfatning om prisforskjeller. FOTO: Nkom

— Det er en unyansert påstand. Tall vi har fra de andre OECD-landene viser at prisforskjellene jevnt over er langt mindre, sier avdelingsdirektør Irene Åmot i Nkom.På spørsmål om Nkom kan tallfeste eller antyde forskjellen mellom norske og svenske bredbåndspriser, svarer Åmot at man ikke har finregnet seg ned til noen konkrete tall på dette.

— Det er dessuten viktig å være klare over det er snakk om to vidt forskjellige forretningsmodeller. I Sverige har eksempelvis staten bygd bredbåndsinfrastruktur for over fem milliarder svenske kroner, mens det i Norge er markedsaktørene selv som har stått for det meste av utbyggingen.

Mener Canal Digital og Get driver ulovlig koblingssalg

Innrømmer at valgmulighetene kan være reduserte

- Forbrukerrådet hevder at det i mange områder i realiteten er lokale bredbåndsmonopoler?

— Vi ser selvsagt at valgmulighetene er reduserte i områder der en aktør bygger ut fibernett til husstandene og ingen andre aksessteknologier er tilgjengelig, men dagens regulering åpner ikke opp for å regulere på regionalt nivå, kun nasjonalt.

Åmot kan fortelle at Nkom på nytt vil vurdere om det er nødvendig med en geografisk oppdeling av markedet når de nå i høst skal i gang med ny vurdering av reguleringsbehovet i bredbåndsmarkedene.

Er du fornøyd med bredbåndstilbudet der du bor? Svar i pollen nederst i saken!

Les også

Så lite ser de unge på TV

Opplever at kundene er fornøyde

KRITISK: Torgeir Waterhouse i IKT Norge er kritisk til en nye prissammenligningstjeneste og mener den må være langt bedre enn telepriser.no var. FOTO: IKT Norge

— Jeg stiller spørsmål ved Forbrukerrådets fokus på at norske bredbåndskunder er så misfornøyd. Vi opplever snarere at veldig mange er fornøyde med bredbåndstilbudet. Så vil det nødvendigvis være slik i et land med Norges geografi og spredte bosetning, at ikke alle vil ha like mange alternativer, sier Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT Norge.Waterhouse mener en mer omfattende regulering ikke er veien å gå, men at utbyggerne selv må velge forretningsmodell. Så får heller konkurransemyndighetene følge med å gripe inn der konkurransen ikke fungerer.

- Det viktigste myndighetene kan gjøre er å få ned utbyggingskostnadene på kommunalt nivå der det i dag ofte er altfor dyrt å grave og legge bredbåndskabler.

Mener Canal Digital og Get driver ulovlig koblingssalg

Regjeringen ser på nye reguleringsmuligheter

BEGGE DELER: Statssekretær Reynir Jóhannesson er opptatt av å ta hensyn til både utbyggere og forbrukerne. FOTO: Olav Heggø/Fotovisjon

— Regjeringen er opptatt av at det skal være god og sunn konkurranse i fibermarkedet, men det er inntil videre ikke besluttet å endre dagens regulering av markedet, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson (Frp).Han forteller at målet med Ekomplanen er å gi forutsigbare rammevilkår for en bransje som investerer mange milliarder hvert eneste år.

Samtidig skal myndighetene ivareta forbrukernes interesser, og det er selvsagt viktig at det er tilstrekkelig med konkurranse i markedet.

Nå kommer superbredbånd

Få også med deg disse sakene:

Nå kommer superbredbånd

Les også

Store pris- og kapasitetsforskjeller på mobilt bredbånd

Hilde må fortsatt kjøpe TV-pakke for å få bredbånd