Utleier av el-sparkesykler har 18-årsgrense. Trygg Trafikk mener det bør være 12-årsgrense på el-sparkesykler.

Trygg Trafikk advarer samtidig om at mestringsfølelse og fart kan overskygge fornuften hos de yngste trafikantene.

Trygg Trafikk understreker at det er forskjell på barn, og hvor og hvordan den elektriske sparkesykkelen skal brukes.

Er det greit å slippe unge under 18 år løs på elektriske utleiesparkesykler? Svar i poll nederst i saken!

I Norge er det ingen alderskrav for bruk av små elektriske kjøretøyer. Likevel opererer utleierne av elektriske sparkesykler med 18-årsgrense.

– Det er fordi vi antar at ansvarlig kjøring også er et spørsmål om alder og modenhet, forklarer Lars Christian Grødem-Olsen, som er City Manager i sparkesykkeloperatøren Tier.

Han forteller at Tier analyserer kjøreoppførsel i forskjellige aldersgrupper, og vil vurdere om man skal beholde 18-årsgrensen eller tilpasse den i fremtiden.

– Hvilke konsekvenser vil det få for Tier-brukere som bryter brukervilkåret om 18-årsgrense?

– Hvis vi finner ut at en bruker er under 18 år, vil vi blokkere kredittkortet. Det er ingen andre måter for oss å etterprøve alder på.

Også svenske Voi, som var først ute i Oslos gater med elektriske utleiesparkesykler, har 18-årsgrense i sine brukervilkår.

– Aldersgrensen er et av våre mange sikkerhetstiltak. Voi skal ikke bare være bra for brukerne våre, men også integreres godt inn i byen og ikke forstyrre fotgjengere eller andre trafikanter, sier Norden-sjef i Voi, Eric André.

– Hvilke konsekvenser vil det få for brukere som bryter Vois brukervilkår om 18-årsgrense?

– Vi gjennomfører mange ulike tiltak for å sørge for at de under 18 år ikke bruker våre el-sparkesykler. Det inkluderer opplæring av brukerne gjennom appen vår, gateteamene våre og andre kommunikasjonskanaler. I tillegg er det slik at vi blokkerer brukere dersom vi oppdager dårlig oppførsel.

Les også

Nå kommer de elektriske utleiesparkesyklene

Forsikringsselskapene regner med at vi kommer til å se flere elektriske utleiesparkesykler i norske bygater i løpet av året.

Trygg Trafikk: Anbefaler 12-årsgrense, men se an eget barn

– Jeg ville ikke hatt noen betenkeligheter med å slippe min 15 år gamle datter løs på elsparkesykkel her i Trondheim sentrum, men er ikke like sikker på alle 15-åringer, sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Bjørn Morten Johansen.

Han peker på at det er stor forskjell på barn og unges trafikale modenhet og oppmerksomhet, og at det er viktig for foreldre å ha kjennskap til eget barns ferdigheter.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen

– Barn og oppmerksomhet er sammensatt. De kan ha mange gode forutsetninger tidlig, men samtidig vet vi at hjernen ikke er fullt utviklet og i stand til å avbryte uheldige handlinger.

– Mestringsfølelsen og farten overskygger noen ganger fornuften.

Trygg Trafikk anbefaler 12-års grense for bruk av elektriske sparkesykler.

Samtidig mener Johansen at man bør ta hensyn til hvor og hvordan den elektriske sparkesykkelen skal brukes.

Det stilles eksempelvis langt større krav til elsparkesyklistene i Oslo sentrum enn i nabolaget på Rælingen.

– Det kan også være krevende for bilister, bussjåfører og trikkeførere å forholde seg til elektriske sparkesykler som brått skifter fra fortau til vei, og kommer susende over gangfelt i 20 kilometer i timen.

Seniorrådgiver Bård Morten Johansen har derfor følgende råd:

  • Øv på å betjene bremsefunksjon og bli vant med balansepunkt ved oppstart og svinging.
  • Kjør forutsigbart og ta hensyn til fotgjengere og medtrafikanter.
  • Bruk hjelm, det er hevet over enhver tvil at hjelmbruk forebygger hodeskader. Kjøp gjerne en hjelm med såkalt MIPS (Multi-directional Impact Protection System) som reduserer rotasjonskreftenes skade på hjernen.

Selv har ikke Johansen den store troen på at trenden med elektriske utleiesparkesykler vil vare.

– Jeg ville ikke satset sparepengene på det, nei.

Les også

Denne elsparkesykkelen må hackes for å gå sakte nok for nordmenn

Pass på! Regn og trikkeskinner krever konsentrasjon når du ferdes på sparkesykkel.

– Påvirker ikke forsikringsvilkårene

Kommunikasjonsdirektør i Gjensidige, Øystein Thoresen, forklarer at så lenge det ikke er et lovregulert alderskrav, vil ikke 18-års grensen i brukervilkårene påvirke forsikringsvilkårene.

Det er ansvarsdelen av foreldrenes innboforsikring som gjelder.

– Skulle det derimot vise seg at barnet eller ungdommen har utvist uaktsomhet, vil man som i andre forsikringssaker kunne bli stilt personlig økonomisk ansvarlig.

Heller ikke forsikringsselskapet If vektlegger operatørens krav om aldersgrense. De forventer at det vil dukke opp flere utleiesparkesykler i Oslo og andre norske byer i løpet av året.

– Foreløpig har vi ikke hatt noen skaderelaterte forsikringssaker som involverer utleiesparkesykler, sier informasjonssjef i If, Sigmund Clementz, som oppfordrer foreldre til å snakke med de unge om bruk av elsparkesykler i byen.

Statens vegvesen: Frykter flere ulykker

Avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Guro Ranes, frykter at fremveksten av elektriske utleiesparkesykler vil resultere i flere ulykker og skader.

Guro Ranes er avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegdirektoratet.

– Risikotall viser at syklister har høyere risiko enn for eksempel fotgjengere og kollektiv-/bilreisende. I kombinasjon med at el-sparkesykkel for de fleste er et nytt og ukjent transportmiddel, er det god grunn til å anta vi vil få flere skader.

For å få bedre kunnskap om skaderisikoen og informasjon om hvilke typer sykler og små elektriske kjøretøy som er involvert i skader, vil Statens vegvesen i samarbeid med Helsedirektoratet i år gjennomføre en undersøkelse av alle sykkelskader på Oslo skadelegevakt.

Cato Asperud i Oslo Sporveier har så langt ikke fått meldinger om bekymrede trikkeførere, men er klar på at dette er en utvikling man vil følge nøye med på.

– Elektriske sparkesykler gjør ikke trafikkbildet i byen mindre utfordrende. Spesielt yngre brukere med liten trafikkerfaring som beveger seg ut i gatene med sparkesyklene, gjerne med musikk på ørene, kan bli utfordrende.